М.Йорданова - борба с корупцията - кръгла маса
(БНР) - 2002/6/4

Водеща Мариета Фидосиева:
И така, продължаваме по темата "корупция". Искам да ви
прочета редове от един материал в последния брой на вестник
"Капитал". Там Йово Николов, журналистът, разказва за една своя
среща с полицай. Този полицай и неговите колеги са разследвали
въоръжените грабежи по магистралите срещу чужди граждани и са
арестували извършителите им. Стигнали са до тарторите, разкрили
са цялата им мрежа, намерили са доказателства за престъпленията
им. Срещу всяка полицейска проверка или арест обаче военна
прокуратура е образувала дела за полицейски произвол срещу него
или неговите колеги, които са арестували бандитите. Разказва ни
за "разпити", на които прокурори откровено са рекетирали полицаи
със заведените срещу тях следствия, ако оневинят грабителите за
укрити доказателства, за срещи между тартори на банди и
ченгета, уредени от прокурори, на които престъпниците са
заплашвали полицаите за десетки хиляди левове, платени като
рушвети на магистрати. Повтарям, това е разказ на Йово Николов
от страниците на "Капитал". Чета ви го заради една кръгла маса,
която започва след час в София. Тя е под наслов "Ролята на
съдебната власт и правоприлагащите институции в борбата с
корупцията". Една твърде интересна сбирка. Инициатор е Центърът
за изследване на демокрацията. А участници са евродепутатът и
автор на акция "Чисти ръце" в Италия Антонио ди Пиетро, нашият
министър на правосъдието Антон Станков, председателят на
Върховния административен съд Владислав Славов и много други
фигури. И така, какво освен говоренето можем да очакваме да
произтече след тази днешна кръгла маса. Очаквам да науча от
директора на правната програма в Центъра за изследване на
демокрацията Мария Йорданова. Добро утро.
Мария Йорданова:
Добро утро.
Водеща:
Чухте предполагам това, което изчетох?
М.Йорданова:
Да, аз вече го бях прочела и това е доста шокиращо,
най-малкото, но сведения за подобни явления съществуват или
витаят отдавна в общественото пространство. Може би затова и
нашата организация е една от инициаторите преди доста години,
близо 4 години вече, на първите антикорупционни инициативи.
Водеща:
Да, вашият център всъщност пръв открито заговори за корупция
в България и започнахте да замервате корупционния индекс. Какъв
ефект от говореното отчитате сега?
М.Йорданова:
Така, ефектът е много трудно да се отчете сега. Ние на
периоди изчисляваме този индекс. По-важното е, разбира се, че,
когато има конкретни цифри, ние се стараем да предложим
съвместно, разбира се, с представители на държавните институции
да обсъдим и да предложим адекватни мерки както в сферата на
законодателството, така и в сферата на неговото прилагане и
особено важно - в сферата на съдебната реформа. Сега, това е
действително една гореща тема, точно в този момент в България. И
затова така сме подбрали и темата на днешната кръгла маса -
ролята на съдебната власт, но не само, а и на останалите
правоприлагащи институции в борбата с корупцията, доколкото
както отделните звена на съдебната власт - съд, следствие и
прокуратура, така и редица институции извън нея, каквито са
полицията, адвокатурата, имат пряко отношение към нейната
дейност, а също така и към борбата с корупцията вътре в самите
звена и институции, но и в борбата с корупцията в обществото
като цяло.
Водеща:
За последните промени ли около съдебната реформа ще си
говорите, или ще разширите кръга?
М.Йорданова:
И за последните, надявам се, министър Станков да представи
най-важните моменти от промените, предложени за промени в Закона
за съдебната власт с антикорупционна насоченост. Вие знаете,
вече се обсъждат доста дни и месеци, бих казала, може би един от
широко обсъжданите законопроекти е както сред специалисти, така
и сред обществеността. Разбира се, очакваме да ни каже и за
планираните по-нататъшни промени, включително и за планираните
промени в конституцията, тъй като приемането на сегашния закон е
изключително важна стъпка, но все пак е първа стъпка в дълго
отлаганата съдебна реформа. А наред с това се надяваме да чуем и
други висши магистрати за конкретното състояние на проблема в
съдебната власт, а също така и в институциите извън съдебната
власт, за които вече споменах. Ще стане дума и за необходимостта
от промени в законодателството относно финансирането на
политическите партии с оглед предотвратяване на корупцията в
партийната система и сред висшите политици. Но, разбира се, с
най-голям интерес очакваме и представянето на г-н Ди Пиетро, тъй
като опитът на Италия, особено, натрупан по време на акцията
"Чисти ръце" през 1992-1994 година, би могъл да бъде използван в
неговите положителни страни и в България. Защото, ако планът за
действие срещу корупцията на Коалиция 2000, в която Центърът за
изследване на демокрацията играе водеща роля се нарича "Чисто
бъдеще", то за чистото бъдеще на България действително трябват
чисти ръце.
