Образът на митничаря в България и Великобритания
(ДАРИК РАДИО) - 2003/2/16


Водещ Кирил Вълчев:
Следващата тема в "Седмицата", приликите и разликите в
образа на митничаря в България и Великобритания. В студиото е
ръководителят на пресцентъра на българските митници г-жа
Екатерина Генова и бившият директор на пресцентъра на
Британските митнически и акцизни служби на Нейно величество г-н
Греъм Хамонд. Добър ден.
Ек.Генова:
Здравейте.
Греъм Хамонд:
(превод)
Добър ден.
Водещ:
Г-н Хамонд, декларират ли британските митничари имотите си,
както и имотите на своите съпруги и деца? През тази седмица
българският закон за митниците беше променен. Разбира се, има
още процедура, парламентарна.
Гр.Хамонд:
Не е необходимо всички митнически служители във
Великобритания да декларират своето имотно състояние. Имаме
такава система във Великобритания, при която хора на определени
постове са обект на специални процедури и специални разследвания
при назначаването им. Но като цяло митническите служители във
Великобритания са хора, на които обществото се доверява. Така че
е прието за всички хора в митниците, но искам да отбележа, че
също така са предвидени изключително сурови преследвания за
хора, които нарушат закона. Наказанията са толкова по-жестоки и
по-строги, защото това са хора, на които обществото се доверява.
Водещ:
Винаги ли образът на митничаря във Великобритания е бил
добър?
Гр.Хамонд:
Мисля, че митничарите във Великобритания се радват на
изключително доверие от страна на обществото. Но митническата
администрация в нашата страна има изключително дълга история. И
репутацията е изграждана в продължение на стотици години.
Водещ:
Какво значи стотици години?
Гр.Хамонд:
Британската митническа служба съществува от буквално стотици
години и специално през 17-ти и през 18-ти век имаше
изключително голямо количество на контрабанда, което афектираше
върху икономиката на Великобритания. И контрабандистите бяха
организирани в нещо, което може да бъде наречено като малка
армия. И митницата водеше жестока битка с тях. Така че има силно
впечатление в британското общество, че митниците заедно с
полицията реално защитават обществото.
Водещ:
Г-жо Генова, какъв ефект очаквате от това, че сега
митничарите ще кажат какви имущества имат?
Ек.Генова:
Аз очаквам, че това ще бъде една много сериозна стъпка
наистина към преодоляване на възможностите за т.нар. корупция,
тя е толкова многолика тази корупция. Това вече се е правило
обаче. Дори и аз, когато постъпих в пресцентъра на митниците,
трябваше да декларирам имуществото си, но досега не е било
изискуемо от закон, със законов акт. Сега вече санкциите са
много по-сурови също след като това се изисква по закон...
Водещ:
Санкции, ако няма деклариране.
Ек.Генова:
Ако няма деклариране и ако има лъжедеклариране също така.
Питала съм какъв е бил ефектът от това, че досега се е
декларирало, имало е няколко случаи, при които съмнително се е
увеличавало имуществото на митнически служители, но при
проверката се е оказало, че всичко е законно и че няма основание
за тревога и...
Водещ:
Значи, ако такъв бъде ефектът и от закона, цяла България ще
ви се смее, защото всички имат вече изградено отношение към
митничари като корумпирани, в малки градчета ги знаят...
Ек.Генова:
Не сте много прави за изграденото отношение, защото
последният доклад на "Коалиция 2000", който беше публикуван в
пресата, и последното изследване на "Витоша рисърч", което
беше... отделни части от него бяха публикувани във вестниците,
по различен начин бяха тълкувани, истината е, че в сравнение с
предишни изследвания и с предишни години доверието към митниците
расте в последната година.
Водещ:
Но митничарите остават все в първите места по корупция.
Ек.Генова:
Когато се... Да, когато се зададе обаче въпросът колко често
и кой ви е поискал подкуп, митничарите са на четвърто място,
което за мен е важният въпрос, защото колко пъти вие, г-н
Вълчев, в годината се срещате с митничар, нека да си говорим.
Ние сме с вас средностатистически граждани. Аз се срещам два или
три пъти в годината с митничар, пътувайки, да речем, до Гърция
или до някоя друга страна. И как мога аз да имам мнение за
митничаря, че е корумпиран, след като той по никакъв начин не
присъства в моето всекидневие. Аз мисля, че това е един мит за
корумпирания митничар, който се насажда с годините. Разбира се,
той е имал много основания този мит да бъде подхранван, но той
продължава да върви без отдолу да има много реални примери.
Много често ми се е случвало мои приятели, сега вече, да ми
казват, ей, ти как се хвана с тази работа, толкова корумпирани
митничари. Казвам добре, кажи ми кой е корумпираният митничар. И
се оказва, че този човек, за когото те ми говорят, той дори не
е митничар. Той работи на граничния пункт, но там работят шест
служби. Това е най-честата заблуда, че всички, които са на
границата, са митничари.
Водещ:
Защо в Англия няма митове като в България за корумпирани
митничари?
