А.Томов: Гарантираме ли границите, ние ще можем спокойно да изпълним стандартите и критериите на ЕС
(БНР) - 2000/7/7
Водеща Катя Лещанска:
Евролевицата ще има днес среща с вътрешния министър Емануил
Йорданов. Марина Цекова е в парламентарното ни студио, добър
ден.
Репортерка Марина Цекова:
Добър ден на събеседника и лидера на евролевицата
Александър Томов. Днес на Емануил Йорданов ще бъдат представени
предложения за укрепване на националните граници, така обяви
по-рано евролевицата. Г-н Томов, не започнахте ли да
разпространявате анализа си за състоянието на българските
граници и на гранични войски малко в обратен ред - първо го
предложихте на посланиците на страните - членки на НАТО, у нас,
не го представихте в парламента, каквото беше първоначалното ви
намерение, днес го давате на вътрешния министър, а следващата
седмица го предоставяте на премиера. Защо избрахте този ред?
Ал. Томов:
Мисля, че причината е очевидна, трябва да се поздравим
всички с вчерашното решение на Европейския парламент. Искахме по
никакъв начин да не бъде правена връзка между двете неща, а
точно обратното. С вчерашното решение се създават предпоставки
действително след Нова година българите да пътуват свободно за
краткосрочни посещения в европейските страни. Само че ние
смятаме, че в този период - от 5 юли до края на годината, когато
вероятно европейските министри ще решават въпроса окончателно,
не е период, в който трябва да останем в бездействие. Точно в
този период ние трябва да дадем ясни сигнали, че изпълняваме
шенгенските критерии, че изпълняваме критериите за сигурност на
нашите граници и в тази връзка ние не само имаме анализ, но и
предлагаме конкретни мерки, като не искаме от това да се прави
партизанска спекула или просто партийно надпреварване. Това са
въпроси, по които трябва да има национално съгласие. Има
тревожни факти по нашите граници, ние не ги крием. Не сме
запознавали още никого с данните, трябва да поясня това, нито
посланици, нито хора.
Репортерка:
Не ги дадохте на посланиците на НАТО?
Ал. Томов:
Не, не е предаван на никого материалът, за първи път днес
министър Йорданов ще получи някои от нашите анализи и данни.
Другата седмица смятаме да запознаем изпълнителната власт,
парламента, може да се наложи, днес ще обсъждаме и това дали да
има дебат в българския парламент по този въпрос? Дали са
необходими допълнителни законодателни промени, за да можем да
решим тези въпроси. Аз ще изредя някои от основните проблеми,
ако позволите.
Около една трета от петролните продукти влизат или без да
се обмитяват, или със занижени, фалшиво занижени показатели,
така че да се плащат по-малко акцизи и мита. Това е с огромни
загуби за нашия бюджет. Ние смятаме, че само оттук бюджетът може
да получи значителен прираст. Второто нещо, много
нерегламентиран внос на стоки, които създават нелоялна
конкуренция на българските производители. Става дума и за
перилни препарати, и за тютюневи произведения, алкохолни
произведения, но заедно с това и, разбира се, редица продукти на
селското стопанство. Искаме да има гаранции, смятаме, че се
налагат много съществени промени в Гранична полиция. И в тази
връзка сме работили няколко месеца, една наша специфична работна
група, която излиза със свои предложения.
Репортерка:
Ще предоставите ли на министър Йорданов конкретни данни за
корупция в гранични войски?
Ал. Томов:
Става дума не толкова за данни за корупция, колкото данни
за нарушения и за това, което според мен ще стане тема и от утре,
видях, че и други вече са се ангажирали, т.е. ние подбутнахме
темата, а сега ще излязат и данни кои групировки се възползват
от подобно нещо, тъй като вие добре разбирате, че тук става дума
за организирана престъпност. И ако не се вземат мерки, нещата ще
станат много страшни. Междувпрочем днес даже ме посъветваха по
телефона, не знам, някакъв анонимен глас, да си сложа
допълнителна охрана, защото какво означавало това, че ние искаме
да атакуваме групировки? Да, точно така, ние атакуваме точно
определени престъпни групировки, които нарушават нашите
национални граници, които в крайна сметка ощетяват България и
бюджета. Но тези стъпки са задължителни, за да можем окончателно
да решим въпроса с визите и с Шенген. Гарантираме ли границите,
а те са външни, забележете, в известна степен за Европа, ние ще
можем спокойно да изпълним стандартите и критериите на ЕС.
Репортерка:
Мислите ли, че тези данни за групировките, които
споменахте, не са известни на министър Йорданов и на
правителството?
