Йохан Ламбсдорф: Мисля, че вашата страна има доста добри шансове да подобри резултатите си
(БНР) - 1999/11/1

Водеща Лили Маринкова:
На вашето внимание интервю по телефона с д-р Йохан граф
Ламбсдорф от Гьотингенския университет. Той работи в Световната
коалиция за борба с корупцията "Прозрачност без граници", която,
както знаете, през седмицата огласи в Берлин новия корупционен
индекс за тази година. За България той е 3.3. България според
настоящата класация е на 63-та позиция, на същото място, на
което бе и в миналогодишната класация. Наши непосредствени
съседи по съдба са Египет, Гана, Македония, Румъния.
Как трябва да надникнем в тази методика и какъв анализ
следва да направим след индекса за корупция, ето интервюто с г-н
Ламбсдорф. Ще ви запознае с него Марин Колчев.
/запис/
Репортер Марин Колчев:
Г-н Ламбсдорф, тази седмица в България бе публикуван
индексът на корупцията, изготвен от организацията ви, бихте ли
обяснили какъв е алгоритъмът на изчисление на индекса.
Йохан Ламбсдорф:
/превод/
Алгоритъмът е доста сложен, но най-общо казано разполагаме
със 17 проучвания от 10 различни институции, които допринесоха
за получаването на крайните данни. За България сме направили 8
проучвания, а процедурата е следната - когато при нас
пристигнат данни от проучване, ние най-напред ги
стандартизираме, за да можем след това да ги обединим в един общ
индекс, и с колкото повече проучвания разполагаме, толкова
по-точна ще бъде крайната оценка, която изготвяме за определена
държава.
Репортер:
Миналата година България бе оценена според резултатите от
само три проучвания, тази година те са осем. На какво се дължи
това?
Й.Ламбсдорф:
Тази година успяхме да проведем повече проучвания в
България предимно заради нараснал интерес към Източна Европа по
отношение степента на корупция. Факт, който ни дава по-широка
база за сравнение. Това е и основната причина, поради която
успяхме да съберем повече информация в тази област.
Репортер:
Бихте ли обяснили в какво се състоят самите проучвания?
Й.Ламбсдорф:
Специално за България разполагаме с данни от службата по
политическите рискове. Това е едно експертно проучване,
проведено под ръководството на Съединените щати. Имаме и
информация от анкетите, проведени през 1997 година от "Галъп
интернешънъл". "Галъп" е проучвал общественото мнение по
отношение на степента на корупция в страната. На трето място,
тази година България за първи път е включена в глобално
конкурентно проучване, което се провежда от Икономическия форум
и се състои в анкетиране на бизнеселита и обществото относно
личното им мнение за степента на корупция в страната.
Разполагаме с данни от проучване, направено през 1997 година от
Световната банка, както и данни на икономическата разузнавателна
група и международните жертви на престъпления. Те анкетират
гражданското население, в това число и на България, доста
по-задълбочено относно това дали е било изнудвано да дава
подкупи на официални лица - един много ясен и уместен въпрос.
Също така разполагаме с данни на "Уолстрийт джърнъл", "Сентръл",
"Икономик ривю" и "Фрийдъм нау", с което проучванията стават
точно осем.
Репортер:
Каква е вашата препоръка? С кои страни може да се сравнява
България?
Й.Ламбсдорф:
Както стана ясно от окончателните резултати, положението в
България по отношение на корупцията е доста сходно с това в
Румъния. Може да се каже, че степента на корупция в тези две
страни е приблизително една и съща.
Репортер:
А бихме ли могли да се сравняваме и с други държави?
Й.Ламбсдорф:
България определено би трябвало да се обърне към страните с
по-ниска степен на корупция в Източна Европа, а именно Словения
и Естония, и да се опита да разбере защо и как тези две страни
са постигнали по-добри резултати и да се поучи от опита им. Аз
обаче смятам, че в момента в България се извършва едно мащабно
движение от "Коалиция 2000" и съдейки по това как страната се
опитва да мобилизира гражданското население в борбата с
корупцията, мисля, че вашата страна има доста добри шансове да
подобри резултатите си в най-близко бъдеще.
Репортер:
Смятате ли, че България може да бъде включена в индекса на
страните, даващи подкупи?
Й.Ламбсдорф:
Всъщност този индекс включва само големите държавите
износителки. Нормално е една държава с приходи от износ от
порядъка на 13 милиарда долара годишно да бъде включена в този
индекс. Защото е необходимо отдалечените страни, в които се
внасят стоки, като например Тайланд, Малайзия, Корея или Южна
Африка, да разполагат с информация за това как процедират
българските износители. Но тъй като България не е голям
износител, за тези страни ще бъде трудно да се снабдят с нужната
информация. Така че индексът на даващите подкупи държави включва
само големите страни износителки.
Репортер:
Мислите ли, че публикуването на индекса на корупция ще
помогне на държави като България?
Й.Ламбсдорф:
Смятам, че индексът е едно много важно средство за
включване на гражданите в борбата с корупцията. Точно от такава
информация има гражданското население, за да се разбере по какъв
начин действат избраните от него политици и официални служители,
както и за да направи съпоставка с останалите страни. В това
отношение информацията, която предоставя индексът, е от голяма
полза за много държави, които искат да постигнат успех в
борбата с корупцията и да включат в нея гражданското население.
И ако хората разберат това, което ние правим, а също и факта, че
сме честни и безпристрастни в усилията си да помогнем за
унищожаване на корупцията - да, смятам, че индексът е много
полезен.
Репортер:
Последен въпрос, г-н Ламбсдорф. Запознат ли сте със
събитията в България през тази седмица например, че президентът
обвини правителството в корупция?
Й.Ламбсдорф:
Не, не съм запознат. Може би вие ще ми кажете.
Репортер:
Да. Президентът на страната заяви публично, че вероятно в
правителството има корупция, и призова за незабавно вземане на
мерки, в случай че това бъде официално потвърдено. Смятате ли,
че изявлението на президента е повлияно от публикувания индекс
на корупцията?
Й.Ламсдорф:
Може би е точно така и тук трябва да се отбележи, че
борбата с корупцията няма лесни решения. И откритото посочване
на всяка корумпирана институция е почти винаги подвеждащо.
/край на записа/
Водеща:
Това бе интервюто с д-р Йохан Ламбсдорф от Световната
коалиция за борба с корупцията "Прозрачност без граници".Go back BG Online