Ив.Петров - разговор
(ДАРИК РАДИО) - 2003/6/7


Водеща Мария Михайлова:
Добър ден в студиото. Гост е Иван Петров, председателят на
Софийска апелативна прокуратура.
Иван Петров:
Добър ден.
Водеща:
Радвам, че сте ни гост. И така, чухте интервюто, вие дори
знаете и цялата част на интервюто с италианския прокурор Ди
Пиетро. Общо взето има у нас май над 150 хиляди висящи дела. В
тях се крие престъпният свят, това не е ли онази част от
случаите, които налагат и у нас една операция от типа "Чисти
ръце"?
Ив.Петров:
Операцията "Чисти ръце" по принцип е насочена срещу лица,
извършили престъпления и заемащи високи държавни или обществени
постове. Срещу такива лица България няма 150 хиляди дела, това
са общо делата, включително с тези срещу неизвестен автор от 10
години насам. За операция "Чисти ръце" в България се говори вече
13 години може би, правиха се опити и продължават да се правят
опити за това нещо. Примерно факт е, че се внесоха 48
обвинителни акта срещу лица, които са заемали високи постове
както в държавата, така и в банковата сфера. От тях доста вече
са в напреднала фаза в съда, някои се върнаха за доразследване,
по някои, разбира се, има и оправдателни присъди на първа
инстанция, които сега подлежат на проверка на втора. Постоянно
се правят проверки, знаете, преди няколко дни се изнесоха факти
за зам.-министри, за шефове на агенции. Така че на мен ми се
струва, че една кампанийност в операция "Чисти ръце" не е от
полза на никого. Просто трябва да се работи постоянно и да не се
дава възможност, който и да било, независимо на какъв пост е,
извършвайки престъпление, да се изплъзне.
Водеща:
Да, тази кампанийност обикновено е преди избори
най-засилена.
Ив.Петров:
Или след избори, когато новодошлите казват - ето, сега ние
ще изчистим оборите, но някъде по средата на мандата се забравя
за какво става въпрос.
Водеща:
Какво пречи в тази борба срещу вируса политически ТОРС,
това, за което споменава Ди Пиетро, достатъчно ли е именно един
такъв постоянен спасителен байпас?
Ив.Петров:
Самият Ди Пиетро казва, че в Италия, която е една развита и
напреднала демокрация, този вирус е много опасен, а в България,
която тепърва, колкото и странно да звучи, вече 13-та година
върви по пътя демократичните промени, това е още по-трудно. Не
забравяйте, че партизанщината в нашия политически живот все още
не е изживяна, все още политиците, които заемат властта,
започват да си мислят, че те са недосегаеми. Започват да търсят
спасителни вратички с промяна на закони или в сега действащи
закони. Въобще в България много трудно все още се преодолява
разбирането, че човек на власт е недосегаем. И това вече е
въпрос и на интелект, това вече е въпрос и на национално
самосъзнание - да се разбере, че властта е не, за да се
употребява от теб, а ти си там, за да те употребява властта.
Водеща:
Да, и толкова много борба с този имунитет.
Ив.Петров:
Имунитетът, да, много щекотлива тема, защото в нашата
конституция основните личности, които се ползват с имунитета, са
депутатите. И оттам нататък този имунитет се прехвърля вече към
магистрати, към конституционни съдии. Сега виждам, че в закона
за омбудсмана е предвиден такъв имунитет и за омбудсмана, но
основното е записано за имунитет на депутатите, всеки останал
имунитет произтича от техния. Така че ако трябва да се премахва
имунитетът на която и да било категория служители - държавни,
съдебни в България, трябва да се започне оттам. И пак се радвам,
че Ди Пиетро го казва, че колкото по-високо са, толкова
по-малко нужда от имунитет имаш.
Водеща:
В точно този смисъл какво трябва да се промени например в
досегашния модел на прокуратурата?
Ив.Петров:
Прокуратурата като модел...
Водеща:
Тя не е ли придатък на МВР? Така изглежда.
Ив.Петров:
Ами може би на хората така им изглежда и това се дължи на
непрекъснатото орязване на правомощията на прокуратурата от 1997
година насам. Лека-полека прокуратурата се изтласква в една
много тясна област от правото. Може би мисленето на експертите,
които готвят законите, е такова, те искат прокуратурата да се
занимава изключително и само с поддържане и повдигане на
обвинение. В конституцията на прокуратурата са предвидени
мнозинство други функции. Най-вече общият надзор за законност,
за който сега чувам оттук и оттам, че щял да се премахва, т.нар.
