Разговор със заместник-председателя на Върховния касационен съд Румен Ненков
(БНР) - 2004/3/19
Разговор със заместник-председателя на Върховния касационен съд Румен Ненков

Водеща Димитрина Чернева:
Корупцията се увеличава. Подкупите стават все по-големи.
Това твърди последното изследване на "Коалиция 2000" сред 471
фирми. За пореден път днес ще поставим тази тема - корупцията,
която напоследък много често наричаме "бич на нашето общество".
Все по-често обаче подминаваме тази тема, тъй като нищо
продуктивно около проблема не се случва. Днес в София ще бъде
открита конференция "Работещи механизми за противодействие на
корупцията в изпълнителната и съдебната власт". Организатори на
тази поредна конференция по темата са Комисията за координация
на работата по борбата с корупцията към Министерския съвет и
Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет.
Представител на една от двете власти сме поканили за разговор
днес - господин Румен Ненков, който е заместник-председател на
Върховния касационен съд. В студиото на "Преди всички" е
репортерът Ангел Шойлев. Добро утро.
Репортер:
Добро утро. Това, което мога да добавя, че на конференцията
ще се обсъждат темите - антикорупционното обучение - възможни
подходи и решения, практика и модели за преодоляване на
корупцията в съдебната и изпълнителната власт и механизми за
противодействие на корупцията в съдебната и изпълнителната
власт, което предполага и първия въпрос към господин Ненков,
който е наш събеседник. Господин Ненков, добро утро.
Румен Ненков:
Добро утро.
Репортер:
Искам да ви питам веднага, нееднозначен отговор можете ли да
дадете на въпроса има ли корупция в съдебната власт, защото вие
сте, така, представител на тази част от нашето общество?
Р. Ненков:
Разбира се, че не мога да дам еднозначен отговор. Нашата
комисия вече съществува три-четири месеца и въпреки че имаме
заявен и интернет-адрес, и пощенска кутия, ние все още нямаме
сериозен сигнал за корупция, а по-скоро сигналите са свързани с
начина, по който гражданите се отнасят към решението по
конкретното тяхно лично дело. Това съвсем обаче не означава, че
няма корупция. Корупцията. . . Това, че хората не заявяват
конкретни данни за корупция само, така, участвайки в анкети,
твърдят, че корупцията. . . нивото на корупцията е високо, може
да указва на две твърде тревожни явления. От една страна, че
хората се страхуват, защото обикновено корупцията е присъща на
хората, които имат. . . на тези, които имат власт, и те се
страхуват от репресия, за да кажат кой им иска пари и на кого. .
. или на кого са дали, това първо. А, второ, другото обяснение
е, че и тези, които дават, приемат една система, в която
постигат нещо чрез това даване, и това означава, че те съвсем не
са по-малко виновни от тези, които получават.
Репортер:
А може ли да се съгласите, че има и една умора в нашето
общество от говоренето за корупцията, защото ние в продължение
на десет години може би говорим непрекъснато за корупция?
Р. Ненков:
Вижте сега, аз, разбира се, че има умора. Ние само говорим
за корупция и не бих искал и днешната конференция да се превърне
в една празна говорилня, както вие нарекохте, поредната
конференция.
Водеща:
Ами то е така.
Р. Ненков:
. . .дано да е така. И аз имам някаква все пак надежда. В
края на краищата рецептите срещу корупцията не са толкова. . .
ние няма да открием топлата вода днес. Рецепти за корупцията са
какво? Публичност, прозрачност в действието на администрацията,
вътрешни схеми за контрол, външни схеми за контрол, обществен
контрол, включително и чрез медиите. Това са начините за контрол
върху администрацията, била тя на изпълнителната власт или на
съдебната.
Водеща:
Тези начини обаче вие не ги измислихте, предполагам, днес
специално за тази предстояща конференция. Сигурно ги знаете
отдавна?
Р. Ненков:
Да, разбира се. Това не е чудно. Но тук опира. . . Знаете
ли, тук опира и до възпитание на едно поколение, до морала на
едно поколение.
Водеща:
Въпросът е все пак в прилагането им.
Р. Ненков:
Естествено. Значи, има норми, има правила. За мен по-важното
е, че не всички хора са равни пред тези правила.
Водеща:
Знаете ли, днес в едно интервю за пресата бившият
представител, така да го нарека, на законодателната власт и
настоящ вече шеф на Върховния административен съд Константин
Пенчев казва, че ще направи нетърпим живота на подкупните
магистрати, което на практика означава, че той признава, че има
такива.
Р. Ненков:
Ами, вижте сега, това все пак е една декларация. Естествено,
господин Пенчев има своя шанс в продължение на следващите седем
години да покаже чий живот ще стане нетърпим, така че - по
делата му ще го познаем. Аз смятам, че това е. . . изхождам от
библейското правило.
Водеща:
Наскоро, преди два-три дни, струва ми се най-много, ако не
бъркам, главният прокурор Никола Филчев заплаши не знам точно
кой. . . хората, които не са откликнали на апела на прокурора
Цеко Йорданов, кои са тези хора, че иде вълна от обвинителни
актове. Вие как приемате тази закана и кои са според вас тези
хора по-конкретно?
