Oблекчени процедури за регистрация на фирми
(БНР) - 2005/5/17

С влизането в сила на "Закона за регистър БУЛСТАТ" се очаква времето за регистрация на фирми да намалее наполовина. Това каза Светлозар Тонев, директор на Агенцията по вписванията по време на обсъждане на правителствената стратегия за реформа в търговската регистрация в България. Законът, който влиза в сила от 10 август тази година, предвижда замяна на съществуващите досега поредица от задължителни регистрации на търговските дружества - в данъчната служба, в Националния осигурителен институт, в Агенция "Митници", регистрация по БУЛСТАТ, с единен идентификатор, каза Тонев. В момента за регистрацията на една фирма са нужни 30-35 работни дни, допълни той. Според министъра на правосъдието Антон Станков облекчените процедури за регистрация ще ограничат предпоставките за корупция. Министър Станков представи правителствената стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център на България. Стратегията беше приета от Министерския съвет на 28 април. Тя предвижда замяна на съдебната търговска регистрация с административна и прехвърляне на търговския регистър от съда към Агенцията по вписванията. Министър Станков коментира, че тази промяна ще разтовари съдилищата от нетипичната за тях дейност - вписванията в търговските регистри. По думите му това няма да се отрази върху бюджета на съдебната власт. Повече от 50 на сто от съдиите подкрепят подобна промяна, каза Мария Йорданова от Центъра за изследване на демокрацията, цитирайки данни от проучване на центъра. Според изследването за 2003 година вписванията в търговския регистър са били над 50 на сто от общия брой на делата в окръжните съдилища, а в Софийския градски съд те са били около 62 процента от всички дела. Стратегията предвижда създаването на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център, които да започнат да работят до края на 2006 година.

Go back BG Online