общ надзор за законност. Възможността на прокуратурата да
завежда дела в защита на държавния и обществен интерес, нещо,
което се премахна преди пет години. Възможността на
прокуратурата да участва в административни дела, където не само
да следи за спазването на задълженията на държавния орган и по
този начин да пази гражданите от произвол на държавни органи, но
в същото време да проверява дали пък с тези свои решения
държавните органи не са засегнали някакъв държавен интерес. Така
че това са все неща, в които лека полека прокуратурата е
изтласквана, и не е в полза на обществото, защото ограничени
функции на прокуратурата водят до ограничени възможности за
защита.
Водеща:
Ето един пример, той е пред очите ни от последния месец, със
скандала около яхтата, с доклада на МВР, ако може да се каже
доклад. Т.е. Министерството на вътрешните работи някак си оказва
монопол върху работата с престъпността. Това не ви ли
притеснява?
Ив.Петров:
Проблемът за монопола е монополът в информацията. Ние сме
зависими от това каква информация ще ни подаде Министерството на
вътрешните работи и респективно неговите служби, и дали са
специални, явни, няма значение, тъй като прокуратурата не
разполага и доколкото виждам в промените в закона не се
предвижда тя да разполага със специален апарат. В цяла Западна
Европа, която е доста напреднала в наказателно-процесуалното си
развитие, към прокуратурата има зачислени детективи, полицаи,
технически помощници, други служби и т.н. А ние разчитаме на
това, че хиляда души прокурори трябва да свършат работата на
нещо, с което трябва да се занимават според мен 10 хиляди,
включително и специализирани служби. Каквото ни подадат като
информация, ние с това работим.
Водеща:
Да, но ето вие сега сте разпоредили една проверка на канали
и то на базата на данни на една неправителствена организация,
"Коалиция 2000". Общо взето тя събира данните главно от медиите,
бих казала.
Ив.Петров:
За да сме коректни, данните са от Центъра за изследване на
демокрацията.
Водеща:
Да...
Ив.Петров:
И те ги изнесоха на една конференция в "Шератон". При
положение, че от справките, които съм поискал от окръжните
прокуратури в моя апелативен район, е видно, че при тях няма
постъпили разработки срещу конкретни лица, фирми за конкретни
стоки за разбити контрабандни канали. Пак подчертавам,
информацията е за контрабандни канали. Това означава, че в тях
участват не само вносители и износители, но в тях би трябвало да
участват митнически служители, би трябвало да участват
служители на полицията, би трябвало да участват служители на
други служби, които работят на граничните пунктове. Това е
канал. Ако говорим за отделни случаи на контрабанда, да, такива
има и това не може да се отрече, над 240 случая са може би. Но
говорим за канал, говорим за организирана престъпност...
Водеща:
За мрежа.
Ив.Петров:
За мрежа с международни контакти, с контакти вътре в
страната, не само на граничните бюра, но и в митнически бюра във
вътрешността на страната, откъдето тази стока се освобождава и
после се реализира. Затова аз поисках да се направи проверка.
Ако това е журналистическо писане, т.е. журналистите решават, че
има такъв канал тогава ще ви се отговори - няма такъв канал,
това е нещо, което витае като фолклор. Но ако действително
съществуват такива канали, тогава службите трябва да си свършат
работата, да ги издирят лицата, които участват в тях, да съберат
необходимите данни, да предадат тези данни и лица на
прокуратурата, респективно на следствието...
Водеща:
На думи изглежда идеално, но всъщност има само едно
говорене. И например, изпращат се данните за контрабанда в
НСБОП, там се събира цялата информация общо взето, по-голямата
част. Колко идва при вас в прокуратурата по реда на НПК?
Ив.Петров:
Аз затова съм възложил проверката именно на НСБОП, тъй като
информацията там се концентрира, т.е. те трябва да я анализират
и да я съберат, защото НСБОП не е само анализаторска служба, тя
е също служба по разкриване и разследване. И затова тя трябва да
си изпълни всички функции, предвидени в закона, да ни представи
материалите и оттам нататък вече аз пък гарантирам, че ако
такива материали влязат в прокуратурата, ние ще ги доведем
докрай.
Водеща:
През цялата ви кариера на прокурор в колко случаи сте чели
т.нар. специални разузнавателни средства?
Ив.Петров:
Е, специални разузнавателни средства съм чел много, тъй като
преди изменението на закона разрешенията за тях ги даваше
прокурорът, след това решиха, че всяка служба, всеки следовател
може да прави искане и прокурорът дори не знае. Но мога да ви
кажа в колко случая са използвани пред съда такива
доказателства, специални разузнавателни средства...
Водеща:
Колко?
Ив.Петров:
Ами в 2 процента са използвани последствени дела, а в 0.5
процента са използвани пред съда. Останалото явно е само за
вътрешна консумация.
Водеща:
Една точка. Една малка точка, като бълха или де да знам,
като мравка в кисело мляко. Имате ли проблеми с поръчковите
дела?
