До края на 2006 ще заработи единен електронен регистър
(ДАРИК РАДИО) - 2005/5/17

От 10 август фирмите ще се регистрират само за две седмици, а до края на 2006 година ще заработи единният електронен регистър на юридическите лица и фирмите към Агенцията по вписванията. Това предвижда одобрената от правителството стратегия за реформа в търговската регистрация, представено от министъра на правосъдието Антон Станков.
Реформата ще има три етапа и ще започне със замяна на съдебната регистрация на фирмите с електронна административна и прехвърлянето й към съда от Агенцията по вписванията от Министерството на правосъдието. Така ще се разтоварят съдилищата от нетипичната за тях дейност, която е над 50% от всички дела в окръжните съдилища, а в СГС е 62%. Единен идентификационен номер на фирмата ще замени всички номера, които се получават при регистрациите в 6-7 различни администрации. На втория етап ще се създаде електронен регистърен център, който ще включи и регистър за особените залози и всички функции на БУЛСТАТ. На третия етап към регистъра ще се включат и данъчните регистри, тези на автомобилите, ЕСГРАОН и имотния регистър.

Go back BG Online