Интервю с Ерхард Бусек
(BBC) - 2003/9/5
Радио Би Би Си, "Светът в действие"
Водещ:
В интервю за българската редакция на Би Би Си специалният
координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа Ерхард
Бусек заяви, че проблемите с приватизацията на "Булгартабак"
правят лошо впечатление извън България. Бусек участва в
конференцията за сигурност в Югоизточна Европа. От там слушаме
нашия репортер Владислав Велев.
Репортер Владислав Велев:
В първия ден от международната конференция в Бояна Ерхард
Бусек посочи, че организираната престъпност в Югоизточна Европа
е успяла да обхване държавните структури, но вече има
многообещаващи сигнали, че това е преодоляно и административните
и съдебните структури работят или започват да работят добре.
Бусек посочи, че организираната престъпност е изиграла лоша
роля при приватизацията и преразпределението на националното
богатство в страните от Югоизточна Европа, като отделните страни
са загубили средно по около 40 процента от постъпленията в
брутния вътрешен продукт и в бюджета заради корупция и
организирана престъпност.
Попитах Ерхард Бусек какви според него са конкретните
проблеми на България от гледна точка на Пакта за стабилност в
Югоизточна Европа?
Ерхард Бусек:
Смятам, че България също е изправена пред проблемите с
организираната престъпност и корупцията, но мисля, че България
се развива добре и страната е една от наистина стабилните части
на Югоизточна Европа. Ние можем да разчитаме на България.
Разбира се, трябва да се променят някои неща. Говоря за някои
приватизационни сделки, за подобренията в съдебната система, но
смятам, че нещата се движат в правилната посока.
Репортер:
Зададох му въпроса кои точно приватизационни сделки има
предвид, когато казва, че те са слабост?
Е.Бусек:
Имам предвид сделката с "Булгартабак". Това е един от
случаите, на които не се гледа с добро око отвън. Мисля, че
всички ние трябва да се поучаваме от предишния си опит, което и
става, за да може следващата ни стъпка да бъде по-добра. Мисля,
че въпросът за имиджа е много важен, защото това, от което има
нужда, е увеличаване на инвестициите чрез чуждестранно директно
инвестиране. Това обаче е често срещан проблем в региона, но
трябва да се разбере, че на тези проблеми се гледа глобално,
никой не се интересува от това какво става в тази или онази
държава. За инвеститорите районът представлява пазар от повече
от 50 милиона души и това е.
Репортер:
Попитах го за организираната престъпност в България, дали
смята, че властите се борят успешно с нея?
Е.Бусек:
Трябва честно да кажем, че организираната престъпност работи
глобално и това, от което има нужда, е по-близко
сътрудничество. Организираната престъпност не може да бъде
победена от една отделна държава. Разбира се, всяка отделна
страна трябва да допринесе за това, но и всички държави като
цяло, целият ЕС. Затова, ако няма по-близко сътрудничество между
отделните държави и техните институции, няма да можем да се
справим с престъпността, трябва да се обърне голямо внимание на
проблема, защото от престъпления като трафик на дрога и хора се
изкарват много пари. След това тези пари се инвестират в
тероризма.
Репортер:
Попитах Ерхард Бусек дали смята, че някои от организираните
престъпни групи от съседни на България страни са пренесли
дейността си тук, след като сръбските власти започнаха масови
операции след убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич?
Е.Бусек:
Трудно е да се обвинява една или друга държава за
престъпността, защото престъпниците не познават граници, те си
сътрудничат. Сигурно е обаче, че има такава зависимост. Ако
полицията, граничният контрол и властите като цяло са по-слаби в
една държава отколкото в друга, престъпниците се преместват в
тази страна, която има по-слаба власт. Това е логично. Ето защо
мисля, че трябва да има сътрудничество, не трябва едната страна
да обвинява другата. Те трябва да си сътрудничат.
Репортер:
Последният въпрос, който зададох на Бусек, беше свързан с
хода на съдебната реформа в България. Както е известно,
промяната в съдебната система е едно от условията, които
България трябва да изпълни, за да се присъедини към ЕС през 2007
година.
Е.Бусек:
Съдебната реформа в България върви добре, но промените
настъпват твърде бавно, защото правителството и президентът
могат да. . ./не се разбира - б. р./. . .но много хора остават и
забавят промените в обществото.
Водещ:
Ерхард Бусек в репортажа от София на Владислав Велев.


Go back BG Online