Ив.Петров:
Аз лично никога не съм имал, пък и никой от тези 280 души
прокурори, които работят в Апелативния съд в София, не се е
оплаквал, че някой го е карал да прави поръчкови дела. Това е
термин, който го въведе заместник-директорът на Националната
следствена служба Румен Георгиев. Аз все още чакам той да каже
кои са точно тези поръчкови дела.
Водеща:
Имам, така, в интервю специално за "Дарик" радио ексшефът на
финансовото разузнаване каза, че от май до октомври 2000
финансовото разузнаване е дало три сигнала към Софийска
апелативна прокуратура за пране на пари. Има ли резултат по тях?
Ив.Петров:
Той може би бърка, трябва да са повече сигналите от три.
Защото само при нас в Апелативната прокуратура на специален
отчет се водят 16 такива дела. От тях за съжаление 8 са срещу
неизвестен автор, защото така е подаден сигналът, другите все
още са в Националната следствена служба. Чакаме приключването
им. По някои от тях е доста напреднало разследването. Има
привлечени лица като обвиняеми. Сложни са делата, с множество
експертизи, със събиране на документи от чужбина...
Водеща:
Това не е ли проблем?
Ив.Петров:
Проблем е. Самото доказване на 253 НК - прането на пари, е
доста сложен процес.
Водеща:
В смисъл като информационна, като подготвеност, която има в
прокуратурата, като обработка на данни, в такъв смисъл също не е
ли...
Ив.Петров:
Ние затова сме специализирали двама души прокурори, които
ходеха неколкократно на курсове, и вече считам, че са добри
специалисти в тази област.
Водеща:
В съдебна зала засега няма...
Ив.Петров:
Нямаме внесен още обвинителен акт.
Водеща:
Не мога да не ви попитам, поискаха ви оставка след като се
спомена, че сте в този доклад на МВР, когато изтече всичко, вие
така, твърдо застанахте, казахте, че не бихте искали да ви
употребят в подобна ситуация. Няма ли да потърсите отговорност и
от кого бихте могли да потърсите отговорност, когато вие сте
убеден в себе си?
Ив.Петров:
За мен лично този неприятен епизод е приключил. От кого да
търся отговорност - от медиите, които разпространиха
информацията, или от този който им я даде?
Водеща
Този, който ви я даде...
Ив.Петров:
Или от този, който я написа.
Водеща:
Този, който ви я даде, може би да се разследва откъде идва.
Ив.Петров:
Според мен е практически невъзможно да се потърси
отговорност, а и не бих желал повече да се занимавам. А и
достатъчно моите близки се притесняват около този случай. Аз
лично не съм се притеснявал, защото знам, че съм чист.
Водеща:
Версията ви къде е Доктора, сега толкова се говори, че може
да е в една екзотична страна, че може да е в този международен
синдикат на контрабандата, че може да бъде и при чужди
спецслужби, тъй като...
Ив.Петров:
Не се занимавам, не се занимавам лично с Доктора. Нямам
представа как изглежда и къде е, но мен ме учуди онзи ден една
информация, която пак в медиите, разбира се, видях, началникът
на гранична полиция полк. Григоров каза, че никой не го е питал
дали този човек е напускал страната. Как работим тогава като ние
не го знаем къде е, не следим занаята му, за който твърдим, че
е незаконен. Така, доста странно ми прозвуча това нещо. Явно
някъде връзката между службите се губи.
Водеща:
Добре, и последният ми въпрос е, тъй като има ощеЕ освен
вашата асоциация има още една или две асоциации на юристи, на
прокурори. Различават ли се, по какво се различават мненията?
Ив.Петров:
Чисто прокурорска е една, а има една, в която членуват
прокурори и други служители, тя е сдружение с идеална цел, казва
се "Законност". Аз не мисля, че се различаваме по основната си
цел, т.е. да защитаваме интересите на прокурорите. В кръга на
шегата различаваме се по числения си състав, но мисля, че...
Водеща:
Вие сте колко души?
Ив.Петров:
Ами ние сме 380 някъде...
Водеща:
А другата?
Ив.Петров:
Другата е с 15 до 20, не повече. Така, пак казвам, се
различаваме по числен състав. Но мисля, че направихме една обща
стъпка, двете организации излъчиха работна група, която прие
проект за правила за етично поведение на прокурорите, съвместно,
което показва, че бихме могли в определени неща, в определени
области да работим заедно. Не е задължително да се
конфронтираме...
Водеща:
Благодаря.
Ив.Петров:
Не това е целта.
Водеща:
Да, благодаря ви за участието. Иван Петров...
Ив.Петров:
И аз благодаря за поканата.
Водеща:
... председателят на Софийска апелативна прокуратура в
предаването "Портфейл".


Go back BG Online