България е на 53-то място по конкурентоспособност сред 58 икономики
(ДАРИК РАДИО) - 2010/5/20
България е на 3-то място от 58 икономики по инвестиции в телекомуникациите като процент от БВП според годишната класация на конкурентоспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2010. Данните бяха представени и коментирани на дискусия в Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/.

Според класацията на конкурентоспособността на икономиките тази година България се нарежда на 53-то място - 15 позиции по-назад от заеманото 38-мо място през 2009 г. Страната ни е пред Румъния, Аржентина, Хърватия, Украйна и Венецуела.

Макар позицията в класацията да не бива да се възприема като непосредствен индикатор за текущото представяне на икономиката, тя показва, че при реализирането на еднакъв сценарий за всички включени икономики, българската ще се развива по-бавно и ще изисква по-сериозни реформи, се посочва в анализа на ЦИД, базиран на резултатите от класацията.

Резултатите на икономиките, включени в годишника, се следят внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2010 г. още по-важни, предвид продължаващата криза в Европа, отбелязват от ЦИД.

През 2010 г. икономическата криза се е отразила в България на всички сектори от икономиката - търговия, инвестиции, заетост, финанси, производителност, реформи в социалната сфера, се посочва в изследването.

Кризата от 2009 и 2010 г. "оголи" посочваните от ЦИД в предходни издания на годишника заплахи за дългосрочното "здраве" на икономиката. Данните показват, че растежът след 2004 г. не е довел до подобряване на дългосрочните фактори за успех на икономиката - бил е неустойчив или "кух", базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност, се посочва в анализа.

Въпреки че някои от традиционните предимства и недостатъци на българската икономика се запазват, в условията на международна финансова криза се появяват и нови предизвикателства. Още през 2009 г. като проблеми са очертаха повишаването на инфлацията, трудният достъп до кредит, липсата на квалифицирани управленски специалисти, влошаването на имиджа и кредитния рейтинг на страната, намаляването на преките инвестиции. Индексът за 2010 г. показва, че дефицитът по текущата сметка е свит в резултат на кризата, което обаче отразява спада на чуждите инвестиции и потиснато вътрешно търсене, а не подобрена конкурентна позиция, пише в анализа.

Като основни предизвикателства на преден план са очертани дефицита в консолидирания бюджет, намаляването на растежа на БВП, безработицата, продължаващото "изтичане на мозъци", намаляването на търговията и капитализацията на фондовата борса. Според анализа на ЦИД съществуват негативни тенденции и в образованието и пенсионната реформа. Пречки пред бизнеса продължават да бъдат нелоялната конкуренция, сивата икономика и корупцията, както и качеството на човешките ресурси, отбелязва БТА.

Въпреки това от индексите на годишника, базирани на статистически данни и резултати от изследване на бизнеса, се виждат и подобрения - по-лесна регистрация на бизнес като брой необходими процедури, строга фискална политика, износ на търговски услуги като процент от БВП, нарастващи приходи от туризъм. Прозрачността на правителствената политика също се оценява от бизнеса по-позитивно в сравнение с 2009 година. Положително се оценява и гъвкавостта на пазара на труда.

Индексът "Цена на живота" в България също е на едно от водещите места, в сравнение с други европейски и американски градове, което може да бъде възприето като конкурентно предимство, ако е съчетано с по-добра инфраструктура или налична качествена работна ръка. Корпоративният данък върху печалбата продължава да е най-ниският в Европа, като изследването сред бизнеса потвърждава, че ниският корпоративен данък подпомага предприемаческата активност.

Една от областите, които "издърпват" България напред в класацията и които заслужават по-обстойно внимание са информационните и комуникационните технологии и иновациите, отбелязват в анализа от ЦИД. В Годишника на международната конкурентоспособност IMD оценява България на 3-то място от 58 икономики по инвестиции в телекомуникациите като процент от БВП, на 6-то - по скорост на широколентов интернет, на 8-мо място по абонати на мобилни телефони и на 10-то - по достъпност на месечните тарифи на широколентов достъп.

Подобрява се позицията на България и по брой компютри на човек от населението и брой патенти на 100 000 души. IMD посочва в заключенията от изследването на международната конкурентоспособност за 2010, че САЩ са намалили рисковете от финансовата и икономическа криза, благодарение на размера на икономиката си, силното лидерството в бизнеса и несравнимото превъзходство в технологиите.

България има най-висок резултат в първата група от фактори - ефективността на правителството (32-ро място през 2010 г., спад с четири места спрямо 2009 г.). Следва ефективността на икономиката (спад от 26-о на 46-о място). Инфраструктурата е класирана на 48 място (спад с 5 места). Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско - на 56-то място, като след България се нареждат само Словения и Хърватия. Основна причина за подобна подредба е, че кризата се отразява най-силно при бизнеса, а неефективността на останалите елементи се фокусира най-вече върху пазарите или отново върху бизнеса, се посочва в анализа.

Самото включване на българската икономика в класацията е вече признание за мястото, което тя заема в световната икономика и за наличието на международно-сравними количествени показатели за нейното развитие, отбелязват от ЦИД. Глобалната криза и недостатъци представляват съществени пречки пред развитието на икономиката на страната, особено що се отнася до достъпа до капитал, справянето с междуфирмената задлъжнялост, подобряването на имиджа на страната, спазването на върховенството на закона, лоялната и етична конкуренция, ограничаването на сивата икономика и корупцията, осигуряването на квалифицирана работна ръка и на управленски опит, развитието на иновациите, технологиите и науката, посочват от ЦИД.

Стратегията на МИЕТ ще се концентрира върху развитието на промишлеността и IT-услугите, заяви на дискусия по темата заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. България трябва да развива секторите, свързани с иновациите и с подобряване на техническия потенциал на предприятията. Много е важно да се стимулира и частния бизнес за инвестиции в иновации. Необходимо е разработване на нова регулативна рамка на иновационния процес, посочи още Ангелов.

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов каза, че у нас преобладаващо икономиката ни се основава на понижаване на разходите, което определи като "нискотехнологичен капан", който води до по-бавно излизане от кризата. Необходимо е интензивно развитие на националната структура на информационните и комуникационни технологии, развитието на електронното управление в България също е изключително важно, отбеляза Русинов.

Go back BG Online