Д. Калчев - административна реформа - БНР
(БНР) - 2002/12/22
БНР, Програма "Хоризонт", "Неделя 150"

Водещ Величко Конакчиев:
Министър Калчев, поканил съм ви основно, най-вече и
единствено да говорим за реформата в администрацията - това е
темата.
Димитър Калчев:
Благодаря ви. . .
Водещ:
Малко се забавихме, но. . .
Дим. Калчев:
Не, няма проблем. Благодаря ви, че проявявате интерес.
Водещ:
Все пак едно изречение, може да откажете да кажете, но за
този скандал, който тръгна, той все пак има и допирна точна с
администрацията, макар и далечна.
Дим. Калчев:
Тук става въпрос за точно прилагане и спазване на правила,
които са за осигуряване. . . тоест, за сигурността на
информацията. Аз трябва да ви кажа, че и по следващата тема, по
която ще говорим, електронното правителство, имайте предвид, че
няколко основни закона лежат в основата на разработките на тази
задача - електронно правителство - Законът за електронния
подпис, Законът за класифицираната информация на МВР и Законът
за защита на персоналните данни на гражданите. Ако това не се
изпълни, какво електронно правителство ще правим и как ще
разчитаме на сигурност на информацията, тъй като там става
въпрос за лична, персонална, фирмена информация. И наистина
неслучайно минималният пакет от законодателни мерки включва и
Законът за класифицираната информация, който, слава Богу, беше
приет тази година от Народното събрание, както и Законът за
защита на персоналните данни на гражданите. Това е недостойно,
което става. Темата се преекспонира според мен даже в определен
смисъл и не бих казал, че. . .
Водещ:
Няма да спре скоро.
Дим. Калчев:
Да, скоро няма да спре, но бих повторил думите на
министър-председателя, че в една правова държава това е
недостойно и ако ние не въведем ред в собствената си къща, много
лошо ще изглеждаме не само за пред нашето общество, а и пред
чужди инвеститори, пред тези институции от. . . преди всичко
чуждите инвеститори, на които изключително много разчитаме за
развитието на нашата икономика и за преодоляване на тези минуси,
които изпитваме в момента в областта главно на икономиката и на
социалното обезпечаване на нашите граждани.
Водещ:
С други думи - смятате и вие, че тези промени в закона и
всичко, за което стана дума. . .
Дим. Калчев:
Наложителни са.
Водещ:
. . .не бива да бъдат забавяни?
Дим. Калчев:
Точно така.
Водещ:
Както каза и премиерът. Добре, истината е, че от Европейския
съюз, от Брюксел, критикуваха неведнъж реформата в държавната
администрация. Затова най-важното е може би сега тук, в това
студио, с вас да разговаряме за това какво ще се промени.
Дим. Калчев:
Да, реформата в държавната администрация е нещо. . . е много
сериозна тема и е много сериозен процес.
Водещ:
Двете области доста критикувани, бяха съдебната реформа и. .
.
Дим. Калчев:
Да, съдебната реформа и административната реформа, и
корупцията - това са трите теми. Ако погледнете от последните
4-5 години докладите на комисията СИГМА, на Европейската комисия
и на Световната банка, ще ви направи впечатление, че тези три
теми се повтарят непрекъснато. Вярно е, че тази година докладът
за напредъка в. . . по присъединяването към Европейския съюз е
доста положителен, за пръв път може би от 4-5 години, но това не
трябва да ни успокоява. Реформата в държавната администрация е
нещо много сериозно. Когато говорим за държавна администрация,
разбираме всички администрации, всички министерства, всички
ведомства, всички държавни агенции, областни администрации,
общински администрации и така нататък. Един много сериозен
процес, който има много аспекти. Аз се радвам, че през тази
година. . . тя завърши успешно, приети бяха няколко много
сериозни стратегии - Стратегията за реформа в държавната
администрация от Министерски съвет, Стратегията за обучение на
служителите в държавната администрация. . .
Водещ:
И последното - Стратегията за изграждане на електронно
правителство.
Дим. Калчев:
. . .за електронното правителство и концепцията за
обслужване на едно гише - нещо, което ме радва, защото още
първите седмици след Нова година ще успеем да демонстрираме в
Държавната агенция за национален строителен контрол.
Водещ:
Там ли ще бъде. . .
Дим. Калчев:
Да, първото. . .
Водещ:
Едно гише?
Дим. Калчев:
На едно гише, наистина на едно гише.
