Пламен Минев: Политическата воля на СДС за разбиване на контрабандните канали е налице
(ДАРИК РАДИО) - 2000/12/11

Водещ Кирил Вълчев:
В "Седмицата" на "Дарик" радио започваме с първия ни
събеседник в студиото г-н Пламен Минев, заместник-министър на
финансите. Тук ще ви представя и като бивш шеф на Главно
управление "Митници".
С над един милиард лева е ощетена държавата от нелегалния
внос на спирт от 1994 до 1999 година. Това съобщи през
седмицата лидерът на синдиката "Подкрепа" д-р Константин
Тренчев, който обеща също да участва по телефона в това
предаване и се надяваме, че ще спази обещанието си, макар че в
момента мобилният му телефон е изключен.
Добър ден, г-н Минев!
Пламен Минев:
Добър ден.
Водещ:
Вярна ли е цифрата - над един милиард лева?
Пл. Минев:
Тази цифра също не е вярна между другото, тъй като
напоследък има едно състезание да се показват все по-големи
афери, все по-фантастични цифри и т.н.
Водещ:
С колко е ощетена държавата за този период по ваши данни?
Пл. Минев:
Всъщност по това, което беше предмет на проверката, може би
да говорим за около сегашни 500 милиона лева, може би за такава
сума, макар че това не могат да бъдат данни, които да са изцяло
точни.
Водещ:
И това е за период от пет години, от 1994-а до 1999-а.
Пл. Минев:
Да.
Водещ:
Каква част от тях е ощетяването след юли 1997-а, когато вие
поехте поста шеф на "Митници"?
Пл. Минев:
Мисля, че е много по-малката част. Но в случая не е това
същественото - да делим периодите през кое време е ставало, да
речем, кой е бил началник тогава на митниците, за да смятаме ето
на, тогава са правили по-големи нарушения и т.н. Според мен е
било важно и все още е важно политическата воля за разбиването
на тези канали, тъй като става дума за цялостна организация и
координация между различните ведомства, които имат контролни
функции. Смея да твърдя, че до 1998 година не е имало сериозна
координация между отделните администрации. При това положение,
разбира се, с подкупи, с натиск и т.н., минавайки между
разминаванията в процедурите, минавайки в слабостите по
законодателството, и разбира се, лошия последващ контрол,
престъпниците са можели да извършат такива гигантски нарушения.
Водещ:
След малко ще говорим за механизмите. Сега можете ли да
декларирате, че управляващият Съюз на демократичните сили не е
получил нито един лев от тази контрабанда?
Пл. Минев:
Сега, аз мога да ви кажа, че политическата воля на
правителството за разбиване на тези контрабандни канали ясно
беше заявена и резултатът от тази политическа воля доведе до
разбиване на каналите. Това за мен е най-важното и не вярвам
някой да си мисли...
Водещ:
И това разбиване не е било в интерес на някои друг канал.
Пл. Минев:
Това, вижте, са мнения, които може би някой си ги съставя
навън, но фактът, че там, където има разкритие и е разбит
каналът, това във всички случаи е добре за обществото и за
хората.
Водещ:
Значи това трябва да разбираме като ваша декларация, че СДС
няма нищо общо с тези канали?
Пл. Минев:
СДС...
Водещ:
Защото това е далечният упрек от седмицата.
Пл. Минев:
Да. СДС, ако имаше, и аз прочетох едно от директните
обвинения до премиера и до министъра на финансите, ако е имало
някакъв политически чадър или ако е имало интерес от
извършването на такава мащабна контрабанда, просто нямаше да се
направи тази сериозна организация, нямаше да се настоява за
спешни мерки за довършване по най-добрия начин на тази акция.
Така че това са може би изваждане от времето, от контекста на
времето и от контекста на свършените дела по този въпрос, вадене
отново на повърхността на някакви фантастични афери и т.н., без
да се види кой е свършил работата. Правителството на ОДС и лично
премиерът направи тази организация и беше разбит този
контрабанден канал - това е истината.
Водещ:
Вие виждал ли сте доклада, който обяви през седмицата д-р
Тренчев?
Пл. Минев:
Не, аз не съм го виждал. Първо, защото, ако става дума за
официалния доклад, той е секретен и след като не ми е изпратен
официално, аз нямам достъп до такива документи.
Водещ:
Най-големият нарушител "СИС индустрийс" ли е? Вече не
според доклада, а според вашите данни.
