Семинар обсъжда борбата с политическата корупция
(БНР) - 2000/1/21

Водеща Катя Тодорова:
Семинар на тема "Парламентаризмът и демокрацията.
Законодателят и обществените аспекти на борбата с политическата
корупция в България" ще се проведе днес. Сега добро утро на един
от участниците в този форум Антоний Тодоров.
Антоний Тодоров:
Добро утро.
Водеща:
В цял свят проблемът с корупцията е най-вече проблем,
свързан с... и протичащ в рамките най-вече на онази част от
политическия елит, която има власт. Ако погледнем нашата
действителност, как виждате нещата?
Ант. Тодоров:
Действителността в България като че ли не се различава
твърде много от действителността в други страни. Разликата може
би е в това, че в България проблемът с корупцията започна да
ангажира вниманието на общественото мнение, на политическата
класа сравнително отскоро, може би през последните две години.
Това, разбира се, също така е резултат от действието на
неправителствени организации, и в частност ще посоча
неправителствените организации от "Коалиция 2000", които развиха
изключително активна дейност, както, разбира се, и други
неправителствени организации, сред които "Трансперанс
интернешънъл". Корупцията е един проблем, с който се сблъскват
всички страни, но това не може да звучи успокоително, защото за
страни в преход като България корупцията създава много повече
проблеми...
Водеща:
И симптомите й са много повече от проявленията.
Ант. Тодоров:
Симптоми, разбира се, винаги ще виждаме. Въпросът е,
изучавайки, наблюдавайки тези симптоми, опитвайки се да
измерваме корупцията в обществото, опитвайки се да видим накъде
тя се движи, дали се развива, дали намалява, кои сектори
най-силно поразява, да действаме срещу нея, тоест да се опитваме
да й противодействаме. И въпросът не е само морализаторски. Не е
достатъчно само хората да се убеждават, че това е лошо нещо.
Необходимо е да се създават механизми, включително политически,
институционални, административни, правни, икономически
механизми, които да пречат на разпространяването на корупцията.
Водеща:
Голямата корупция обаче е политическата корупция. Как
мислите, раздвоена ли е у нас властта по отношение на нея, имам
предвид и като желание, и като можене да реши проблема с
корупцията?
Ант. Тодоров:
Въпросът наистина има две страни. От една страна, можем да
говорим за голяма корупция, която съществува в други страни,
както и в България, и която не е наистина лесен хап за
преглъщане, тоест не е лесно обществата да се справят с тази
голяма корупция. Понякога това поражда безсилие и нежелание
всяка.../разпадане на връзката - бел. ред./
Водеща:
Имаме проблем с връзката. Нека опитаме отново. Връзката с
Антоний Тодоров е възстановена. Говорихме си за раздвоението при
обсъждането на корупцията и борбата с нея.
Ант. Тодоров:
Разбира се, политическата корупция има най-големи последици
за обществото, защото става дума за злоупотреба с публична
власт, с цел лична изгода и при това в ущърб на обществения
интерес. Това може би е най-краткото определение на самата
корупция. Политическата корупция е продажба на влияние,
политическата корупция е и кражба на политическа власт,
приватизация незаконна на политическата власт.
Изобщо много други дефиниции можем да прибавим към това, но
разбираме, че размерът на последиците за обществото от
политическата корупция е най-голям. Разбира се, политическата
класа във всяка страна е... понякога често солидарна,
корпоративно солидарна и много често ще видим случаи, в които
едни политици отказват не да се борят с корупцията изобщо,
отказват да разкриват корупция у други политици, просто защото
разчитат на... как да кажа... на добри услуги в ответ на
тяхното поведение. Това е изключително лошо и това развращава
политическия живот. Създава изключително превратна представа за
политиката, за политическата професия, а и дори за демокрацията.
Водеща:
А защо политическата класа не разбира и не иска да признае
може би, че всъщност корупцията е най-важната заплаха за
политическото й дълголетие и че много често проблемът с
корупцията е по-скоро, че политическата класа не се бори с нея,
а с мисълта за нея.
Ант. Тодоров:
Причините за това, ако тази констатация, разбира се, е
вярна за цялата политическа класа, защото политиците са
различни, е може би в това, че първо, корупцията излезе на
дневен ред в обществото не по инициатива на политическата класа,
а второто е, че политическата корупция дълго време може би в
нашето общество беше смятана едва ли не за част от правилата на
играта. Това някой да се възползва от политическия си пост и от
политическото си поведение, за да направи някои услуги било то
на близки, познати, роднини, семейство и така нататък, едва ли
не се възприемаше от общественото мнение като нещо приемливо.
Мисля... /разпадане на връзката - бел. ред./
Водеща:
Мисля, че нямаме късмет днес с телефонната връзка. Нека да
опитаме още веднъж.

х х х

Водеща:
Направихме още една засечка на темата за корупцията с
телефонната връзка, но се надявам, че ще я продължим.
Ант. Тодоров:
Да, исках да кажа, че инициативата за влизането на
корупцията в политическия дебат дойде извън политическата класа
и може би това я завари малко неподготвена. Политическата класа
в България не беше подготвена да обсъжда този въпрос. Може би
затова първоначално дори бяхме свидетели и на заявления в
смисъл, че това все пак не е най-важният проблем, има далеч
по-важни проблеми за решаване - икономическото развитие,
политическата реформа, и така нататък, и така нататък.
Водеща:
Казахте: не беше, а сега?
Ант. Тодоров:
Не беше, защото смятам, че общественото мнение от едно
известно време, или поне изследванията констатират това, започва
да се променя. Започва да се променя най-малкото от гледна точка
на това, че хората все повече смятат корупцията, включително и
най-дребната корупция, която дори не е била смятана от хората за
такава, хората започват да смятат корупцията за зло, за зло,
което пречи на развитието на страната. Аз мисля, че...
Водеща:
Ще го разберат ли тези, които трябва?
Ант. Тодоров:
Много се надявам, защото справянето с корупцията е
всъщност един огромен залог - залогът за ефективността на цялото
управление на страната по пътя на нейното присъединяване към
Европейския съюз, защото това е напоследък най-съществената
политическа и социална цел в България.
Водеща:
Много ви благодаря за това интервю.
Антоний Тодоров по темата за политическата корупция в едно
интервю за "Преди всички".Go back BG Online