Водеща:
А имате ли намерение да се разровите в генезиса на
заобикаляне на законите?
М.Йорданова:
Това едва ли ще е възможно в рамките на днешната кръгла
маса, но ние се опитваме да правим това и ще продължаваме да го
правим. Разбира се, това не е по силите само на
неправителствения сектор, но ние се надяваме на широко
партньорство с публичния сектор, а също така необходимо условие,
за да има ефект тази дейност, е да се постигне консенсус между
трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, и, разбира
се, сътрудничество и взаимодействие между основните звена вътре
в съдебната система.
Водеща:
Да, защото предполагам, че след толкова години битка с
корупционните индекси днес ви радват макар и откъслечните новини
- инспектор в данъчна служба заловен с подкуп или полицай.
Последно имаше разкрития за ветеринари, тези, които рекетират
дребния частен бизнес ежедневно. Но не знам, как тълкувате онова
интервю на министъра на правосъдието, в което той казва, че във
всяко стадо има крастави овце, т.е. и при съдиите има, но
хвърля сериозно ръкавицата срещу адвокатите, които едва ли не
съблазнявали съдиите и затова се стига до корупцията в съдебната
система?
М.Йорданова:
Аз мисля, че това интервю не отразява изцяло позицията нито
на г-н Станков, нито на екипа в момента на Министерство на
правосъдието, защото данните за корупция в съдебната власт са
красноречиви и едва ли става дума само за черни овце, още
по-малко, че точно министър Станков е начело и на комисията
за... на правителствената комисия за противодействие на
корупцията. И точно този екип на министерството подготви
стратегията за реформа в българската съдебна система, която
искрено се надяваме да бъде осъществена, защото все пак
стратегията е още на книга. Но не става дума за изолирани случаи
и точно затова са необходими според мен и се работи по това да
се предприемат комплексни мерки.
Водеща:
Да, тези дни прочетох във вестника заглавие "Прокурор държи
магистрална банда". Това сигурно не е корупция, но е какво?
М.Йорданова:
Няма дефиниция на корупцията, но има практики и действия,
които много се доближават до това, което е общоприето да се
включва в съдържанието на корупция - злоупотреба с власт за
някаква лична изгода. И планираните промени в Наказателния
кодекс, доколкото ги познаваме и са обсъждани публично, целят да
разширят обхвата на корупцията именно с цел, за да се обхванат
и такива явления като използване на служебно положение, търговия
с влияние, разширено е и до подкуп на арбитри и в частния
сектор. Дано да имат успех тези промени както с приемането им,
така и с приложението им, защото много често един нелош закон,
ако не се прилага, той просто не може да свърши никаква работа.
Водеща:
Да, но толкова много време, откакто мина един много фрапиращ
случай - изтичането на стенограмата на кабинета за "Краун
ейджънтс", явно няма воля да се разбере кой го е направил. Едва
ли е възможно в толкова тесен кръг от хора да не се разбере кой
е?
М.Йорданова:
Разбира се, че политическата воля също е едно от важните
условия както за приемането на законодателни промени, така и за
приложението на закона. Но, когато има една добра законова
рамка, възможностите за лавиране вътре в нея са много по-малко и
така или иначе магистратите са длъжни да приложат закона. Това
е тяхното първостепенно значение. Така че на мен все пак ми се
струва, че има още много да се работи и по създаването на
адекватна законова рамка за антикорупционни действия.
Водеща:
Аз си спомням, че един заместник-главен прокурор Манчев
каза, че политиците и въобще властите им пречат да се преборят с
корупцията. Това възможно ли е според вас, познавайки закона?
М.Йорданова:
Много ми е трудно да преценя. На повърхността няма изгледи
за такива сериозни пречки, създавани от страна на властите, но
вероятно има и случаи на политическа намеса. Много трудно се
поддават на изследвания, това с индекси е трудно да се провери,
защото и при политическия натиск, и при корупцията обикновено и
двете страни не са заинтересовани да разкриват това, което са
извършили, тъй като са уязвими и двете страни, да не кажа,
подлежат на наказание.
Водеща:
Аз много ви благодаря за този разговор и желая успех на
вашата инициатива. Остава да видим как правителството ще лавира
между съветите на Ди Пиетро и предупреждението на Берлускони да
не работят с него.
М.Йорданова:
Аз много ви благодаря и се надявам, че медиите ще
продължават да подкрепят всички антикорупционни усилия.
Водеща:
Дотолкова, доколкото е възможно това да става само с
приказки.


Go back BG Online