Пл. Минев:
Вижте, ако тръгнем да коментираме данни, имена, фирми и
т.н., рискуваме да навлезем в полето на следствието и на
прокурорските проверки. Искам да ме разберете правилно - аз
нямам никакъв интерес да укривам или да оставям някакво съмнение
за укриване на данни от обществото. Но след като е изминат
толкова голям път по проверка на всички документи, събиране на
информация от всички ведомства, които имат отношение към
контрола, една добре създадена организация, тогава, когато има
заведени прокурорски преписки, когато нещата се движат, и ако
ние сега започнем да правим предположения и да вадим по парченце
от тези материали и от тази информация, която имаме, просто ще
попречим на следствието. Може да се окаже след това, че на фона
на цялата свършена работа и на този гигантски труд някой, който
иска да се направи на интересен или пък да отбие топката по
някакъв начин с отделни фирми или имена, да попречи на
следствието и да се окаже, че той накрая е виновният.
Водещ:
Според бившия директор на НСБОП ген. Кирил Радев в интервю
през седмицата той казва: Тренчев атакува Елена Костова. Имаше
ли случай, в който министър-председателят да ви се е обадил и да
е обсъждал с вас темата за вноса на спирт, като далечната му цел
е била да защити например тази фирма, която е спонсорирала
"Бъдеще за България"?

Пл. Минев:
Да, искам много ясно да се чуе тук. Аз участвах в този
екип, който трябваше да извърши организацията и да създаде
условия за протичане на проверката. Тъй като служителите тогава
от Главно управление на митниците участваха в тази проверка, в
това си качество на, тогава началник на Главно управление на
митниците съм участвал в екипа и лично премиерът е поставял
задачи, които бяха поставени общо за разбиването на схемите за
контрабанден внос и за наказване на нарушителите, включително и
до довеждането на проверката, до предоставяне на материалите на
прокуратурата. Не е имало в нито един от случаите, казвам го
съвсем ясно и категорично, тогава, когато е заседавала тази
група от ниво заместник-министри и началници на администрации,
не е имало в нито един от случаите споменаване на фирми или пък
някакви опити или намеци за чадъри или за някакви подобни
неща. Точно обратното, съвсем принципно и по посока на това
действително да се разбие, да се прекрати тази дейност.
Водещ:
Къде сте, д-р Тренчев? Трябва да ми помогнете, защото аз не
мога да изиграя вашата роля в този разговор. Той беше замислен
като дебат между д-р Тренчев и г-н Минев.
Има ли интереси, имате ли данни за интереси на д-р Тренчев
в спирта, защото и такива пък намеци се появиха от другата
страна през седмицата, че той обслужва други интереси, на
фирми?
Пл. Минев:
Да. Вижте, аз не съм полицай, аз съм политик и искам да ви
кажа от политическа гледна точка какво е направено и смятам, че
специално по разбиването на тези престъпни мрежи правителството
е направило максималното, въпреки че, разбира се, от позицията
на минало доста време, от позицията на това, че не в всички
документи вече могат да бъдат налице, някои от тях са
унищожени, някои може би подправени и т.н., затова се правят
прокурорските проверки, за да се изяснят всички обстоятелства. В
прокуратурата може да се назначат по-специализирани проверки, да
се насочи вниманието много по-конкретизирано върху части от
може би от тази система, за да се разкрие и накаже целият
механизъм. Така че, ако тръгнем на това да казваме кой какво се
съмнява и т.н., нека хората, които видяха, чуха и попаднаха в
тази боза, която сътвори г-н Тренчев с още вадене на доклади, с
размахване на касетки и т.н., нека те да си правят сметка какви
са неговите цели и т.н.
Водещ:
Какъв беше механизмът, който разбихте? Можете ли да
обясните просто на слушателите всъщност каква е далаверата?
Пл. Минев:
Да, ще се опитам, макар че всъщност имаше много различни
начини, по които е било заобикаляно законодателството. Всъщност
видяха се и много пропуски в самото законодателство, които
впоследствие бяха отстранени и това беше също резултат от
анализа и от извършените мащабни проверки.
Първо, най-фрапиращите случаи, най-големи като количества и
като стойности бяха отклоняването на количества спирт под режим
временен внос, което означава на по-прост език, че тази
суровина е декларирана, тъй като спиртът е суровина за
производство на различни алкохолни напитки, за козметиката и
т.н., той е деклариран като временен внос съвсем, както е
позволявало тогава законодателството. Представени са банкови
гаранции за определените количества, обезпечавани са на документ
по различни начини, както е позволявало тогава
законодателството, обезпечавани са митните сборове...
Водещ:
А какъв е смисълът да се внася временно спирт?
Пл. Минев:
Ами това по принцип е режим, който би трябвало да облекчава
производителите, т.е. в момента на вноса те да не ангажират
оборотни средства, които да...
Водещ:
Да произведат алкохол, който да изнесат.
Пл. Минев.