Ал. Томов:
Ако са известни, толкова по-зле за тях, защото те би
трябвало да решават практически въпросите. Днес искаме да се
убедим в това - доколко тези данни са им известни, доколко не?
Репортерка:
Вие ще присъствате ли на срещата?
Ал. Томов:
На мен ми направи приятно впечатление, че министър Йорданов
прие в едно радиопредаване по БНР данните за петрола като
реалистични и каза, че започва проверка в тази насока и
конкретни действия. Това показва, че опозицията в наше лице си е
свършила работата, поне в тази част. Аз днес вероятно ще
присъствам на тази среща.
Репортерка:
Защо вероятно?
Ал. Томов:
Ами, защото можеше и друг да присъства - но мисля, че се
налага и сега от вашето предаване още веднъж ме убеждава, че се
налага да присъствам на тази среща, тъй като имаме хора, които
са специализирани по-тясно от мен, не е нужно навсякъде да
присъстват лидерите на парламентарните групи. Все пак си мисля,
че въпросът е принципен, сериозен, той има и външнополитически
аспекти и вътрешнополитически аспекти. Особено искам да
подчертая това, че ако нашите граници се укрепят, пазарната
обстановка в страната рязко ще се подобри. Стотици български
производители ще бъдат облекчени и няма да фалират, както е сега,
заради нелоялна конкуренция и нерегламентиран, нелегитимен внос
на стоки.
Репортерка:
Запознат ли сте с изследването на "Коалиция 2000", което
излезе наскоро, за контрабандата и състоянието на граничния
контрол?
Ал. Томов:
Да, това е един от документите, които внимателно гледахме.
Ние решихме обаче да постъпим по друг начин. Много прецизно
гледахме всички възможни данни, наша работна група около три
месеца изследваше въпроса и решихме да тръгнем по друга линия,
т.е. да предложим решения. Днес искаме да видим доколко тези
решения или виждания се възприемат от министъра на вътрешните
работи. Вероятно може да се наложи да поискаме среща и с
министър-председателя. Категорични сме в това, че не можем да
оставим нещата по средата. Аз ще кажа само един факт - и в
момента сигурно, когато си говорим, някъде по дунавските
пристанища или непристанища, защото има импровизирани
пристанища, вероятно идват малки шлепчета или плавателни съдове,
които стоварват варели. Не е възможно да падне рязко
потреблението на петрол от рафинерията, почти с 40-50 процента
от рафинерията в Бургас, при положение че вносът беше калкулиран
правилно. Тоест ние усещаме по чисто икономически показатели,
че в България влизат петролни продукти, без да се плащат за тях
акцизи, без да бъдат с нормални показатели. Газьол се внася
вместо нафта или обратното, за да се плащат по-малко данъци.
Занижават се умишлено и се завишават октановите числа и т.н.
Просто трябва да се въведе ред, защото иначе губим всички.

Репортерка:
Г-н Томов, един въпрос за лявото пространство. Както много
пъти досега, явно и на Бузлуджа няма да се случи обединението на
левите сили в България. Надпреварвате се кой къде да отбелязва
годишнината - едни на Бузлуджа, други в Габрово, вие в Севлиево.
Не може ли поне на вашия празник да бъдете единни, социалдемократите?
Ал. Томов:
Аз не мисля, че този въпрос е решен. Видях днес вече
прибързани публикации, прибързани изводи. Това, което казахте,
че...
Водеща:
В какъв смисъл прибързани?
Ал. Томов:
Ами, защото нашата позиция е такава: ние на 11, във вторник
мисля, че беше, ще обсъждаме този въпрос и ще вземем решение. На
мен ми се струва, че няма нищо лошо в това всички
социалдемократи да бъдат заедно на предстоящите празници. Но има
предложения, има решения, това, което мога кажа от страна на
евролевицата, е, че ние също ще поканим - това, което сме предвидили
да правим, всички социалдемократи. Аз не мисля, че нещата са
представени днес точно. Напротив, има възможност...
Репортерка:
Но това е впечатление от последната седмица, не само от
днешния печат.
Ал. Томов:
Да, мисля, че до 4-5 дни този въпрос ще се реши, все пак
остава един месец. Не смятам, че има по повод на Бузлуджа голямо
разединение. Но има нещо друго, което може да се каже, и
вероятно това е точно поставеният въпрос - ние смятаме, че
социалдемократическата идентичност трябва да бъде защитавана на
предстоящите избори. Ние смятаме, че и евролевицата, и другите
социалдемократи трябва да дадат на избирателя право да гласува
за социалдемокрацията като такава, защото...
