Американска агенция за дейността им в България
(БНР) - 1999/11/22

Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "неделя 150",
21 ноември, 11.12 часа

Водещ Величко Конакчиев:
Слушате седмичното обзорно предаване на националната
програма "Хоризонт". Добър ден и добре дошъл на директора на
американската Агенция за международно развитие Джон Грант и
добър ден, разбира се, с благодарности към г-жа Мариана Хил,
която ще превежда сега. Г-н Грант, може би да започнем с вашата
агенция, Агенцията за международно развитие, мисля, че малко се
знае за нея, програмите й?
Джон Грант:
/превод/
Да, най-напред позволете ми да кажа, че за мен е голямо
удоволствие да бъда с вас, във вашето предаване, тази сутрин, в
навечерието на много важно, историческо посещение на
президента Клинтън във вашата страна. Агенцията, която оглавявам
тук, в България - американската Агенция за международно
развитие, е официалната агенция, която отговаря за прилагането
на програмите за помагане в чужбина, програми на американското
правителство, и програмите за хуманитарни помощи. Ние в България
присъстваме от около 1990 година. Нашите цели са да подкрепяме
икономическия и демократичния преход на страната и в крайна
сметка да подпомогнем България в приемането й в Европейския
съюз. Може би вашите слушатели ще проявят интерес да научат, че
нашата агенция е инвестирала повече от 300 милиона щатски долара
в България от началото на нашата програма и миналия четвъртък
посланикът и аз подписахме специално споразумение за подпомагане
на икономическите фондове за социална подкрепа с българското
правителство за 25 милиона долара, което да подпомогне
преодоляването на резултатите от косовската криза.
Много широкомащабни са нашите програми. Работим в
икономическия сектор, подпомагайки предприятия - средни и малки
предприятия, с техническо подпомагане, консултантска помощ и
обучение, и първоначални инвестиции, работим за укрепване на
капиталовия ви пазар и банковата система, приватизирането на
банките, надзора върху банките, фондовия ви пазар, реформата на
вашата пенсионна система. Енергийната ефективност е също тема,
по която работим съвместно с вас.
В областта на демокрацията и демократичното управление
имаме много голяма програма, съгласно която работим с общинските
власти, чрез която предоставяме безвъзмездна помощ,
консултантска помощ, техническа. Работим с националната
асоциация на общините в България. Много активно работим за
подкрепяне на развитието на организациите на гражданското
общество в България - имаме програма за това. Имаме програма за
укрепване на медиите, а всъщност да помогнем, да обучим вашите
телевизионни журналисти.
Водещ:
Само за телевизията ли?
Дж. Грант:
Телевизионни журналисти, но и радиожурналисти също.
Радиожурналисти, макар че бих казал телевизионната
журналистика е един от новите предели, към който е необходимо да
се насочи вниманието ни, но естествено и радиото е много важно.
Работим също и в една много критична област - в областта на
правната реформа. България, за да тръгне напред, е необходима
една силна система на върховенство на закона, с много добра
система от съдии и правоприлагане, изпълнение на закона.
Работим с националните паркове на България в областта на
опазване на околната среда. Подкрепяме Американския университет
в България, в Благоевград. Имаме програми за хуманитарно
подпомагане на пенсионерите и безработните тук. И много различни
типове програми за обучение както във вашата страна, така и в
Съединените щати. Нашата цел действително е да имаме една
програма, която е съобразена с нуждите в страната тогава,
когато има такива. След трудния период от 1996-1997 година,
когато имаше проблеми с банковия сектор във вашата държава, ние
много бързо съставихме една програма за подпомагане на банковото
дело, банковия сектор. Правим същото и с правната реформа, в
областта на правосъдието, защото според нас тя е важна. Опитваме
се да направим абсолютно всичко, което е по силите ни, за да
подпомогнем вашата система - демократична и икономическа и в
крайна сметка присъединяването ви към ЕС.
Водещ:
Да, това е наистина много широка програма. Вие споменахте,
разбира се, за първото посещение на американски президент, на
президента Уилям Джеферсън Клинтън от днес тук, в България. С
какво това посещение ще помогне, ще импулсира вашата широка
дейност, дейността на американската Агенция за международно
развитие? Ще има ли някаква промяна в дейността на агенцията,
нови моменти, нови акценти, какво ново, произтичащо от
посещението след посещението?