Гр.Хамонд:
Мисля, че това е предимно, защото репутацията на
митническата служба е изграждана в продължение на много години.
И ако обществото в България вярва по някакъв начин, че
митничарите са корумпирани, това не е нещо, което може да бъде
променено за една нощ. Но ако се опираме на нашия опит и вие
предприемате стъпки постепенно да разяснявате на обществото
важността на митницата в защитата на това това общество и в
тяхната подкрепа за икономическия успех на тази държава, тогава
обществото ще започне да уважава митническия служител.
Водещ:
У нас властта и митниците винаги са били свързани. Наш
литературен образ е Солунската митница, като символ на това, че
ако имаш власт над нея, можеш да станеш богат човек. Как се
отнасят властите и митническите служби във Великобритания?
Гр.Хамонд:
Митническата администрация във Великобритания се управлява
от специална кралска харта, което означава, че ръководителят на
митницата има абсолютна отговорност за това, което се случва в
нея. Има правителствен министър, който говори от името на
митницата и в парламента, но реално ръководителят на митницата е
този, който ръководи операциите и ежедневната работа.
Водещ:
Една българска история. Идват избори, на митницата минава
един камион с уиски, митничарят го пуска, защото му се е обадил
началник от София, и този с камиона с уиски занася куфарче с
пари на партията, която управлява. Печели и партията, печели и
той. Това възможно ли е да се случи с консерваторите или с
либералите във Великобритания?
Ек.Генова:
Аз се надявам, че това е история от близкото минало.
Гр.Хамонд:
Не мога да си представя подобно нещо. Ако това нещо се беше
случило и ако това нещо беше разкрито, тогава наказанията щяха
да бъдат изключително сурови за всеки, който е замесен в подобен
случай, независимо дали говорим за митнически служители или за
политици.
Водещ:
Общуването в медиите, нашите митничари са мълчаливи, макар
че Катя Генова прави опити да ги разговаряме.
Ек.Генова:
Мисля, че успяваме заедно с г-н Вълчев вече четири или пет
седмици митницата присъства като гост и тема в "Седмицата" на
"Дарик" радио и...
Водещ:
Това е вярно. Кое е новина, кое беше новина в митниците,
когато вие управлявахте пресцентъра на Великобритания?
Гр.Хамонд:
Аз започнах работа в митниците на Великобритания в началото
на 80-те години, когато те работеха по един доста тайнствен
начин, не бяха открити за обществеността. Имаше голяма
загриженост, че публичността би могла да засегне оперативните
действия, че може негативно да повлияе на разследванията с
наркотици и върху събираемостта на приходите за държавата.
Всъщност резултатът беше, че британските митници задържаха над
90 процента от нелегално внасяния в страната наркотик, но
полицията получаваше тази публичност, за която говорим, 90
процента от публичността отиваше в полицията. В резултат на това
както широката общественост, така и политиците не бяха изцяло
убедени в подкрепата, която митницата оказва в обществото и в
държавата. Затова беше решено, че британските митници ще
предприемат по-голямо отваряне и по-голяма прозрачност към
медиите и ние започнахме един процес на изграждането на доверие
и връзка с медиите. И ги поканихме да станат свидетели на нашите
операции от наша страна.
Водещ:
Завърши практично този разговор. Какво е новина за
българските митници, ето днес например?
Ек.Генова:
Днес има новина, да, тя е от снощи. От Кулата, където във
влака, нощния влак за Солун, е намерен повече от половин
килограм марихуана, скрит под седалките. Разбира се, нарушителят
е неизвестен. Никой не си е признал собствеността на този
наркотик. Може би на някой това количество ще му прозвучи смешно
малко, но ако си го представим в дози, не е толкова малко, а
пък като си го представим, че това е част от всекидневието на
този митнически служител, който ще бъде ужасно горд когато чуе,
че неговата работа е получила обществено достояние. Казват моите
колеги, митническите служители, че най-трудно се хващат малките
количества. Много е лесно да хванеш огромно количество.
Водещ:
Добре, сега като го казахте по радиото не се ли притеснявате
от това, което казва и вашият колега, че така ще развалите
разследването?
Ек.Генова:
Винаги съобщаваме тези новини, които ни се дават от хората,
оторизирани да ни ги дават, т.е. те там, на място са преценили.
Шефът на Митница "Кулата" е преценил, че той може да ми съобщи
тази информация. Става дума за едно вътрешно доверие и за една
лоялност, но става дума за това, че новините от митниците,
когато са добри, не се търсят много от медиите. Когато са лоши,
са много добре дошли. За мен беше новина, че в края на миналата
година, т.е. в началото на януари митницата отчете 10 милиона
средни работни заплати като приходи за миналата година. За мен
това беше огромна новина. Слава богу, тя беше добре приета от
медиите, не толкова добре приета от други хора, но така е винаги
с новините.
Водещ:
Екатерина Генова и Греъм Хамонд за приликите и разликите в
образа на митничаря в България и Англия с помощта на превода на
Апостол Пенчев.


Go back BG Online