Б.Цеков - разговор
(БНР) - 2003/5/20

Водеща Емилия Антова:
Знаете, през последните 24 часа темата на деня, това е, от
една страна, обискът или обирът, зависи кой как го нарича, в
жилището на депутата Емил Кошлуков, както и пътуванията на Емил
Кошлуков заедно с още един от депутатите на НДСВ, Борислав
Цеков, до Лондон, откъдето дойдоха най-различни и много
противоречиви новини. Казвам добър ден сега на Борислав Цеков.
Борислав Цеков:
Добър ден на вас и на слушателите на "Хоризонт".
Водеща:
Веднага бързам да ви питам защо се наложи спешно да пътувате
до Лондон лично вие?
Б. Цеков:
Най-вече заради факта, че трябваше да се проведат определени
срещи с политически характер с представители, с хора, с които
имам контакти от години, и поради естеството на темите знаете,
че има значение доколко те се обсъждат с доверени лица, в смисъл
с хора, за които може да се предполага, че имат отговорно
отношение към въпросите, и т.н. и най-вече дългогодишни контакти
и лично доверие.
Водеща:
Въпросите, имате предвид, свързани с покушението над Иван
Тодоров-Доктора, подозирам?
Б. Цеков:
С цялостната обстановка в страната. Разбира се, акцент върху
компроматната война, клеветническата акция, която тече вече
седмици наред и занимава цялото ни общество.
Водеща:
Нормално ли е според вас новините през последните 24 часа да
идват от Лондон, а не от София?
Б. Цеков:
Смятам, че е напълно резонно, когато чуждестранни
представители - и политически, и представители на институции,
имащи въобще отношение към нашата страна... да се обменя
информация, да се обменят оценки и на тази основа, разбира се,
ако е необходимо, да се предприемат и определени политически, а
също така и управленски действия.
Водеща:
Можете ли да кажете с да и не проверихте ли информацията,
част от която е, доколкото разбирам, секретна и не може да бъде
изнесена във връзка с последния яхтен компромат? Засякохте ли
информация в Лондон, която по един или друг начин да ви дава
основание да твърдите, че компроматната битка, хайде да не
казваме война, е в пълна сила?
Б. Цеков:
Че е в пълна сила последните седмици, мисля, че е ясно за
всички. Ние сме твърдо решени истината за тази клеветническа
кампания да излезе на бял свят и, разбира се, някои, да не кажа
повечето от нашите информации, ако щете, и анализи за случващото
се бяха потвърдени и от срещите, които проведохме в английската
столица.
Водеща:
Ако можете поне с да или не да ми отговорите. Видяхте ли се
със Спас Русев?
Б. Цеков:
Не коментирам. Подчертах, че характерът на срещите е бил
политически. Ако смятате, че г-н Русев има някакви политически
функции, това е друга тема. Аз не мога да уточня тази серия от
срещи с кои хора... най-вече с чуждестранни представители, хайде
да добавим едно уточняващо обстоятелство.
Водеща:
Заедно с Емил Кошлуков ли бяхте на тези срещи?
Б. Цеков:
И заедно, и поотделно.
Водеща:
Тъй като той пък твърди в интервю вчера пред журналисти, че
срещите му са имали частен характер, а не политически.
Б. Цеков:
Да ги наречем неофициален. Това не значи, че са
неполитически. Срещите са напълно неофициални и в този смисъл не
заради някаква особена загадъчност, не е коректно просто да се
назовават и т.н. Но това не означава, че не са били политически.
Водеща:
Пресече ли НДСВ главните контрабандни канали и това ли е
причината за компроматната война?
Б. Цеков:
Полага усилия най-малкото и тези усилия се увенчават с
определени успехи, но ще бъде пресилено да се каже, че
контрабандните канали са ликвидирани. Все пак успехите в това
отношение са налице и доказателството, което не може да бъде
оспорвано, са повишените приходи за бюджета, свързани със
събираемостта на митата, акцизи и т.н.
Водеща:
И пресичането на тези канали е причината за тази война?
