Според Бойко Борисов е необходимо създаването на обща европейски прокуратура, съд и полиция
(БНР) - 2005/3/2


Европейските държави могат да имат успех в борбата срещу организираната престъпност, само ако се създадат общи европейски прокуратура, съд и полиция. Това е мнението на главния секретар на МВР генерал-лейтенант Бойко Борисов, изразено по време на дискусия "Противодействието на организираната престъпност през 21 век", организирана от Центъра за изследване на демокрацията в резиденция Бояна. Според ген. Борисов е необходимо създаването на няколко федерални служби, които да действат на територията на цяла Европа и да имат разпоредителни функции в отделните държави. По думите му различията в законодателствата на отделните европейски държави в момента възпрепятстват обмена на разузнавателна информация при транснационални операции срещу организираната престъпност. Ген. Борисов отбеляза, че с единния европейски пазар организираните престъпни групи имат право на свободно движение, докато полицейските служби са задължени да действат съобразно законите на отделните държави. В рамките на дискусията заместник-министърът на вътрешните работи на Великобритания Каролин Флинт представи стратегията за противодействието на организираната перстъпност на МВР на Великобритания, която предвижда създаването на Агенция за борба с тежката организирана престъпност. Националният център за противодействие на наркотиците към НСБОП, където работят и експерти от митниците и финансовото разузнаване, е организиран с помощта на Великобритания, на принципа на новосъздаващата се Агенция за борба с тежката престъпност, посочи ген. Борисов. По думите му към този момент в центъра успешно се обменя необходимата разузнавателна информация. Според заместник-министъра на вътрешните работи Бойко Коцев Агенцията за борба с тежката организирана престъпност е много добър пример за това България как да изгради единна структутра за борба с престъпността, при традиционно установен децентрализиран модел на полицията. Със създаването на агенцията във Великобритания се установяват и оптимални институционални рамки, насочени към постигане на интегриран модел на противодействие на престъпността, при най-ефективно използване на финансовите възможности на държавата, централизация на информационната и подчинение на оперативната дейност на единен мениджмънт, развитие на мрежата от офицерите за връзка, по-ефективно използване на информацията, постъпваща от различните канали, коментира Коцев.Go back BG Online