Да, които оборотни средства да бъдат внесени като мита,
данъци и т.н.. А след това, когато изнесат част от тази
продукция, за тази част би трябвало да им се възстановяват тези
мита и тогава законодателят е определил една добра възможност,
която не е само за спирта, тя е и за всички стоки, които се
преработват, по принцип е била възможна, за да може по време на
преработката да не се ангажират оборотни средства. Практиката е
била по това време, когато са извършени нарушенията, с банкова
гаранция или с пари в брой. Друг е въпросът, че...
Водещ:
Добре, и след това изнасят вместо алкохол, какво изнасят?
Бележки само?
Пл. Минев:
Много случаи има за оформен износ...
Водещ:
Без да има такъв.
Пл. Минев:
...оформен износ, който ние се съмняваме за една част от
него, за друга част има доказано, че няма реализиран износ.
Тоест това е ефективен износ, който означава, че количествата са
останали тук, в страната, те са реализирани и за тях не са
платени съответните акцизи, данъци и мита.
Водещ:
Как ги хващате, с фалшивите бандероли ли?
Пл. Минев:
Това е... фалшивите бандероли, това е следствието може би
от незаконното производство, но самият акт на фиктивния износ
или т.е. неизнасянето на една такава продукция може да се
установи доста трудно, когато е минало много време.
Водещ:
Колко точно митничари са били уволнени точно за спиртната
афера?
Пл. Минев:
Точно за спиртната афера...
Водещ:
Защото вие казахте десет, ми се струва, че са уволнени,
обаче казвате, че не всички са за това.
Пл. Минев:
Десет, защото основно... Да. Не само за това, разбира
се., тъй като действието основно се е развивало в Бургас. Преди
да тръгне тази мащабна акция по разкриването на механизмите на
контрабанда със спирт, имаше една подобна много мащабна акция за
разкриване на механизмите за контрабанда на захар. И в много от
случаите, тъй като става дума за немногоброен митнически състав
на пристанище Бургас, много от служителите са работили на
пунктове, които са обмитявали, оформяли стоки най-различни,
включително захар и спирт, и затова най-много уволнения имаше по
отношение на нарушенията със захарта, а някои от тях, тъй като
става дума за период от 1994 година досега, някои от тях имат
нарушения и по спирта. Така че можем да обобщим, че по тези
общо спиртни и захарни нарушения, конкретно за такива неща са
уволнени около десет души.
Водещ:
От всичко, което казвате обаче, излиза, че докладът на
НСБОП е бил добър, защото казвате, че сте разкрили механизмите,
или той няма заслуга за това?

Пл. Минев:
Докладът на НСБОП беше обобщение на всички екипи, които
работиха по темата, т.е. на тяхната професионална работа, тъй
като трябваше отвсякъде да се обхване проблемът, и този доклад
послужи като първоначален материал за прокуратурата, за да могат
те да образуват преписки. Никой не отрича...
Водещ:
Заради него ли...
Пл. Минев:
Никой не отрича, че са заведени тези преписки, което си е
факт. Ако имаше укриване, нямаше да има, нямаше да се предостави
на прокуратурата материал.
Водещ:
Заради този ли доклад бяха уволнени ген. Бонев и ген.
Радев, както твърди ген. Радев?
Пл. Минев:
Не е моя работа да отговарям на тези въпроси, но беше
споменато от министъра на вътрешните работи защо е уволнен
ген. Радев. Той не беше доволен от неговата работа, това той го
казва. Да казвам защо е уволняван министър Бонев, също не е моя
работа, но едва ли за такъв доклад, който вече е предоставен на
прокуратурата, който не беше никаква новина 2000 година. Не
виждам защо някой, след като е уволнен, иска да търси повод и да
намира някаква своя героична постъпка, заради която той е
нарушил интереси на този, който го е уволнил.
Водещ:
Вярно ли е, че 86 процента от цигарите се внасят
контрабандно, пише "Стандарт" през седмицата в анализ по
темата и се позовава на доклад на "Коалиция 2000"?
Пл. Минев:
Това е един доклад, който е доста спорен. Аз отникъде не
мога да приема, че 86 процента, с някаква много голяма точност
го твърдят, са контрабандните цигари. Мога да кажа, че тази
година бяха констатирани опити за контрабанда на цигари с
количества, които са... така, казано по-разбираемо, за около 10
тира. Това е огромно количество цигари, които бяха заловени от
митническата администрация в сътрудничество с Национална служба
"Полиция" и с НСБОП, което е един отличен резултат. Което
означава, че дори и да има контрабанда, една голяма част от нея
е констатирана и е прекратена.
Водещ:
Въпроси за новата митническа тарифа. Защо либерализирате
митата за внос на спиртни напитки? Може ли да се търси в това
някаква връзка с аферата със спирта и това, че СДС,
управляващите разчитат на вносителите на спирт и правят този
жест в момента към тях?
