Славчо Богоев - корупция
(ДАРИК РАДИО) - 2003/2/16


Водещ Кирил Вълчев:
Следващият събеседник в "Седмицата" на "Дарик" радио е
заместник-министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев.
Добър ден, г-н Богоев.
Славчо Богоев:
Добър ден.
Водещ:
"Атанасов и Финков най-зле в борбата с корупцията",
"Атанасов и Финков бавят мерки срещу корупцията", "Двама
министри нехаят за корупцията", това са част от заглавията в
печата. Всички те обобщават информацията на правосъдния министър
Антон Станков, че просветното министерство и вашето
министерство не са представили в срок плана срещу корупцията,
който правителство е изисквало и ръководената от него комисия.
Вярно ли е, че здравното министерство няма план срещу
корупцията? Вие сте председател, ако вярно съм разбрал, на
работна група, комисия в самото министерство...
Сл.Богоев:
На работна група, да.
Водещ:
... която трябва да направи този план.
Сл.Богоев:
Това не е така, ние имаме такъв план, дори... тъй като
проблема за корупцията ние го разглеждаме не само като корупция
в системата на здравеопазването, а и корупция в обществото като
цяло. В нашия план сме се опитали да намерим и пресечните точки
на всички мерки, които би следвало на национално равнище да
бъдат взети, и в частност в здравеопазването. Нашият план е
съгласуван и изпратен на Световна банка и Европейската комисия.
Те направиха някои забележки по отношение на него...
Водещ:
Но не сте го пратили на комисията на правосъдния министър,
излиза.
Сл.Богоев:
Ами ще проверя дали това е така, но със сигурност такъв план
съществува. Едва ли ние бавим корупцията. Даже, бих казал, по
отношение на обществените очаквания, общественото мнение, имаше
един доклад преди около два месеца, който показва, че лекарите,
които в предишен такъв бяха на второ място по корупция от
анонимна анкета, нали, определени от обществото, сега са на
седмо място. Нали, това означава, че все пак нещата се правят
или най-малкото обществото приема това за така.
Водещ:
Като заговорихте за места, според "Коалиция 2000"
здравеопазването е на четвърто място по разпространение на
корупция след митниците, висшите етажи на властта и съдебната
система. Но тези класации нямат особено значение. Кажете какъв е
планът срещу това, когато отидеш да те оперират в болница, да
не се налага да даваш пари на лекаря, за да те оперира?
Сл.Богоев:
Няколко са нещата, които трябва да бъдат според мен, където
трябва да фокусираме своето внимание. Разбира се, ние можем да
разделим мерките, които би трябвало системно да възприемем като
подход в борбата с корупцията. Те са организационни, те са
нормативни, те са финансови. Аз смятам, че ние започваме в
момента нещо, което, както във всеки един обществен процес, ще
даде резултати може би след години, може би след известен период
от време. Ако позволите, да спомена няколко организационни,
нали, просто, за да видите... едва ли някакъв...
Водещ:
Да, дайте примери.
Сл.Богоев:
Да, едва ли някаква сензация бих могъл в момента да
анонсирам, тъй като нашата работна група работи върху нормативни
документи, върху принципи, а не върху, да кажем, да ходим по
болници, да ходим по различни места и да търсим корумпирани
хора. Предимно... Значи, основният проблем в здравеопазването по
отношение на корупцията това е неравнопоставеност на хората по
отношение на здравните услуги. Т.е. когато критерият е мога ли
аз да платя, за да получа някаква услуга, или не мога да платя,
т.е. съм лишен от нея, тогава вече става страшно. Така че ние го
разглеждаме здравеопазването като специфика на указаната
услуга, като съотношение, изискуема квалификация и заплащане на
медицински персонал, като издигане мястото и ролята на
медицинския персонал в обществото. Например, създадохме
съвместно с касата, с Националната здравноосигурителна каса,
един действащ в момента информационен център, Национален
информационен център, който на безплатен телефон - 0014800,
позволява да бъдат отправени всякакви жалби и оплаквания. Този
център вече функционира. Неговата функция е да скъси пътя на
пациента до отговорните институции. Опитът, световният показва,
че бюрократичните пречки отказват някъде около 90 процента от
хората, които искат да се оплачат. Това има доказан ефект по
отношение на готовността на пациентите да търсят своите права.
Той вече функционира от месец януари. На края на тримесечието
сме замислили да направим един преглед на всички обаждания и да
видим каква част от тях са основателни, каква час са
неоснователни.
Водещ:
Колко има такива обаждания досега, знаете ли?
Сл.Богоев:
Някъде над хиляда на ден са, над хиляда на ден. Най-често...
разбира се, това е информационен център, той не е само, за да
инкасира някакви жалби и оплаквания, той е и да дава информация
на пациентите за техните права и, разбира се, да ги насочва къде
могат да се оплачат и как да си търсят правата.
Водещ:
Добре, от тези хиляда обаждания на ден, което е огромна
цифра...