Б. Цеков:
Една от основните причини е това. И едва ли някой може да
има съмнения, че когато се засягат мащабни престъпни интереси,
има и опити за реакция от страна на мафия, на подземен свят. Но
надявам се, че НДСВ като политическа сила, НДСВ и ДПС като
коалиционно мнозинство, ще успеят да отблъснат тази компроматна
атака и в крайна сметка ще реализираме приоритетите, по които
работим в момента.
Водеща:
Има ли някои хора в институции, свързани със службите,
най-общо го казвам, без да фиксирам конкретно МВР, които да
работят срещу определени кръгове в парламентарната група на
НДСВ? Имате ли такова впечатление?
Б. Цеков:
Докато не излезе истината за компроматната война, докато не
се разплете случаят, нито бих отрекъл, нито бих потвърдил.
Вероятно, и не само в МВР, на различни етажи въобще в държавната
администрация има хора, които по някакъв начин са свързани с
организираната престъпност, покровителствата и т.н., и това е
голямото предизвикателство пред НДСВ. И тук всички заедно - и
ръководството на МВР, и парламентарната фракция на НДСВ, а също
и на ДПС, и цялото правителство, разбира се, трябва да си
подадат ръка и с общи усилия да се борим срещу октопода.
Водеща:
Вие малко по-късно ли заминахте за Лондон, след Емил
Кошлуков или по едно и също време?
Б. Цеков:
По различно време.
Водеща:
Тъй като г-н Кошлуков казва, че се е наложило и вие да
пристигнете късно вечерта в Лондон.
Б. Цеков:
Да, да, да. Няма нищо загадъчно в случая. Поради естеството
на срещите и представителите, с които са били тези срещи,
подчертах - дългогодишни политически контакти, естествено е те
да бъдат проведени от човек, в случая аз, който има такива
контакти и да дообогатим картината. Г-н Кошлуков беше провел
една серия от срещи, но счетохме за необходимо, че трябва да
дообогатим информацията, с която разполагаме и...
Водеща:
Той ли ви повика?
Б. Цеков:
...и аз... Кой да ме е повикал? Г-н Кошлуков?
Водеща:
Г-н Кошлуков.
Б. Цеков:
Не, не. Това са съвместни все пак контакти, които ние
решихме в крайна сметка, преди да предприемем инициативите,
които обявихме, да допълним своята информация. И аз се радвам,
че доста неща научихме и доста солидна, бих казал, подкрепа
бихме намерили, политическа подкрепа, от влиятелни чуждестранни
фактори за това, което правим.
Водеща:
Г-н Цеков, вие подкрепяте ли г-н Кошлуков... твърденията му,
които прозират във всички негови изявления от вчера, че няма
като че ли много голямо доверие в специалните служби и МВР,
включително казва директно, ето цитирам го: Явно силите на
специалните служби не са достатъчни, затова в борбата срещу
престъпността трябва да се включат активно гражданите. След като
специалните служби не могат да преборят престъпността, и това е
изявление на депутат, мислите ли, че обикновените граждани ще
могат да се справят сами?
Б. Цеков:
В никакъв случай не може да се говори, че единствено и само
МВР е в състояние. Напротив, за съжаление не е в състояние и
мисля, че и самото ръководство на МВР не един път е заявявало,
че трябва координация между всички институции, и това е
предизвикателството пред нас. Що се отнася до гражданското
общество, до гражданите, когато става дума за борба с
корупцията, борба с мафията, задължително условие е по някакъв
начин да се канализират и усилията на гражданското общество.
Нещо повече - не само световният опит, но и нашата национална
стратегия за противодействие на корупцията, приета през октомври
2001 г. от правителството, изрично предвижда и насърчава
изграждането на механизми и буквално ще цитирам: и успешни
практики на партньорство между държавните институции и
неправителствения сектор за независим мониторинг на държавната
администрация и т.н.
Водеща:
И какво от това г-н Цеков, ако хората се обаждат на
24-часовата телефонна линия с твърдения, някои от които биха
могли да бъдат неверни, абсурдни, т.е. парламентът ще работи по
доноси? Така ли да ви разбирам?
