Разговор с Владислав Славов за проблемите в съдебната реформа
(БНР) - 2003/2/18

Водеща Катя Тодорова:
Следващия разговор ще водим с председателя на Съюза на
юристите и на Върховния административен съд Владислав Славов,
като загърбим поне в началото на нашия разговор скандалите и
противоречията за съдебната ни система. Добро утро, г-н Славов.
Владислав Славов:
Добро утро.
х х х

Водеща:
Ще ви задам един принципен въпрос, каква е вашата позиция,
какво доведе всъщност до днешните обвинения между властта или
властите, че си пречат взаимно?
Вл. Славов:
Обвиненията са едностранни, защото на мен ми се струва, че
някои се оправдават със съдебната власт, без да погледнат в края
на краищата своята работа и своята дейност. Защото ако
съдебната власт от нещо е недоволна, ние няколко пъти вече
публично го изразяваме, това е отразеното и в доклада на
Еврокомисията всяка година през последните няколко години, това
е недостатъчното финансиране преди всичко, за да може съдебната
власт да работи нормално. А ние с действията си доказваме, че
можем да работим добре, защото, аз може би не трябва да го
казвам това нещо, но вие сте свидетели, че Върховният
административен съд решава делата си за месеци и че има една
правна информационна система, която е уникална в Европа. Нито
един европейски съд няма такова нещо и ние сме го направили
почти без пари. Очевидно e, че трябва малко, за да може
съдебната система да заработи нормално, но това малко не се
получава, и съдебната система от това не е доволна. Тя не
обвинява никого. Някои други се опитват чрез съдебната система
да оправдаят неправилни свои действия.
Водеща:
Може би наистина в нашето общество говорим понякога като
хора, които не се чуват. А аз ви зададох този принципен въпрос и
защото през последните дни дори един политик с голям опит като
Ахмед Доган каза, че трябва да се приключи с реформата на
съдебната система, защото, по думите му, тя не само саботира
инвестиционния процес, но и създава несигурност за вече
направени инвестиции. Макар че, предполагам, едва ли бихте
искали да коментирате думите на политик, каква е вашата позиция?
Вл. Славов:
Значи аз само две думи ще ви кажа, преди една седмица, даже
може би и толкова време не беше изминало, се проведе едно
поредно представяне на доклада на Коалиция 2000 във връзка с
корупцията и един от основните акценти на доклада е, че има
неизясненост в идеите за тази съдебна реформа. Това е според мен
много важно, защото всеки споменава името "съдебна реформа, да
се доведе докрай съдебната реформа", но никой не е наясно точно
какво ще правим. И аз затова си позволих да предложа от името на
неправителствените организации ние наистина, ако бъдем
оторизирани, да седнем и да обединим всичките идеи, които се
обсъждат, включително и тези за промяна в конституцията, да ги
изведем и да ги сложим на една кръгла маса, на която да седнат
водещи юристи и политици, да обсъдят тези проблеми, защото
реално само говорим, но нищо не правим. Какво значи съдебна
реформа, която се споменава всеки ден, и никой не знае точно
какво трябва да направи.
Водеща:
Трябва обаче отнякъде да се тръгне, а пък най-често
обществото ни изпада в една, как да кажа, конспиративна
ситуация, когато заговорят и политиците, и съдиите, и полицията,
и изведнъж се оказва, че никой не знае накъде тръгва, а пък
обществото има нужда от една много голяма яснота накъде ще
върви. Защо се получава така?
Вл. Славов:
Аз ви казах за мен каква е реалната постановка на проблема и
дори директните обвинения, включително и от последния форум, за
който споменахте, също са много неясни. Защото в края на
краищата какво означава това, че съдебната власт пречи на
инвестициите. Ние поканихме, между другото, заради такива
изявления и премиера, и вицепремиера Николай Василев на среща с
Висшия съдебен съвет, за да изясним тези проблеми, но тази среща
досега не се е провела. Поканата е от няколко месеца. В края на
краищата дори забавеното производство по някои дела в
съдилищата не е нещо необичайно, напротив, нормално е в
европейските страни. Ние не можем да кажем, че нашето
правораздаване е по-бавно, в никакъв случай, дори обратното. И
затова поставяме този проблем толкова ясно и категорично - дайте
да видим с какво съдебната власт пречи на тези инвестиции, за
което се спекулира постоянно.
Водеща:
Опасна ли е концентрацията на власт, г-н Славов?
Вл. Славов:
Опасна е, особено когато се управлява от неконтролирани
хора, упражнява.
Водеща:
А какво може да направи обществото, въпреки демократичните
принципи, които си е изградило, при усещането си, че такава
опасност съществува?
Вл. Славов:
Трябва да има механизми, във всички случаи трябва да има
механизми за въздействие и за промяна.
Водеща:
Много изводи остават след този разговор. Благодаря ви много
за това участие. Председателят на Съюза на юристите и на
Върховния административен съд Владислав Славов в едно участие за
"Преди всички" по "Хоризонт".


Go back BG Online