корупция - коментари
(БНТ) - 2000/5/18

Българска национална телевизия, Канал 1, "Eкип 4",
16 май, 22.15 часа

Водеща Светла Петрова:
...Добър вечер, г-н Илиев, г-н Бехар. Ще добавите ли към
тези оценки и вашата, ако щете, на обикновени избиратели - кому
беше полезен днешният парламентарен дебат?
Максим Бехар:
Аз донякъде съм съгласен с това, което попита вицепремиерът
Жотев, всъщност за какво става дума, и мога да му отговоря
веднага за какво става дума. Ключът се крие в две думи само и те
са: изборите започнаха. В крайна сметка България вече от 2-3
седмици се намира в изцяло предизборна обстановка. Това е повече
от ясно и политически, и икономически. Малко е странен фактът,
че днес цял ден бях с бизнесмените от Европейската кръгла маса и
малко успях да следя от дебата, но от това, което видях сега и
което видях по новините, съм доста разочарован от равнището на
самия дебат. Бих казал, че съм доста разочарован и от равнището
на опозицията и от начина, по който се поставят нещата. Защото
в крайна сметка не може да се води дебат за корупция с общи
приказки, нали, едните казват - наистина корупция има, другите
казват - корупция няма. Първите пак казват - ама ето, ние сега
ще ви покажем, че има корупция, другите казват - ама това не са
доказателства.
Не е това проблемът, който в момента стои в България според
мен. Големият проблем - това е икономическата реформа, начинът,
по който икономиката се развива, как живеят хората, получават ли
по-добри пари, имат ли шансове да работят повече - това е
проблемът. И този проблем трябва да бъде дискутиран. Дали с
внасяне на вот на доверие или недоверие, но това според мен е
проблемът, който през тази и следващата година в България трябва
да бъде... ама много здраво дискутиран. Защото няма дискусия в
момента в страната.
Водеща:
Г-н Илиев, за вас убедителна ли беше като експерт
аритметиката, която използваха днес и опозицията и
управляващите?
Петкан Илиев, преподавател в УНСС:
Като правило проблемът с корупцията е предмет на
специализираните органи. Тоест фактите, които бяха изнесени,
показват, че на практика корупция няма. Тоест много малко са
делата, разследванията, които са свършени, приключените дела,
свързани с корупция. Но на практика, ако се обърнем към
косвените икономически индикатори, проблемът не е толкова
маловажен. Тоест той стои, и то много силно на дневен ред.
Естествено, че опозицията е, така, можем да кажем, че се изсилва
особено по отношение на оценките за корупция от гледна точка на
чуждите инвеститори. Още миналата година, си спомням, имаше едно
проучване, което беше направено по поръчка на Агенцията за
чуждестранни инвестиции, и мисля, че беше Международната
финансова корпорация, част от Световната банка, в което
проблемът за корупцията не беше поставен на преден план. Тоест
беше казано там на практика, че държавната администрация в
страната, реформирането на държавната администрация не трябва
да става изцяло, а само частично. И фактите, които бяха
изнесени, доказваха, че на практика корупцията е изместена по-
на заден план, отколкото други проблеми, които касаят чуждите,
външните инвеститори.
По-скоро проблемът е не толкова с корумпираността на
държавните администратори, колкото беше изнесен фактът, че това
е незнанието на администраторите, и по-скоро не тяхното незнание
в истинския смисъл на думата, а незнание, което е свързано с
поемането на отговорност, самостоятелна отговорност, при
вземането на решение при тези контакти. Но ако се обърнем към
косвените икономически индикатори, проблемът с корупцията стои.
Водеща:
Г-н Бехар, бихте ли отрекли, че има връзка между успешния
бизнес и прякото участие във властта?
М. Бехар:
Вижте, при всички случаи има връзка между успешния бизнес
и участието във властта, и това е навсякъде. Проблемът е, че в
България не са много ясни правилата за участие във властта и
правилата за бизнес. В общи линии много хора в много фирми
играят футбол, ама пипат топката с ръце, тоест това са правилата
на баскетбола. Когато има ясни правила, когато... днес барон
Янсен предложи на срещата с правителството да бъде изработен
кодекс за бизнес етика, когато има такъв кодекс за
бизнесетика, когато той е успешен, между другото същото
предложихме преди месец-два на президента Стоянов и той прие
тази идея от името на Форума за български бизнеслидери, когато
има правила на играта, всичко е ясно и точно. Но сега, в 2000
година, в България те не са ясно формулирани и ние според мен
трябва да се съобразяваме именно с тази ситуация, че правилата
на играта не са ясно формулирани. И затова трябва да има бърза
приватизация, трябва да има изключително голяма атрактивност за
чуждестранните инвестиции и трябва да има бързи и решителни
мерки.

