Липса на конкуренция и неефективно държавно регулиране са сред лошите управленски практики в енерге
(БНР) - 2010/4/19
Липса на конкуренция и неефективно държавно регулиране, които позволяват да се правят свръхразходи за сметка на потребителите, са сред лошите управленски практики в енергетиката. Това се посочва в анализ на Центъра за изследване на демокрацията. Друга лоша практика според центъра е съсредоточаване на вниманието предимно върху електроразпределителните предприятия (ЕРП), но не и върху производителите - държавни монополи. Икономически необосновано използване на политически свързани посредници при вноса на суровини (газ и ядрено гориво) и износа на електроенергия, както и контролиране на обществените послания в медиите чрез "независими" експерти - консултанти по енергийни проекти, са част от лошите управленски практики, посочени в анализа на центъра. Според тях порочен подход е и прикриване на злоупотреби и корупция чрез засекретяване на договори с мотиви за национална сигурност, технологична и екологична сложност. Рискът за възлагане на неизгодни обществени поръчки в енергетиката е значително по-висок, отколкото в други сектори, смятат още от центъра.

Go back BG Online