Водещ:
Всичко ще бъде на едно гише?
Дим. Калчев:
Точно така, абсолютно. По отношение на Стратегията за
електронното правителство ние, макар и на края на годината, може
би на едно от последните заседание на Министерски съвет,
успяхме да приемем стратегията. Тя беше доста сложно и трудно
обсъждана от абсолютно всички големи в IT-бизнеса, от
неправителствени организации като "Коалиция 2000", от
Българската асоциация за информационни технологии. Интересът
беше много голям, тъй като ние не изпълняваме формално само едно
решение на Брюксел. Ние подписахме в ноември миналата година
заедно с всички страни членки и кандидат-членки на Европейския
съюз така наречения Меморандум за реализация на услуги по
Интернет-път на гражданите и на бизнеса, на фирмите. И съгласно
този меморандум ние сме задължени заедно с всички страни членки
и нечленки на Европейския съюз до края на 2005 година да можем
да осъществим по Интернет-път един минимален пакет от 20 вида
услуги на гражданите и бизнеса - 12 за гражданите и 8 за
фирмите, за бизнеса. Това не е самоцел, тъй като след 2005-а
година Европейският съюз всички страни членки и нечленки на
Европейския съюз ще ги включи в тъй наречената "Паневропейска
глобална информационна система". Ние не можем да си позволим да
останем извън тази схема, тази Паневропейска информационна
система, защото ние ще бъдем просто една информационна дупка в
картата на обединена Европа.
Водещ:
Но, министър Калчев, дай Боже, нали, да отида в чужбина.
Вярно ли е, че от чужбина по този път ще мога да си набавя
нужните ми документи?
Дим. Калчев:
Да, да. Този минимален пакет, той не е задължителен, може да
бъдат не 20, могат да бъдат и 30 и повече вида услуги, и ние
това сме си поставили като цел в тази стратегия, която нашето
правителство прие, това е възможността от която и да е страна в
Европа, членка на тази "Паневропейска глобална информационна
система", вие да може да си свършите вашите услуги, да си
платите вашите лични данъци, такси, да си поискате редица
услуги, свързани с гражданското състояние, удостоверение за
раждане, за смърт, за наследници и така нататък.
Водещ:
Кога би могло да стане това?
Дим. Калчев:
Това задължително трябва да стане до края на 2005 година. И
затова тази стратегия визира точно тези години - 2003, 2004,
2005 година. Ние. . . няма да скрия, ние работим с изключително
много помощ от. . . от английското външноикономическо
министерството, Американската агенция за международно развитие,
имаме сериозна помощ в момента от "Ю Ен Ди Пи", даже екипът,
който участваше в коригирането, в разработките, е съвместен екип
между Министерския съвет и. . .
Водещ:
Програмата за развитие на ООН.
Дим. Калчев:
Да, програмата за развитие на ООН - нещо, което ни помогна
изключително много, тъй като с експертна помощ, техническа помощ
те успяха наистина да ни помогнат ние да влезем в тези срокове.
Имайте предвид, че и Румъния, и всички останали бивши соцстрани
приеха своите стратегии и работят упорито по тях. Ние. . .
Водещ:
Изостанали ли сме?
Дим. Калчев:
Не мога да кажа, че сме изостанали, но имаме доста проблеми,
свързани с финансиране, бюджетиране, които. . .
Водещ:
Колко струва електронното правителство?
Дим. Калчев:
То във всички измерения, като казвам всички измерения, имам
предвид всички министерства, в които ще се внедрява или
реализира, е някъде към 50 милиона долара за тези три години,
като на нашето ниво, на Министерски съвет, разходите по тъй
наречената интеграционна разработка, интеграционния софтуер, ще
възлизат някъде около 10 милиона долара, това е в рамките, пак
казвам, за три години, които средства ние набавяме по различни
начини - грантове, безлихвено кредитиране, изключителна помощ от
американското правителство. Ние скоро подписахме един грант, с
който правим едни анализи на съществуващото положение на
информационните системи в отделните министерства и ведомства.