Сл.Богоев:
Огромна цифра, да.
Водещ:
... колко от тях са свързани с най-простото, което знаете, с
форми на корупция или...
Сл.Богоев:
Сигнали някакви...
Водещ:
Да, докторът каза - ще ме оперира, ако дам пари, ще ме вземе
в болницата, ако дам пари.
Сл.Богоев:
Някъде около една трета. Но, разбира се...
Водещ:
Триста и тридесет, да кажем, души, над 300 души всеки ден
звънят и казват, че лекар им иска пари?
Сл.Богоев:
Не, не, не. Не е само това. Понякога се казва няма някакво
лекарство в аптеката, свързано е понякога с работно време,
разбирате ли? Това е много голям масив от информация и
фактически не можем да кажем 300 души казват еди какво си. Много
е разнородно. Обаждат се, разбира се, и лекари, които...
особено в доболничната помощ, които вече организират работата си
по различен начин и търсят информации. Не е толкова просто.
Водещ:
И какво правите? Ето, аз се обаждам и казвам - искаше ми
един доктор пари...
Сл.Богоев:
Така, значи...
Водещ:
... за да оперира мой близък. Вие какво ще направите?
Сл.Богоев:
При всички случаи вие трябва да официализирате тази своя
жалба, това свое оплакване. Това става по етапен ред...
Водещ:
И да попадна под ударите на Наказателния кодекс, който
казва, че който пред надлежен орган на властта набеди другиго в
извършване на престъпление, сам носи отговорност за
престъпление.
Сл.Богоев:
Много интересна гледна точка. Значи, не би могло да се върви
по линия на някакви анонимни обаждания, вие разбирате това.
Значи, Министерство на здравеопазването има 28 регионални
структури, а Националната здравноосигурителна каса, в този
проект те също участват, също има такива. Така че на практика
при всички случаи всяка жалба или оплакване би следвало да бъде
насочена към някоя от тези институции, която има възможността и,
разбира се, задължението да направи проверка. Някои неща са
лесно доказуеми, някои са по-трудно доказуеми, но практиката
показва, че действително в много от случаите се касае за
основателно оплакване.
Водещ:
Друг аспект на корупцията, според "Монитор" случаят на
уреждане на сериозни бизнесинтереси чрез закона за обществените
поръчки от заместник-министъра, за който говори правосъдният
министър Антон Станков през тази седмица, е във вашето
министерство, здравното министерство.
Сл.Богоев:
Ами не се отнасям с особено доверие към тази информация, тъй
като я прочетох във вестника. Така, общо взето нямам никаква
друга индикация, никакво друго официализиране на това нещо. Така
че го приемем по-скоро може би като дезинформация.
Водещ:
Защо е подал оставка Петър Тенчев, заместник-министърът,
вашият колега?
Сл.Богоев:
За момента той не е подал оставка, работи в
министерството...
Водещ:
Вчера беше подал.
Сл.Богоев:
Изказал е желание да напусне министерството. Разбира се,
това е негово лично право и личен въпрос. В прерогативите на
министъра и на премиера е да намерят и назначат негов заместник.
Водещ:
Знаете ли защо?
Сл.Богоев:
Доколкото знам, по лични причини.
Водещ:
Другите теми от седмицата не са във вашия ресор. Как се
пазите от грипа от Америка? "Труд" пише днес за него, под
главата си, страшен грип бил.
Сл.Богоев:
Общо взето всяка година има някакъв грип, това е, бих казал,
планова дейност на министерството, осигуряват се ваксини,
методически указания, свързани със спецификата на всеки вид грип
в зависимост от щама, който го предизвиква. Действително не е в
моя ресор. Доколкото знам, не е толкова страшно положението,
преди три години е било много по-сериозно.
Водещ:
Накрая, знаете ли за това, че се готвим за... така ли
всъщност трябва да тълкуваме указанията, писмото на Министерство
на здравеопазването за районните центрове по здравеопазване в
страната, хигиенно-епидемиологичните инспекции, многопрофилните
болници за активно лечение, което ги запознава с основни
особености на епидемичния процес при използване на биологични
агенти за причиняване на вреда, това... накратко казано, за
атака от Саддам ли се готвим?
Сл.Богоев:
При всички случаи международната обстановка в момента
предполага взимане на определени мерки. Но това трябва да се има
предвид, че е задължение на министерството, съвместно с
министерството на отбраната по отношение на мобилизационна
готовност на лекарите, на екипите, ваксини срещу бактериологично
оръжие и, разбира се, лаборатории, които могат много бързо да
идентифицират такава заплаха. Може би... разбирайте го като една
проверка на състоянието в момента.
Водещ:
Добре, благодаря ви, г-н Богоев. Заместник-министърът на
здравеопазването Славчо Богоев ни уверява, че здравното
министерството има план срещу корупцията.
БТА/ЦС/КН


Go back BG Online