А.Кехайов - БЛС
(БНР) - 2003/11/13


Водещ Величко Конакчиев:
Добър ден и на д-р Андрей Кехайов, председател на Българския
лекарски съюз.
Андрей Кехайов:
Добър ден.
Водещ:
Д-р Кехайов, в студиото сме с репортера Красимира Маринова.
И така, от тази проверка, която вярвам, че сте и видял, запознат
сте с проверката на Сметната палата, вие не сте ли ощетени?
Особено за това, за увеличените средства за лекарства за сметка
на намаляване на средствата за извънболнична и болнична
медицинска помощ. Чуваме ли се, д-р Кехайов?
А. Кехайов:
Да, чувам ви.
Водещ:
Не сте ли ощетени от тези констатации на Сметната палата?
А. Кехайов:
Да, имах възможност да се запозная с доклада, който беше
разглеждан в парламентарна комисия по здравеопазване, на
Сметната палата. Аз не бих искал да коментирам доклада, право на
Сметната палата е да внесат такъв доклад, но в доклада
основното нещо, което прави впечатление, е, че средствата, които
бяха заложени в Националния рамков договор 2002 за медицински
дейности, на практика не са усвоени.
Водещ:
Да?
А. Кехайов:
Българският лекарски съюз още миналата година реагира, като
пожела през месец септември да бъде сключен анекс между
Българския лекарски съюз и националната каса. Всички знаете,
министърът на здравеопазването не преподписа тогава договора и
тези средства...
Водещ:
Помним, помним.
А. Кехайов:
...на практика не бяха усвоени. Българският лекарски съюз
използва законовите възможности тогава и осъди министъра на
здравеопазването и спечели делото...
Репортерка Красимира Маринова:
За съжаление когато го осъдихте...
А. Кехайов:
Е при 5-членния състав.
Репортерка:
...той вече не беше министър.
А. Кехайов:
За нас, за Българския лекарски съюз, предприетите действия
бяха единствено възможните в рамките на закона. Ние сме морално
удовлетворени, че все пак 5-членният състав отсъди в наша полза.
Безспорно когато се произнесе, годината беше приключила и на
практика около 17 милиона от средствата в доболнична и болнична
помощ на практика не бяха усвоени и бяха прехвърлени в други
пера.
Репортерка:
И то точно тук е въпросът, че за първи път като че ли касата
тази година отпусна за медицински дейности, а не само за
лекарства, както беше миналата година.
А. Кехайов:
Именно. Използвайки несполуките от договорите до този
момент, Българският лекарски съюз и националната каса, а
междувременно това е сменено и в закона, заложиха много сериозни
механизми, с които средствата, които са определени за
медицински дейности, безспорно и за други пера, се залагат
механизми, които на сто процента в рамките на бюджета да бъдат
усвоени. Така както в момента мониторираме процеса и в
доболнична, и болнична помощ, и разчетите, и прогнозите, които
направихме в този Национален рамков договор, ще доведат на
практика до сто процента усвояване на средствата за медицински
дейности.
Репортерка:
Д-р Кехайов, в доклада на Сметната палата се препоръчва да
се създаде дейност на касата, за да се гарантира вътрешен
контрол - нещо, което е много важно за изразходване на
средствата, за наказанията, които се правят и на лекарите, и на
болниците.
А. Кехайов:
Не бих искал да коментирам препоръките на Сметната палата,
нейните права безспорно са такива, одитни доклади, да се дават
препоръки. Не бих искал и да коментирам по радиото какво е
необходимо да направи оперативното ръководство и Националната
здравноосигурителна каса. Българският лекарски съюз това, което
е необходимо да направи по силата на Закона за съсловните
организации, на Закона за здравното осигуряване, се стреми да го
изпълни.
Водещ:
А, д-р Кехайов, запознати ли сте със, освен с доклада на
Сметната палата и с доклада на "Коалиция 2000", според който
преподавателите и лекарите са най-корупмирани? По 16.6 на сто от
контактувалите с представителите на тези две професии...
А. Кехайов:
Значи...
Водещ:
...признават, че са им давали рушвети.
А. Кехайов:
В различни доклади може да срещнем всякаква информация. Аз
не бих искал да се заангажирам да коментирам един или друг
доклад. Не приемам начина, по който се поставя въпросът за
корупция към българските лекари. Ние трябва действително да
анализираме ситуацията, да преценим съществуват ли причини,
които да водят до подобни явления, да анализираме действително
какви в крайна сметка средства се получават, които се гарантират
от държавата и от националната каса. Това е един изключително
сериозен въпрос, на който с една дума трудно може да се
отговори.
Водещ:
Бях шокиран, че например митничарите са по-скромни от
лекарите, но както вие казвате, ще видим доколко е вярно това,
което изнася "Коалиция 2000".
А. Кехайов:
Не приемам, не приемам, би ли могъл някой официално, с
официални данни да подкрепи тази си теза?
Водещ:
Ще видим наистина. С точни, конкретни официални данни засега
никой не разполага. Последно - прогнозата ви кога ще бъде
сключен рамковият договор?
Репортерка:
Още повече че, д-р Кехайов, вие имате доста големи
разногласия, и то специално...
Водещ:
Ще ги изгладите ли, да...
А. Кехайов:
Да. Концепцията на Българския лекарски съюз беше приета още
през месец септември. Ние я предоставихме на вниманието на
Националната здравноосигурителна каса. Безспорно в този момент
имаме сериозни принципни различия. Ние считаме, че касата до
този момент не ни е представила убедителни аргументи, с които да
настоява за промени в позицията. Така че нашето предложение,
което междувременно беше прието от двата управителни съвета -
Националният рамков договор 2004 да се базира на 2003, след като
имаме една бюджетна рамка, аз уверявам не само българските
лекари, и здравноосигурените лица в България, че Българският
лекарски съюз в този момент е напълно готов и прави всичко
възможно действително в рамките на, до края на годината да
приключим тези преговори и Национален рамков договор 2004 да
стане факт. Но така или иначе ние сме една от страните.
Необходимо е и националната каса, и нейният управителен съвет
още по-активно да заработят в тази посока. Нашите експертни
групи и членовете на управителния съвет ежедневно работят...
Водещ:
Няма много време.
А. Кехайов:
Е анализират и обсъждат всички предложения, които се правят
от едната и от...
Водещ:
Изтича годината, изтича. Последно - ще бъдете ли утре на
заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване?
А. Кехайов:
Да, безспорно ще присъствам на заседанието на
парламентарната комисия. Предвид предложението, което направи
управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ние го
коментирахме и с управителния съвет. Утре Българският лекарски
съюз ще изрази позиция и ще вземе отношение по консолидирания
бюджет за здравеопазването и бюджета на Националната
здравноосигурителна каса...
Репортерка:
Вие настоявате за 5 процента от брутния вътрешен продукт.
А. Кехайов:
Ами, ние сме аргументирали позицията си и необходимостта от
тези средства, защото без тези средства здравеопазването през
следващата година ще има още по-сериозни проблеми, отколкото
тази година.
Водещ:
Не дай боже! Андрей Кехайов, председател на Българския
лекарски съюз.


Go back BG Online