Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища
(БНР) - 2010/5/18
Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Това сочи извод от анализ на енергийния сектор у нас, направено от Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/. Той бе представен на форум в София, организиран от ЦИД. Руслан Стефанов, директор "Икономическа програма" на организацията представи анализа, според който цените у нас се регулират на база референтни стойностни или формули, което е признак на твърде ниски равнища на конкуренция в енергийния сектор. Пазарът на електроенергия, както и газовият пазар попада по Директивите за либерализация на ЕС, но към момента едва 20 на сто от пазара са либерализирани. Цените на електроенергията в България са все още най-ниските в Европа по пазарни разменни курсове на валутите, което често е посочвано като причина за неефективно използване на електричеството от домакинствата, особено за отопление. На база "паритет на покупателната способност" обаче цените на електроенергия у нас са сред най-високите в ЕС, сочи още анализът. България е член на подкрепяната от ЕС "Енергийна общност", която цели насърчаването на регионалното сътрудничество на Балканите и в района на Черно море, но е белязано от геополитически проблеми, като преговорите на Турция за членство в ЕС и агресивната енергийна стратегия на Русия спрямо ЕС, отбелязват от ЦИД. Според анализа в подобна среда България не може да си позволи да не участва в енергийната геополитика, поради почти пълната й зависимост от вноса на газ от Русия през един единствен тръбопровод, което я кара да търси отговор на тези дилеми. Според експертното становище, необходима е диверсификация на енергийния сектор. Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, посочи, че България внася около 75% от първичните енергийни ресурси – нефт, газ от Русия. По думите му диверсификацията може да стане само с нашите европейски партньори.

Go back BG Online