Бойко Ноев представя акцентите на започващата конференция за сигурността в Югоизточна Европа
(БНР) - 2003/9/5
Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Преди всички",


Водеща Силвия Великова:
Авторитетно присъствие се очаква на откриващата се след
по-малко от час международна конференция за сигурността в
Югоизточна Европа на тема "Към общ дневен ред на сигурността в
Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности".
Инициатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията. За
този форум ще говорим сега с Бойко Ноев, бивш военен министър и
един от организаторите. Добро утро, г-н Ноев.
Бойко Ноев:
Добро утро.
Водеща:
Може ли да кажем, че тази конференция е един
разговор-напомняне, че Балканите все още продължават да са
проблемен регион?
Б. Ноев:
Вие поставяте пръста точно в раната, както се казва. В
последно време, може би откакто тероризмът стана особено
актуален въпрос от началото. . . от края на 2001 година,
вниманието на международната общност наистина се измести основно
към Афганистан, след това Ирак, за Балканите се говори наистина
все по-рядко. От една страна, когато няма новини, и това е
добри новини, но за съжаление това едва ли може да се каже
напълно достоверно за Балканите. Въпреки че обстановката от
падането на Милошевич и насам рязко се подобри, продължават да
съществуват редица сериозни рискове и заплахи за сигурността -
неукрепнала държавност, организирана престъпност, слаби
институции, трансгранична престъпност, трафик, всичко това,
което нашата общественост го вижда и на нашите територии, и в
съседните страни.
Водеща:
Смятате ли, че това се дължи на факта, че наистина заради
проблемите с тероризма и Ирак световната общност позабрави
Балканите, или самите институции тук не направиха достатъчно, за
да решат тези проблеми сами?
Б. Ноев:
Институциите, те не са някаква абстракция. Институциите са
структури, които отразяват интереси на държави и се
представляват от личности. Така че най-напред държавите трябва
да демонстрират активен интерес и след това да има лидери и
личности, които да провеждат дадена политика, както между
другото беше по време на кампанията в Косово, както беше в
Босна, когато имаше много силна международна воля и решимост
проблемите да се решат. Така или иначе световните лидери не
могат да покрият всички проблеми в света едновременно и това
означава, че... в частност, когато говорим за Балканите, че
страните от региона трябва да вземат нещата по-силно в свои
ръце, т.е. те трябва да разчитат повече на собствените си
усилия.
Водеща:
Още повече че и самите световни лидери решават помежду си
въпроса за лидерството. Могат ли да се появят лидери тук, в
региона?
Б. Ноев:
Това е един интересен въпрос. Вероятно трябва да отидем на
дефиницията що е то лидер, но едва ли това е предмет на този
разговор, във всички случаи не е предмет на конференцията. Аз
мисля, че в региона има лидери, има и политическа воля. Това,
което според нас не че липсва, а трябва да се засили, е
чувството за споделените отговорности и общите проблеми. Когато
казвам отговорности, имам предвид и това, че например България,
Румъния и Словения, които съвсем скоро ще станат пълноправни
членове на НАТО, придобиват и нови отговорности за сигурността в
района. Т.е. и правителствата, и обществата като цяло, и
неправителственият сектор трябва да придобият ново чувства за
причастност към тези проблеми. Няма кой да ни реши тези проблеми
отвън. Вие виждате как всички привнесени отвън схеми или са
мъртвородени, или в процеса на своето развитие показват някаква
неефективност.
Водеща:
Да, защото регионът е изключително специфичен.
Б. Ноев:
Всеки регион е специфичен, а държавите от нашия регион
най-добре познават своите проблеми, най-добре знаят как те могат
да бъдат решени. Когато те са единни в поставянето на проблема,
когато самите те действат за решаването на проблемите,
включително проблемите в собствените си страни, тогава и ефектът
от общото усилие е много по-голям.
Водеща:
Когато говорим за новите подходи, за да се стигне до тези
споделени отговорности, е хубаво да бъдат назовани заплахите.
Най-общите и глобалните, те са ясни, това е тероризмът,
организираната престъпност. Какви специфични виждате вие в
региона?
Б. Ноев:
Тероризмът, терминът международен тероризъм и заплахата от
него в неговата употреба в последните години стана доста
абстрактен. Където стане нещо, винаги то има тенденция да се
обяснява с международния тероризъм. Разбира се, че тероризмът
има почва и на Балканите. Самият факт, че има едни своеобразни
сиви зони, където няма държавен контрол и действие на държавни
институции, и органи за налагане на закона и реда, означава, че
това само по себе си би било потенциално гнездо на тероризъм. Но
ние имаме и ежедневни прояви на неспазване на закона, в
известен смисъл и тероризъм. Вижте какво става напоследък в
Македония, появяват се нови измислени ръководители на измислени
организации, които обаче разполагат с оръжие. В Косово например
от приключването на кампанията на НАТО, са убити няколкостотин
души. Ето това са конкретни неща, които безпокоят хората от
региона, безпокоят и хората в България. Проблемите, които ние
виждаме по телевизията и слушаме по радиото, и четем по
вестниците в Македония например, според мен отекват много
по-болезнено у нас, отколкото събитията, които стават в Ирак, и
това е съвсем нормално.
Водеща:
Абсолютно, още повече че, ако тук, България някак си
изглежда оазис, защото това го няма, тези пък сиви зони, за
които говорите, дават възможност за организиране на едни добри
пътища за износ и на друга престъпност, която вече пряко ни
засяга. Вие ще говорите и за организираната престъпност, канали,
трафик.
Б. Ноев:
Да, един от панелите на конференцията ще разгледа
по-конкретно и тези проблеми, тъй като в края на краищата това
са съвременните и актуалните рискове и те са пряко свързани с
нашата престъпност, разбира се.
Водеща:
Какво очаквате като послание от генералния секретар на НАТО
Джордж Робъртсън, който ще бъде специален гост на конференцията
- да изслуша проблемите, които всички вие и неправителствения
сектор, и военните министри от балканските страни ще изложите
или?
Б. Ноев:
Познаваме добре лорд Робъртсън, който е известен с това, че
не просто слуша, а и казва, в смисъл такъв, че той е един от
тези хора, които могат да бъдат наречени лидери. Той е от
хората, които с личния си пример и силен реформаторски дух
направи много за и реформата на НАТО, и за разширяването на
НАТО, а също така и за решаването на проблемите. Нека да чуем
неговото изказване, но това, което аз очаквам, е една по-жива
дискусия и ние ще се опитаме да направим конференцията колкото е
възможно по-дискусионна. Очакваме да се развият и някои
по-противоречиви тези, дай боже, за да има спор, защото в спора
и в дискусията се ражда истината. Не мисля, че тук някой е дошъл
да чуе някого, а по-скоро да се обменят мнения и да се засили
чувството на съпричастност. Всички - и министри, и политици, и
политолози, които ще участват, аз се надявам да имат такова
очакване.
Водеща:
Благодаря ви. Бойко Ноев, бивш министър на отбраната, сега
като представител на Центъра за изследване на демокрацията,
който организира днес тази международна конференция "Към общ
дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и
споделени отговорности". На нея ще присъства генералният
секретар на НАТО Джордж Робъртсън и военни министри от региона.


Go back BG Online