Конференция в Рим на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа
(BBC) - 2000/4/8

Водеща:
В Рим се състоя конференция на Инициативата за правно
развитие в Югоизточна Европа, чийто съучредител е българският
Център за изследване на демокрацията. Както съобщава от Рим
Виолина Христова, България е представила опита и проблемите си в
борбата с корупцията, което е било и акцентът в конференцията.
Виолина Христова:
Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа СЕЛДИ е
създадена през 1998 година по идея на българския Център за
изследване на демокрацията и на намиращия се в Рим Международен
институт за правно развитие. Целта на инициативата е да въвлече
в регионално сътрудничество по проблемите, свързани с борбата
срещу корупцията и съдебната реформа, най-активните институции,
правителствени и международни агенции от Балканите. Днешната
конференция поставя на практика началото на процеса за
осъществяването на четири проекта в рамките на Инициативата за
правно развитие в Югоизточна Европа в областта на борбата с
корупцията, в реформата на съдебната система и търговските
отношения в балканския регион.
Според оценките на участниците в конференцията, които
представляват различни правни международни институции,
българският опит в борбата срещу корупцията показва, че е налице
много продуктивно сътрудничество между обществено-правни
институции, частни организации, и бизнесасоциации. Какви
проблеми в борбата с корупцията изпитват България, Македония и
Албания според Огнян Шентов, шеф на Центъра за изследване на
демокрацията.
Отнян Шентов:
Ние по същество страдаме, структурно погледнато, от същите
проблеми. Разликата между нашите страни, примерно между
Македония и Албания, е, че по различен начин се осъзнава този
проблем. В Албания например това е проблем номер едно, при нас е
проблем номер четири в дневния ред на обществото. В Македония е
на седмо място. Това не означава, че няма този проблем, вероятно
не е осъзнат до такава степен. Но иначе, съдейки по това какво
отговарят и какво хората смятат за... в кои области са
най-разпространени корупционните практики, те винаги поставят
неизменно на първо място митническите служби, митническата
администрация.
В.Христова:
Много от участниците в конференцията оцениха като
положителен българския опит в т.нар. информационно-разяснителна
кампания, чиято цел е да обясни как да се противодейства на
корупцията. Проблемите, произтичащи от корупцията в Югоизточна
Европа, обаче са свързани и с регионалната сигурност, твърди
Огнян Шентов.
О.Шентов:
Накрая и друг проблем, който е свързан с проблемите на
регионалната сигурност. Това са проблемите на организираната
престъпност и трафикът на наркотици, на хора, проституцията,
трафикът, който генерира милиарди долари в региона в сивата и
черната икономика и които тези милиарди долари в крайна сметка
идват в резултат на някаква... един или друг вид корупционна
практика. Така че връзката между тези проблеми на регионалната
сигурност, на стабилността на региона като цяло и корупцията е
много пряка и поради, а не поради някакви идеалистични, хуманни
съображения, хуманитарни... поради това западният... (не се
разбира - бел.ред.)... особено на съседните страни като Италия,
която традиционно има интерес или Австрия, или Германия,
проявяват такава загриженост към решаването на тези проблеми.
Съответно съдействие, включително техническа помощ, финансова
помощ за нашите страни.
В.Христова:
Според Огнян Шентов от Центъра за изследване на
демокрацията България е ратифицирала всички международни
споразумения и актове за борба с корупцията, но проблемът е в
правоприлагането и в реалните институции, които могат да
направят това.
Виолина Христова за Би Би Си от Рим.Go back BG Online