Водеща:
Предлагам, трудно макар, намерена е илюстрация на това,
което казвате. Потрудихме се, потруди се по-точно репортерката
Богомила Косатева да разбере как изглежда реалният сблъсък на
предприемачите с корупцията...
/репортаж/
Водеща:
...Остава въпросът какво да се прави, защото, дори и когато
е очевидна, корупцията много трудно се доказва?
М. Бехар:
Вижте, аз вярвам на моите приятели Васко Василев и Владо
Каролев, тъй като ги познавам добре, и вероятно това са
конкретни случаи, които те имат, и са ги засегнали по някакъв
начин. Дори често казвам, когато ме питат дали ме е страх от
нещо в България, казвам, че единственото нещо, от което ме е
страх, е, че ако се съберат тези, които дават подкупи и тези,
които взимат подкупи, могат да направят партия, която да вземе
властта, тоест сигурно те са толкова много, че веднага ще
направят партия, която ще влезе в парламента. Но не това е
проблемът. Въпросът е, че това са конкретни, да кажем,
криминални прояви, които се обсъждат или се преследват или
разследват от съответните органи. Не може това да бъде вот,
просто тема за обсъждане на вот на недоверие при положение, че
няма конкретни факти, конкретни данни. Не може някой да каже:
ами, да, той Иван Костов каза на този, или Петър Жотев, или
който и да е, или Славински, или който и да е, използвам за
съжаление произволни имена, на някой му каза да вземе подкуп или
да даде подкуп. Голямата драма е в икономиката.
Аз, ако ми позволите, ще направя едно сравнение, което аз
наричам "синдрома на часовника". България има всички елементи
на пазара, има всички елементи за един часовник: има зъбните
колела, има стрелките, има стъклото, има каишката, има капачето,
има всичко, което трябва да стане един часовник. Но той не
работи, защото не е часовник. Трябва да има един часовникар,
който да го сглоби, и хората, които стоят край него, а това е
опозицията, вместо да му кажат: виж какво, я сложи това зъбно
колело тук и то ще пасне, те всичко го сочат с пръст и казват:
той не може да сглоби часовника. Това просто не е честно.
Водеща:
Г-н Илиев, трябва ли да се блокира, да се замразят и да
се ревизират направените досега приватизационни сделки заради
съмненията за корупция?
П. Илиев:
Не, това е би било фатално за икономиката. Просто това не
би премахнало корупцията. Ето, видяхме на висше ниво при крупни
сделки елементът на корупция, че съществува. Всеки се е сблъскал
на ниско ниво, така наречената "малка корупция", но въпреки
всичко в много случаи, това е лошото, че държавните служители,
висши държавни служители не предприемат мерки по тези косвени
сигнали, да могат да изчистят тези икономически причини.
Водеща:
А не е ли страшна корупцията сред по-нисшите държавни
служители, защото до нея опират всички?
П. Илиев:
Тя е всекидневие и хората в много случаи... аз, участвайки
в една експертна група, която е към "Коалиция 2000", която
работи с локални партньори в провинцията, се сблъсках точно с
този елемент, тоест на общинско ниво, общинската администрация.
И хората в повечето случаи, в 90 процента от случаите се опитват
да си разрешат тези малки свои проблеми по този начин, което е
трагичното и жалкото.
Водеща:
И може би след всичко казано, е най-добре да спрем да
говорим за корупцията, а тези, от които зависи справянето с нея,
да се опитат да действат, защото рискуваме и ние да се озовем в
разговори с повече метафори и епитети, отколкото с конкретни
факти.
П. Илиев:
Напротив, може би трябва да се обърнем към всички онези
косвени икономически индикатори, които ни навяват за този
елемент на корупция, че съществува. Правейки един доклад, който
все още не е излязъл, по отношение на огледалната статистика,
тоест измерването на външноикономическите отношения, измерено
чрез статистическите измервания у нас и в Европейския съюз, се
оказа, че съществува една огромна дупка, разлика, разминаване в
статистическите данни, която никак не е малка - над 850 милиона
долара разлика. За тези данни бяхме поканени веднага на
разговор в митниците, за да ни се обясни, че такова нещо не
съществува. Наистина, една част от тях може да се дължат на
конфиденциалност, друга част - на методически грешки, и прочее,
и прочее, но все пак това е едно доста голямо разминаване, което
не може да не буди тревога. Дори една малка част от него...
Водеща:
Добре, тогава да постигнем - тъй като приключи времето за
разговора ни - да постигнем споразумение за това, че разговорът
за корупцията във всички случаи трябва да бъде изваден от
полето на политическата риторика и да отиде в полето, да кажем,
на икономическата конкретика. Едно изречение, г-н Бехар?
М. Бехар:
Аз съм съгласен, че за корупция не трябва да се говори, тъй
като да говорим за корупция общо, е все едно да говорим за
ниската раждаемост или за това как влияе южният вятър на
минзухарите, примерно. Според мен единствено и само здравият
пазар, добре работещата пазарна машина и конкуренцията и
пазарните отношения могат да ликвидират корупцията.Go back BG Online