Пл. Минев:
Значи, логиката за това да се борим срещу контрабандата
води и това да се намаляват митата, да се премахват лицензионни,
разрешителни режими и т.н. Това е общата логика. Но в случая
конкретно за някои от спиртните напитки това са договорености с
ЕС. Когато се преговаря с ЕС, за да може наш продукт, който е
предимно вина и и други алкохолни напитки, за да имат достъп до
европейските пазари, съответно ние трябва да отворим нашия пазар
за техни продукти. Тук става дума за някои напитки като водките
и мисля уискито с малко е намалено. Така че това си е обичайна
търговска практика, когато се преговаря. Не можем ние да искаме
нашите напитки да влизат безмитно или с ниски мита на един
пазар, а от този пазар ние да спираме продукцията.
Водещ:
А защо падат митата за внос на сурово кафе? Нямаше ли
някаква история точно около кафето, около предложенията на
бившия вътрешен министър Богомил Бонев напротив, за по-тежко
обмитяване на кафето? И обвиненията, които депутатът Венцеслав
Димитров пък отправяше към него...
Пл. Минев:
Да, имаше един спор, имаше един спор между тях...
Водещ:
Има ли връзка?
Пл. Минев:
Това е съдебна, вече съдебна фаза на техния спор. Доколкото
знам, на първа инстанция Богомил Бонев спечели срещу Венцислав
Димитров, но това бяха обвинения, които първо, което е, имат
повече политически характер. Те конкретно едва ли могат да бъдат
доказани - за някакви чадъри, за някакви такива отношения.
Водещ:
Добре, но да махнеш и митата, не е ли по-голям чадър?
Пл. Минев:
Сега, махането на митата означава, първо, даване
възможност, специално за суровото кафе, даване възможност на
местното производство да се развива по-ефективно, тъй като това
е една индустрия, която има значение и там също работят хора.
Тоест суровото кафе, когато се внася, то след това преминава
през изпичане, през пакетиране, през разпространение вътре в
страната и това е добрият вариант. Другият вариант беше в
България да не се изпича кафе и да не се извършват тези
процедури, а да можем, т.е. да купуваме само скъпото кафе, което
е отвън. И за нас падането на суровината кафе, т.е. на митата за
суровината кафе означава, че ние целим да се развива тази
индустрия в България, както и това е и политиката по отношение
на почти всички суровини, които се използват за производства в
България.
Водещ:
Защо толкова много различни ставки има в митническата
тарифа? Земеделските продукти - 22 ставки различни.
Пл. Минев:
Това, което имате като информация, е колко процента от
селскостопанските стоки са с намалени ставки в тази тарифа.
Може би това е коректният прочит на многото обемна информация,
която тези дни беше разпространена към медиите и беше дадена по
пресконференции. Митническата тарифа е един много сериозен и
сложен документ. Тя съдържа 10 500 тарифни ставки. Значи, това
означава 10 500 тарифни номера, срещу които има описание на
стоката, за всеки един тарифен номер има съответната тарифна
ставка, което означава колко процента мита трябва да се плащат
за тази стока. Има една допълнителна мерна единица, което
означава в какви мерни единици тази стока би следвало да се
отразява статистически и митнически. Има също така и колона
тези стоки от държавата, от която се внасят, какъв да е
процентът за тази държава на вносните мита. Така че това е една
много сложна материя. Разбира се, колкото е по-голям броят на
тези тарифни позиции, тези тарифни номера, толкова по-лесно може
да се определи какъв размер на мито за всяка една стока да се
плаща. Както знаем, толкова е огромно разнообразието от стоки
на нашия пазар, че просто митническата тарифа се опитва гъвкаво
да следва разнообразието и да се предотвратят опитите да се
играе с тарифни номера, т.е. една стока, която има други
качества, да се представя като стока с по-ниски мита.
Водещ:
Трябва да свършваме. Котка напомни на митничарите какво
трябва да ловят с историята от тази седмица, когато котка в МС
влезе на ваша пресконференция. Не е важно дали котката е сива
или черна, важното е да лови мишки - цитира "Монитор" китайския
мъдрец Конфуций и перефразира - не е важно рус или кестеняв е
митничарят, важното е да лови истинска контрабанда.
Пл. Минев:
Смятам, че за последните две или три години толкова много
доказателства има за това, че се лови истинската контрабанда, че
просто... хората просто трябва да четат вестниците и да виждат
съобщенията, за които става дума. Тук са конкретни факти, които
се изнасят.
Водещ:
Благодаря ви, г-н Минев. Не прави чест на д-р Константин
Тренчев, че не се включи в предаването въпреки многобройните
обещания на неговия антураж, че той ще го направи. И така, не се
получи обещаният дебат с г-н Пламен Минев.Go back BG Online