Тази година, 2003-а, предстои много сериозна разработка, изцяло
нова разработка на информационните системи ни данъчните власти
във връзка с новата Агенция по вземанията и на митническите
власти. По-сериозно внимание трябва да се обърне на
информационната система в Министерство на правосъдието. Ние с
помощта на финансовата помощ на американското правителство сме
си поставили да направим един анализ на състоянието на
информационните системи в отделните ведомства и министерства,
тъй като пред нас стои сложната задача, в Министерски съвет, да
интегрираме цялата информация между отделните министерства,
ведомства, агенции, и да подадем тази информация към така
наречените фронт-офиси, които ще бъдат в големите областни
центрове, където всъщност ще се извършва поемането и предаването
на информацията към гражданите и бизнесмените, които поискат
тази информация, за която говорих, тези на първо време 20 вида
минимално задължителни, тоест минимумът от задължения пакет
услуги, който трябва да се осъществи по електронен път. Трябва
да ви кажа, че има добро разбиране. Финансирането, което е от
американското правителство в тази насока, също е много полезно,
защото ние ще направим един анализ на съществуващи информационни
системи, колкото и да се говори, че в България възможностите са
малки, едва ли не в бедна България това е лукс. Трябва да ви
кажа, че в рамките на тези 10 години, 12 години демократични
промени, всяко министерство и ведомство е доставило софтуер и
хардуер в неконтролируеми размери и в крайна сметка се е получил
един букет от всякакъв вид софтуер и хардуер на отделните
министерства и ведомства. . .
Водещ:
Това ви затруднява сигурно и тях ги затруднява. . .
Дим. Калчев:
Да, да.
Водещ:
Но то си е и разсипия това, не е ли?
Дим. Калчев:
То си е разсипия, но сега трябва да се сложи край на тази
разсипия и всичко, което е направено положително, за хубаво или
за лошо, трябва да бъде интегрирано и да може тази информация да
се изведе в тъй наречените фронт-офиси, тоест, да накараме
информационните системи на отделните министерства, агенции и
ведомства да говорят и да обменят информация помежду си, защото
в момента приличаме на феодални владения - всеки си е прибрал
информацията и както казваме - сакън, някой да не му ползва
информацията. А ако интегрирането на информацията и обменът на
информация между отделните информационни системи не стане, това
ще обрече на неуспех всички усилия да се направи това. . . това
електронно правителство, което на прост език дългото му име е
Национална интегрирана информационна система за обслужване на
гражданите и бизнеса. Това е истинското име. . .
Водещ:
Твърде дълго, но. . . Значи, едно гише най-напред ще бъде в
"Строителен контрол", то е в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. След това?
Дим. Калчев:
След това ще направим подобни, така, обслужвания на едно
гише при нас в Министерски съвет. . .
Водещ:
Аз след малко ще питам министър Церовски, ще го включим и
него.
Дим. Калчев:
Да, да, той вече е запознат, макар и в малкото време, с
което разполагаше. Така че държавата. . .
Водещ:
След София. . . Русе ли ще бъде. . .
Дим. Калчев:
След София гласим два пилотни фронт-офиса, които. . .
миналата седмица за това беше и командировката в Мюнхен. По
линия на Българо-баварската комисия подписахме едно споразумение
с държавния министър Едвин Хубер за реализация на два пилотни
проекта - един в София, един в Русе, естествено. И това. . . за
първи път ще дадем възможност тези фронт-офиси и това
осигуряване на услуги по Интернет да се види реално как
функционират. Предстои ни, не се заблуждавам, предстои ни в още
26 областни центрове да реализираме такива фронт-офиси, което
никак не е лесна задача, но се надявам, че ще се справим.
Водещ:
Таксите, които ще плащат гражданите по Интернет?
Дим. Калчев:
Таксите няма да бъдат по-високи от таксите, които в момента
съществуват в отделните министерства, ведомства и общини. И не
крия, че чрез таксите ние ще издължаваме и част от разходите,
които ще направим, защото някои от мероприятията ще се
финансират чрез безлихвени кредити с някои сериозни фирми,
големи фирми, няма да ги казвам сега, знаем ги, имаме вече от
три месеца разговори, в IT-бизнеса.
Водещ:
Добре, включихте се в програмата ИДА на Европейската
общност.
Дим. Калчев:
Това беше много важно. Включихме се във втория етап на
програма ИДА-2, това е европейската програма за обмен на
информация и данни - нещо, което е изключително важно, защото
ние ставаме една неразделна част от европейското информационно
общество. Истината е, че и там трябват доста средства, доста
финансиране, но една голяма част от парите ние сме си осигурили
по линия на ФАР-програмите и една малка част сигурно ще се
наложи да осигурим по линия на държавния бюджет. Така че мисля,
че от финансова гледна точка ще се справим. От информационна
гледна точка, това е нещо много важно, за да вървим успоредно в
крак с информацията на развитите европейски страни не само в
бизнеса, а и във всички други сфери, включително и култура,
политика и така нататък.
