Холандско радио разглежда проблемите с престъпността в България и графикът за влизане в ЕС
(DЕUTSCHE WELLE) - 2004/9/2
Водещ:
Световната служба на холандското радио "Недерландс" излъчи материал, посветен на престъпността в България. В него се цитират последните доклади на независимите експерти на ЕС. Ето и съдържанието.
Говорител:
България твърди, че графикът й за влизане в ЕС все още е актуален въпреки остро критичния доклад за борбата срещу организираната престъпност в страната. Докладът, който се появи два месеца след приключването на присъединителните преговори и три години преди очакваната дата за влизането на страната в ЕС, упреква правителството в София за недостатъчно добрата му съвместна работа с правосъдието и с полицията. Посланието на ЕС е ясно - България трябва да разчисти проблема, ако иска да влезе в съюза през 2007 г.
В интервю пред радиото директорът на Центъра за изследване на демокрацията в София Огнян Шентов казва: Преди няколко години американският посланик в България каза, че организираната престъпност в страната е прекалено организирана и прекалено видима. Тъкмо това прави впечатление на всекиго, който дойде в постсъветска България - всичките тези черни мерцедеси със затъмнени стъкла, джиповете и другите луксозни коли, честите престрелки между различни банди в София. Както обикновено, и това е част от европейската критика, изпълнителната власт прехвърля отговорността за борбата срещу престъпността върху правосъдието. Това е често срещан случай. Съгласен съм с тази част от критиката. Проблемът се появява обикновено, когато различни сегменти от властта спорят помежду си за правомощия и
по проблемите на правоприлагането.
По-нататък в интервюто пред световната служба на холандското радио Огнян Шентов отговаря на въпроса в какъв смисъл правителството е убедено, че прави всичко необходимо в борбата срещу организираната престъпност.
Те го твърдят официално и категорично отхвърлят всякакви обвинения, че сами са виновни за настоящата активност на организираната престъпност, казва Шентов. В общи линии бих казал, че има напредък в борбата срещу престъпността през последните години и дори в съпротивата срещу корупцията вътре в правораздавателната система и по-специално в МВР. В рамките на проекта, финансиран от ЕС, Скотланд ярд си сътрудничи с нашето вътрешно министерство. В този смисъл българското правителство има известно право да се брани срещу критиката, макар че все още има много за правене.
Възможно ли е тъкмо един неуспех в борбата срещу организираната престъпност да провали влизането на България в ЕС, питат журналистите от холандското радио, а Огнян Шентов отговаря: Да, макар аз самият да не вярвам, че ще има такъв неуспех. Ако не отговорим на изискванията обаче, присъединяването може да бъде забавено. Но не забравяйте, че организираната престъпност не е само социален феномен, срещу който трябва да се бори правоприлагането. Това е дълбоко вкоренен социално-икономически проблем. Той е пряко свързан с мащаба на сенчестата икономика в страната, която поражда корупция и помага на организираната престъпност. Друг аспект е черният пазар, по-точно безмитните магазини. Това също е важен сегмент във веригата на организираната престъпност. С две думи - имаме си работа не с някакъв икономически или социален проблем, който може да бъде обхванат от един доклад на експерти по правоприлагането на ЕС, а с комплексен социално-икономически въпрос, казва председателят на Центъра за изследване на демокрацията Огнян Шентов пред световната служба на холандското радио.

Go back BG Online