Ал.Стоянов - корупция - доклад
(БНТ) - 2002/2/13


Водеща Ирина Недева:
Как изглежда общата рамка и конкретните измерения на
корупционните практики в България, какви могат и трябва да бъдат
гражданските антикорупционни усилия - това е темата на доклада
за оценка на корупцията 2001, който днес беше представен на
медиите от Коалиция 2000, ден преди обществено-политическия
форум за противодействие на корупцията, който ще бъде утре в
резиденция "Бояна".
Добър вечер на Александър Стоянов.
Александър Стоянов:
Добър вечер.
Водеща:
Да започнем с изводите от доклада. Има ли промяна в очите на
хората, в очите на общественото мнение за това кои са
най-корумпираните институции и каква е важността на проблема
корупция?
Ал. Стоянов:
Наблюдаваме известна промяна по отношение важността на
проблема. От традиционното четвърто място той излезе напред на
трето място, като това е тясно свързано с едни от изводите,
които правим в този доклад, че корупцията се превърна в проблем
много съществен за политическата класа в България и
позиционирането на различните политически елити спрямо
корупцията е едно от нещата, което определя отношението на
народа към тях.
Водеща:
А всъщност ние видяхме това преместване на трето място на
темата корупция. В момента виждаме графики за корупционния
натиск, податливостта на корупция. Какво може да кажете за тези
измерители?
Ал. Стоянов:
Това, което мога да кажа конкретно за графиките, е, че
колкото по-нагоре е червеничкото на стълбчето, както на тази
графика, толкова по-лошо е положението, като максимумът на тези
стойности е 10, а минимумът е нула. Това, което наблюдаваме в
течение на няколко години от средата на 1998 година, когато
почнахме, е, че постепенно се намалява обществената толерантност към
корупцията поради две причини. Първо, тя става все
по-сериозен проблем за обществото, и второ - хората все по-ясно
разбират какви вреди тя нанася на тях самите и на държавата като цяло.
Водеща:
Добре, расте обществената нетърпимост към корупцията, а
същевременно с това обаче на всички звена, където има
разпределение на ресурси, обикновено корупцията вирее, тя
покълва там. Смятате ли, че в администрацията и сред държавните
служители има стройни критерии какво е обществен интерес, когато те
трябва да взимат решения при противоречащи си конфликтни
други интереси?
Ал. Стоянов:
По принцип темата за конфликта на интересите е изцяло
неразработена и в обществения дебат, и като законодателна
практика, и като политическа и държавна административна
практика. Повдигат се отделни елементи на тези неща, може ли
роднини например да работят в различни сектори на държавното
управление, може ли човек да използва служебното си положение за достъп
до информация и да помага на роднини и така нататък.
Тези неща по света са доста добре отрегулирани, но ние тепърва
навлизаме в този проблем. У нас в повечето случаи, където е
налице конфликт на интереси, не се идентифицира такъв конфликт
на интереси, тоест това не е все още проблем на обществото. Но
за обществения интерес това е сложен проблем. По принцип
политическата класа е онази, която дефинира обществения интерес, и
победилата политическа сила е онази, която сочи посоката на
обществото и един вид формулира в какво се изразява общественият
интерес.
Водеща:
Високи бяха очакванията за борба с корупцията при смяната на
управляващото мнозинство по време на парламентарните избори.
Остават ли високи очакванията към новото правителство да се
справи с корупцията?
Ал. Стоянов:
Очакванията към всяко едно правителство са високи и това,
което ние наблюдаваме като позитивна тенденция, като една от
най-съществените промени, е, че хората са по-големи оптимисти
днес за възможността обществото да се справи с корупцията в
сравнение с примерно преди година или преди 2 годиниЕ Но искам,
извинявайте, че ви прекъсвам, дебело да подчертая, че винаги при всяко
едно ново правителство е налице такъв опитимизъм, тъй
като това е свързано с две неща. Първо, то може да обвини
предходното за всички свои грехове, и второ - то не е натрупало
свои собствени грехове.
Водеща:
А смятате ли, че обществената нетърпимост към корупцията,
вие мерите и казвате, че тя расте, че хората все повече, така,
изпитват нетолерантност към корупцията, смятате ли, че това е
достатъчно силен аргумент, за да се упражнява граждански натиск
срещу корупцията? Да си представим една ситуация: човек отива
при чиновник. Какво може да го накара вместо да даде искания от
него рушвет, да предприеме антикорупционни действия, да кажем,
да направи жалба или да изнесе информация, че му е поискан
рушвет?
Ал. Стоянов:
Сравнително малко са факторите, които биха го спрели, тъй
като в един такъв случай неговият личен интерес е
противопоставен на неговия морал и неговото разбиране за
обществения морал. Когато говорим за обществен морал, ние
гледаме морала на политиците най-вече и тогава, когато той е под
въпрос, обикновеният човек си казва: ами защо... щом на
най-високите нива тези въпроси не се решават винаги по моралния
начин, защо аз трябва да спазвам обществения морал.
Водеща:
Тоест, нещата трябва да почнат оттам, а може би е въпрос и
на система, на механизъм?
Ал. Стоянов:
Исках това да кажа, че моралните неща - те са в допълнение
към структурните, системните неща, начина на организация на
интересите в обществото или механизмите за разрешаване на
противоречията между интересите. Тогава, когато интересът, за да се
осъществи някаква корупционна практика, е много по-голям
отколкото интересът тя да не бъде осъществена, винаги се намират
канали, хора, методи, средства това нещо да стане.
Водеща:
Добре, последно, очакванията от форума утре. Събирате
представители на държавата на много високо ниво, събирате ги с
граждански организации. В "Бояна" ще бъде президентът на
републиката, вицепремиер, министър на правосъдието, имате лица
от парламентарните политически сили, от Агенцията за
приватизацията, кметът на София ще бъде там. Очаквате ли
конкретен ангажимент?
Ал. Стоянов:
Ние очакваме представителите на политическия елит да поемат
морален ангажимент и да се солидаризират с много от препоръките, които
са направени в доклада, който ще бъде представен утре. Те могат да не
бъдат съвсем в... точно да следват препоръките,
които са дадени в доклада, но важно за нас е, че те се ангажират за
активна борба с корупцията, поемат личен иЕ институционален
ангажимент и това, от друга страна, пък е и формата на
граждански натиск, която ние с ваша помощ, понеже това получава
отражение в медиите, оказваме върху политическата класа.
Водеща:
Благодаря ви, че бяхте с нас.
Ал. Стоянов:
Благодаря и аз.


Go back BG Online