Водещ:
Да смятаме, че същината на административната реформа се е
задвижила, тръгнала е. . .
Дим. Калчев:
Да, трябва да ви кажа, че електронното правителство и
стратегията, която прие правителството, е една може би
неразделна и много важна част, да не казвам най-важната част, от
административната реформа.
Водещ:
Ще има ли съкращения на хора в администрацията?
Дим. Калчев:
Е, това е един деликатен въпрос. Ако ви кажа, че няма да
има, сигурно ще ви излъжа, но би следвало тези хора да бъдат
пренасочвани в другите, техническите сфери, които в момента
реализираме с електронното правителство. Така че ще има, но
надявам се, че това ще бъде в контролирани граници и ние ще
успеем да пренасочим тези хора в новите отдели, служби, които ще
се занимават с IT.
Водещ:
Да ви попитам, вие сте и заместник-шеф на "Антимафия". . .
Дим. Калчев:
Да.
Водеща:
Нещо ново има ли в края на годината?
Дим. Калчев:
Новото, което с господин Станков, обсъждахме преди известно
време, беше след Нова година да обърнем едно сериозно внимание
на анализа, който направи комисията за следприватизационен
контрол в България. Тази Агенция за следприватизационен контрол
тихичко свърши много сериозна работа, която може би не беше
достатъчно популяризирана, въпреки че имаше информация и в
медиите и беше направен отчет на агенцията. Ами, с две думи -
резултатите от работата на агенцията само в областта на
Министерство на икономиката в приватизацията, които са
извършени, и в Агенцията за приватизация, говорят за нанесени
щети някъде от около 1 милиард лева. В условията на сегашното
изграждане на бюджета, когато всеки милион просто се брои и се
преценява къде да бъде насочен - дали в местното самоуправление,
дали към общините, дали в правосъдната система, вие разбирате,
че това са едни големи резерви, които през тези 12 или 13 години
са изпуснати, просто контролът е изпуснат. И за съжаление
цифрите са верни, анализът е много прецизен и за съжаление това
не е последното, защото сега тепърва предстои тази същата
Агенция за следприватизационен контрол да направи анализ на
другите приватизационни сделки в министерствата на земеделие,
култура, образование. . . на всички министерства. Ние в момента
сме обхванали една сфера. . . естествено Агенцията за
приватизация е най-сериозната и Министерство на икономиката. За
всички други министерства все още резултатите не сме ги виждали.
И въпреки всичко 1 милиард - това е резултатът.
Водещ:
Последно вече - кога мислите, че ще има промени в кабинета?
Дим. Калчев:
О, аз това не мога да го кажа. Единственият човек, който
може да го каже, е министър-председателят. Промени и сега
стават, вие видяхте, имаме ново ръководство на Министерството на
регионалното развитие. . .
Водещ:
Някакви съществени структурни промени не се чакат в началото
на 2003-а?
Дим. Калчев:
Аз лично не вярвам, тъй като в момента проблемите не са в
правителството вътре, проблемите са периферни, които граничат с
други за съжаление проблеми, които получиха някъде невярна
интерпретация, някъде бяха политизирани. И откровено казано, аз
не смятам, че вътре в самия Министерски съвет са наложителни
някакви промени, напротив - всички пропуски и слабости трябва да
бъдат изявени, да бъдат дефинирани и просто да се вземат
мерките бързо да бъдат оправени. Всяка промяна, всеки пък,
когато нови кадри влязат в схемата на проблемите. . . има време,
има инерция и не става толкова бързо. Така че моето лично
мнение е по-добре ясно, открито и честно да се дефинират
проблемите и бързо да се вземат мерки за тяхното решаване,
отколкото пак този сменен, онзи сменен. Мисля, че това не е и
схемата на министър-председателя, той е безкрайно балансиран и
търпелив човек, и не вярвам, че такива драстични мерки ще се
наложат.
Водещ:
Добре, искам да ви пожелая успех и да ви помоля. . . вън от
студиото имаме нещо като тетрадка, тефтер, напишете какво си
пожелавате вие за реформата в администрацията и изобщо за 2003-а
година.
Дим. Калчев:
Благодаря ви.
Водещ:
Благодаря ви. Приятен ден днес.
Дим. Калчев:
Всичко добро.


Go back BG Online