Дж. Грант:
Позволете ми най-напред да кажа, че тази историческа
визита, това историческо посещение - за първи път в историята
- на американски президент в България ще ни даде един силен
морален стимул. И макар че имаме огромно влияние в света, ние
идваме в България. Това ще разясни на американците коя е
България и що е България, а също и ще им съобщи за големия
напредък, който България е постигнала в областта на
икономическите си реформи. Естествено също американските фирми.
Много важно е те да отчетат това, че България им дава отлични
възможности за инвестиции в бъдеще. Настъпателно ще насърчаваме
чуждите преки инвестиции към вашата страна и се надяваме по този
начин да стимулираме повече внимание към инвестиции във вашата
страна. Разбира се, това е още една следваща стъпка след
посещението на нашия държавен секретар по въпросите на
търговията преди няколко седмици. С него имаше представители
на бизнеса. Много от тях изразиха силен интерес да инвестират в
България.
Водещ:
А как се вписва сега България в търговската, изобщо в
икономическата политика на Съединените щати?
Дж. Грант:
Позволете ми за секундичка да ви запозная с нашите
по-широки цели тук, в България. Работя в България, но работил
съм и в други страни от Източна Европа, и нашата програма тук и
в този регион е насочена към един успешен икономически и
политически демократичен преход. Нас ни интересува стабилното
управление, стабилното правителство, силен частен сектор. Тази
част според нас е добра за инвестиране, добра е от гледна точка
на пазара на изделия. България сама по себе си, както знаете,
предлага пазар на население около 8.5 милиона. Нашата търговия е
около 300 милиона в двете посоки, тоест това не е огромна сума
на фона на глобалната картина, но е значителна. И считаме, че
има реални възможности за насърчаване на икономическите
отношения между двете държави.

Водещ:
Г-н Грант, каква ще бъде съдбата на внесената в
американския Конгрес резолюция за търговията с България? И друг
въпрос - необходимо ли е специално споразумение за свободна
търговия? Изказва се мнение, че имаме двустранни споразумения
и специално споразумение не е необходимо.
Дж. Грант:
Както вашите слушатели може би знаят, преди известно време
беше внесена в Конгреса резолюция за специални търговски
преференции за България и другите страни на Балканите,
наречена Общата система за преференции. Подобни договорености
сме имали с други страни, други райони в света - Карибският
басейн например, оттам се започна. Това според мен мисля, че е
много добро за България, защото ще отмени тарифите почти за
всички стоки с изключение на текстила за период от горе-долу 5
години. И не знам точно какви са конкретните възможности тя да
бъде приета, но има силна подкрепа от страна на Конгреса, така
че аз съм оптимистично настроен. Може да се направи и крачка
по-напред, а именно споразумение за свободна търговия между
България и Съединените щати, а това е нещо, което се договаря
по-трудно и по-трудно се постига. Обикновено в такива случаи
трябва да се дадат концесии от двете страни. Ако ние безмитно
търгуваме, и вие трябва да свалите вашите такси и мита, така
че...
Водещ:
Разбирам. Разбира се, трябва отстъпки от двете страни.
Как корпорацията за насърчаване на частните инвестиции
ОПИК, нещо, за което, струва ми се, още малко се знае тук,
как ОПИК ще помогне за увеличаването на инвестициите в
страната, включително стратегическите инвестиции, и ще промени
ли това инвестиционния климат у нас? Ако можете да дадете
някакъв конкретен пример или примери?
Дж. Грант:
Мисля, че корпорацията за насърчаване на частните
инвестиции като фонд е много важна за България. За първи път
това беше обсъдено от президентите на срещата в Сараево през юли
1999 година, свързана с пакта за стабилност. Идеята до известна
степен е да се предостави капитал за инвестиции, но също и
кредитни гаранции, така че големите фирми да могат с увереност
да дойдат и да работят в страни като България. Мисля, че това е
много важно, защото това, което постигнахте в България, е, че
постигнахте една чудесна макроикономическа среда, стабилна
система с ниска инфлация и всичко. Онова, което ви трябва сега,
са инвеститорите.
Водещ:
И растеж икономически, да.