Р. Ненков:
Ами не знам. Вие трябва да отнесете въпроса си към главния
прокурор. Аз лично се притеснявам от тези елементи на
кампанийност. Аз смятам, че държавата трябва да действа срещу
престъпниците ежедневно, ежечасно, ежемининутно, а не по
конкретен повод и не с някаква такава рекламна цел, и аз. . .
така че смятам, че прокуратурата както и съдът, така и
следствието трябва да си вършат ежедневно и ежечасно своята
работа.
Репортер:
Можете ли да формулирате в едно изречение това, което ще
поискате днес да кажете при откриването на конференцията и към
колегите, и хората, участници в конференцията?
Р. Ненков:
Много бих искал да се обърна към политическата класа, която
ще присъства там, и да им кажа, че от гледна точка на
магистратурата, от гледна точка на съдията, прокурора и
следователя борбата с корупцията означава борба и за
независимост. Независимост както от страните по делото, така и
от изпълнителната власт, която много често е също страна по
съдебни спорове, защото всяка зависимост със страните, всяка
зависимост от изпълнителната власт означава корупция, означава
една добра почва за развитие на корупционни практики.
Водеща:
Като говорим за корупция, съвсем близо до тази тема стои и
другата за организираната престъпност и в тази връзка да ви
попитам как вие коментирате законопроекта на МВР за
конфискацията на незаконно придобито имущество, законопроект, за
който много се говори последните дни.
Р. Ненков:
Ами, аз се изказах в един столичен вестник по този въпрос и
не искам да се повтарям. Искам само да кажа следното, че не съм
някакъв сериозен специалист в тази област, предимно областта ми
е наказателно право, но възприемам възраженията на някои колеги,
не само юристи, а и на икономисти също, законопроектът във
вида, в който е представен, не като израз да се. . . като
желание да се. . . на престъпността, но като едно опасение, че
този закон се нуждае от много сериозно усъвършенстване.
Абсолютно неморално е да се. . . с този закон да се обявява кой
ще бъде преследван. Примерно натрупал през последните пет години
или през последните десет години, защото голямото преобръщане
на собствеността започна веднага след 90-а година и тогава
знаете какво стана и с банковата система и т.н. Така че да
опрощаваме на едни, за да преследваме други, първо за мен е
дълбоко неморално и ще навреди на обществения морал.
Водеща:
Което според вас ще се случи?
Р. Ненков:
Имам едно такова чувство. Не, другото ми чувство е още
по-страшно, за нашата система. Аз смятам, че законът така или
иначе, едно, че може да бъде изкористен, защото няма никаква
пречка, няма нищо по-лесно от това да започне едно предварително
производство и да се блокира икономическата дейност на отделен.
. .
Водеща:
И накрая, господин Ненков, да ви попитам следното - съвсем
наскоро бе предложено стикери, разлепени по граничните пунктове,
да предупреждават чужденците да не дават пари, да ги
предупреждават за корупцията в България, като това щяло да
ограничи възможностите на граничните полицаи да вземат подкупи.
Къде трябва да бъдат оставени стикери, които да предпазват
гражданите, хората, обществото от корупцията в изпълнителната и
съдебната власт?
Р. Ненков:
Стикери е най-лесно да сложим. Ние ще сложим стикери, но
това няма да предотврати корупцията. Този, който е готов да
даде, и този, който е готов да приеме, той си е заложил вече
главата, така че аз не вярвам в това нещо, въпреки че ние ще
сложим и пощенски кутии в съдилищата, и указателни табели за
това как трябва да се извърши една услуга на гражданин, който
влиза в съд, прокуратура или следствие. Въпросът е обаче цялата
дейност да бъде на публичен показ и да бъде под обществен
контрол и смятам, че и вие, медиите, може да бъдете в помощ в
това отношение.
Водеща:
Все палиативни мерки, както е доказала вече практиката. Не
знам обаче защо. . .
Р. Ненков:
Ами, не знам, аз вече толкова, 25 години, съдийствам не знам
защо никой досега не ми е предложил подкуп, не го казвам като
едно. . . по радиото в момента.
Водеща:
Странно, но стори ми се, че във вашите уста. . .
Р. Ненков:
Значи, хората си знаят към кого да се насочат. Това искам да
кажа.
Водеща:
Благодаря ви за този разговор. Румен Ненков е
заместник-председател на Върховния касационен съд. Говорихме за
пореден път за корупцията. Повод ни даде една конференция, която
днес ще започне в София. Конференцията е на тема "Работещи
механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и
съдебната власт", така че ще се съберат представители и на
изпълнителната, и на съдебната власт, за да си говорят за това
как трябва и как може да бъде преборена корупцията в тези среди.
Странно обаче дали това ще се случи, ако се отива с нагласата,
че всъщност по-виновен е този, който дава, поне това усетих от
думите на господин Ненков.


Go back BG Online