Б. Цеков:
В никакъв случай. Ако възприемем логиката във вашия въпрос,
то би трябвало да закрием всички подобни комисии, тъй като много
често там се подават и необосновани сигнали. Именно това е
ролята вече на мониторинга - да се прецени доколко даден сигнал
има някакви основания и по надлежния ред да бъде изпратен към
компетентната институция, било тя прокуратура, било тя МВР,
които вече със силата на закона да разгледат случая и да
предприемат определени мерки.
Водеща:
Да, обаче преди минути заместник-министър Стоилов от МВР,
каза, че е абсурдно и несериозно граждани да съобщават за връзки
на политици и полицаи с престъпността. Цитирам го абсолютно
точно и след малко даже ще излъчим и неговото изявление. Тоест
така доста като че ли...
Б. Цеков:
Не бих искал да коментирам. Въпрос на гражданска култура и
на компетентност е да се знае, че във всички западноевропейски
държави и в Съединените щати, ключов въпрос при борбата с
корупцията във всички сфери на държавната власт, в това число и
в правозащитните органи, съдебната власт, е именно активното
участие на гражданското общество. И нещо повече - неслучайно
подчертах българската стратегия, приета от правителството за
противодействие на корупцията, където има специален раздел за
това и вероятно г-н Стоилов или не се е запознал, или просто
разсъждава с категории, които нямат нищо общо с модерните методи
за борба с корупцията. Това е комплексен процес и гражданското
общество има място в него. И тук всички международни организации
и неправителственият сектор, ето, да дадем една "Коалиция 2000"
за пример, са направили немалко и ще продължат да правят.
Просто тази инициатива за създаване на гореща телефонна линия
към Парламентарната комисия по въпросите за гражданското
общество е един допълнителен опит да се мобилизира гражданското
общество и да се даде още един канал за комуникация по отношение
на такива случаи и т.н. Така че...
Водеща:
Разбрахме. А днес виждахте ли се с г-н Кошлуков?
Б. Цеков:
Не, защо? Ако е необходимо, кажете, ще го потърся.
Водеща:
Интересува ме, едва ли ще го намерите. Телефонът му е
изключен цял ден. Но интересува ме дали пък случайно Иван
Тодоров-Доктора не се е свързал с него, нали той го призова
вчера да се обади?
Б. Цеков:
Вижте, смятам, че това лице, Иван Тодоров-Доктора, би било
добре и за разплитане на цялата тази история, да потърси
официален контакт. И тук не става дума да го потърси с г-н
Кошлуков толкова, колкото с представители на парламента. Дали
това ще е ръководството на парламента, дали ще е Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред, дали ще е опозицията или
управляващите, смятам, че е изключително важно, за да се разкрие
цялата истина.
Водеща:
Очевидно Иван Тодоров има много сериозни връзки, не знам
икономически или от друг характер, защото в противен случай
твърде силно звучи изказването вчера на Кошлуков, че ако не се
обади, иначе ще бъде мъртъв.
Б. Цеков:
Ами, имайки представа за информацията, която вероятно този
г-н има, и за контакти и т.н. и, имайки предвид атентата, на
който той беше обект преди седмици, напълно основателно е да се
направи и такова заключение.
Водеща:
Имате ли, хайде да го кажем, пак отговорете с да или не.
Имате ли вие или г-н Кошлуков не може да не ви е казал,
конкретни документи за връзки на хора от МВР или службите с
престъпността?
Б. Цеков:
Не бих коментирал този въпрос.
Водеща:
И ще ги предадете ли в прокуратурата?
Б. Цеков:
Когато има годни за образуване на предварително производство
документи... не говорим за МВР, тук говорим за цялата държавна
администрация, те естествено ще бъдат предадени. Аз смятам, че
съвместно ръка за ръка, заедно с ръководството на МВР, сме в
състояние като управляваща политическа сила да се борим срещу
корупцията и всички метастази, които тя има на различните етажи
на властта.
Водеща:
Последен въпрос. Моля за кратък отговор. Знаете Емел Етем за
какво призова - за промяна в кабинета. Вашето мнение по
въпроса?
Б. Цеков:
Такива промени биха могли да бъдат правени след един анализ
първо в рамките на НДСВ и по инициатива на премиера и едва след
това в разговори с коалиционния партньор. На този етап такъв
анализ не е правен.
Водеща:
Борислав Цеков, депутат от НДСВ.


Go back BG Online