Водеща:
Е, вие това не можете да му го отнемете, тъй или инак.
Ал. Томов:
То може да бъде отнето по един много прост начин.
Водеща:
Как?
Ал. Томов:
Ако ние просто кажем, че цялата левица е една и трябва да
се гласува само за социалистическата партия плюс, това
очевидно ще бъде ограничаване на възможностите. Според мен в
България има достатъчно много хора, които не харесват СДС или
избягаха от СДС, но искат една умерена, една центристка политика,
и тези хора според мен са действително такива, за които ние си
заслужава да се борим.
Репортерка:
Вие знаете, г-н Томов, че каквото и да казвате на
избирателите, те гласуват така, както намерят за добре.
Ал. Томов:
Разбира се.
Репортерка:
И това е свободният избор. В този смисъл едва ли, казвайки
нещо, то може да послужи като заповед.
Ал. Томов:
Не, за такова нещо не става дума. Има нещо друго,
забележете за първи път от 10 години отливът от СДС, от
управляващите в момента, не води до автоматичен прираст на БСП.
Имаме голяма група в центъра, това са хора, които са активни,
които ще гласуват, и хора, които ще търсят една различна
политика, различна от тази, която беше през тези 10 години.
Въпросът е ще оставим ли да има само биполярен модел, да има
двуполюсен конфронтационен модел, дали това може да ни доведе
до спокойствие като страна, или трябва да има 3-, 4-, 5-партиен
бъдещ парламент, който ще доведе до една съвършено друга
конфигурация бъдещото управление на страната.
Репортерка:
Въпросът е какво ще предложите вие на избирателите?
Ал. Томов:
Точно така и тук е големият въпрос - трябва ли да оставяме
нещата в двуполюсен аспект или да дадем възможност на нашия,
български избирател да има по-широк избор. Аз лично смятам, че
втората перспектива е по-точната и по-правилната. В края на
краищата, прощавайте, че ще я кажа за собствената партия, която
ръководя в момента, за евролевицата, но аз не смятам, че...
Репортерка:
Авторекламата е нормално нещо в политиката, така че не се
притеснявайте.
Ал. Томов:
Добре, нека да бъде фактът, фактът. Все пак извинявайте -
никога евролевицата не се е проваляла във властта. Не могат да
ни бъдат приписани отговорности, както се прави често, просто
само защото сме в този парламент. Не сме се проваляли във
властта, не сме приватизирали, не сме крали народа си и сме
начисто с него.
Репортерка:
Не сте се проваляли, защото не сте имали достъп и сте
твърде млада партия.
Ал. Томов:
Точно затова. Значи, ето това е причината...
Репортерка:
Но има много други партии...
Ал. Томов:
... поради която не искаме... Само че те не са влизали в
българския парламент и тука има една проста разлика, а за да
влезеш в политиката, трябва да влезеш в парламента.
Следователно ние сме начисто с народа си и имаме моралното право
да кажем - да, ето направихме...
Водеща:
Стига и народът да мисли така, всичко ще е наред.
Ал. Томов:
Аз мисля, че ние не бива да казваме какво да мисли, всеки
има право на избор. Но трябва да се даде възможност за избор,
ето това е много важно.
Репортерка:
Очаквате ли сега, в събота и неделя, от националната
конференция на БСДП да бъде гласувано обединение на евролевицата
с БСДП и ОБТ и дали подобна крачка ще бъде благословена от
доайена на социалдемокрацията Петър Дертлиев?
Водеща:
И да завършим така разговора, закъсняхте, г-н Томов. Няма
да скрия от нашите слушатели, времето много напредна.
Ал. Томов:
Добре, съжалявам, но такива са въпросите.
Водеща:
И аз.
Ал. Томов:
Само с една дума, аз мисля, че социалдемокрацията като
токава и заради европейската ни перспектива, и заради нашите
вътрешни реалности трябва да се обедини. Единно, без условия без
претенции за лидерство, просто тя трябва да бъде единна.
Репортерка:
Какво е мнението на Дертлиев по този въпрос?
Ал. Томов:
Аз мисля, че той винаги е стоял на тези позиции. Убеден
съм, че до септември те ще изяснят своята позиция и тогава вече
ще можем да пристъпим към действие.
Водеща:
Благодаря ви за този разговор, надявам се той да остане не
с точка, а с многоточие. Има още доста неща, за които можем да
поговорим с вас, приятен ден.
Ал. Томов:
Благодаря.Go back BG Online