Дж. Грант:
Да. Тоест трябва да намерите начин да привлечете
инвеститори. Аз смятам, че гаранциите, които един фонд като
корпорацията за насърчаване на частните инвестиции може да
даде, е да създаде подобряване на инвестиционния климат за
американски фирми и европейски фирми. Не мисля, че трябва да
бъде подценявано това. Доколкото аз разбирам, в момента това е в
процес на развитие, един от фондовете ще бъде регионален фонд,
така че България може да се обърне към този фонд и също и други
страни, тоест България ще се състезава с други страни за достъп
до този фонд за подкрепа. Позволете ми само още веднъж да
посоча, че при разговорите ми с ваши висши държавни служители
имам впечатлението, че не толкова пряка финансова инвестиция,
а по-скоро това е възможност за нас да направим крачка
по-напред, а именно капитал за инвестиции, гарантиране на
заемите - това е нещо, което ще помогне на България сама да се
развива. И считам, че в бъдеще България я очаква много светло и
безоблачно бъдеще. Вашата работна сила струва по-малко,
отколкото в Европа. Мисля, че е твърде евтина, а за момента би
трябвало да бъде малко по-скъпа. Но за момента това за
инвеститорите е много привлекателно. Миналата година имаше
статии в "Уолстрийт джърнъл" и т.н. България е хубава страна за
инвестиции. Надявам се това да продължи в бъдеще с тези
непрекъснати висши посещения, така че инвеститорите да обърнат
повече внимание на България, да дойдат да работят, да инвестират
тук. Ако ми позволите да добавя още нещо, което е важно.
Водещ:
Да, разбира се.
Дж. Грант:
Мисля, че за да се създаде този инвестиционен климат,
върховенството на закона, законността, е абсолютно, критично
важно. Фирмите биха желали да дойдат да работят в България само
в случай, че за законът има пълно върховенство, няма никаква
корупция. Знам, че правителството полага усилия в тази насока,
но е много важно да се постигнат и резултати, така че хората да
имат увереността, че това е страна, в която може да се работи
спокойно, без никакъв натиск.
Водещ:
Оптимист ли сте в тази посока - последното, за корупцията?
Дж. Грант:
Аз съм много голям оптимист, но смятам, че ние всички
трябва да бъдем реалистични и да отчетем, че при такива преходи
във всички страни в този регион има предизвикателства, свързани
с корупцията. Изисква се твърдост и едни творчески подходи, за
да се справи човек с това положение. Работим с Центъра за
изследване на демокрацията в България, с много неправителствени
организации, с правителството. Създадохме Коалиция 2000, която
обхваща усилията на правителството, неправителствените
организации, организациите в гражданския сектор за установяване
на корупцията и борбата с нея там, където се появява, и да се
разработи план за действие на местно равнище в общините, така че
да може да изтрие проблема на корупцията. Това е едно
продължаващо усилие, важно усилие. Престъпността е също нещо,
което е важно. В тази област мисля, че правителството постигна
много важен напредък. Имаше проблеми тук преди една-две години
с това, което наричаме права върху интелектуална собственост,
пиратство върху компактдискове. Вашето правителство много
решително се справи с проблема. Той вече не съществува. Мисля,
че това е един прекрасен пример, за да се насърчат чуждестранни
фирми да дойдат да работят тук.
Водещ:
Да. Г-н Грант, от днес нататък нашата страна, България,
ще бъде на челно място в новините поради това първо посещение на
американския президент, на президента Клинтън у нас, ще се знае
повече за България. Аз искам да ви поканя по-късно, когато няма
да има посещение на американски президент - след месец, два,
три, пак да дойдете в студиото и да говорим отново за Агенцията
за международно развитие и за нейната дейност, толкова важна.
Дж. Грант:
Много ви благодаря за тази покана, ще я приема с
удоволствие. Позволете ми да ви кажа, и на вашите слушатели,
заключението - всеки път, когато ни посещават хора от Америка
тук, в България, тръгват си изключително впечатлени от реформата
в страната, от хората в нея. Определено очаквам същия резултат
и в този случай, при това посещение.
Водещ:
Благодаря. Приятен ден и на директора на американската
Агенция за международно развитие Джон Грант. Приятен ден и на
Мариана Хил, на която и благодаря.Go back BG Online