2010 е ключова година за България за създаване на реални системи за граждански мониторинг и оценка
(БНР) - 2010/2/24
Центърът за изследване на демокрацията и фондация "Фридрих Еберт" организираха в София дискусия за гражданския мониторинг и оценка на публичните политики. По думите на председателя на ЦИД д-р Огнян Шентов темата за прозрачно управление е важна, защото е част от процеса на институционално взаимодействие с ЕС и предпоставка за достъпа до евросредства. И още повече, понеже е свързана с начина на упражняване на политическата власт в страната. Според модератора на дебата Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на ЦИД, 2010 година е ключова за България, защото предстоят първите сериозни одити на ЕК, а това ще извади на преден план дефицита от реални системи на мониторинг и оценка на публичните политики и програми в страната.

"Мониторингът и оценката на публичните политики в България все още не са наболяла тема за гражданското общество", смята германският посланик в България Матиас Хьопфнер, гост на дискусията. Докато в повечето страни от ЕС и в Германия те са важни, работещи инструменти в ръцете на гражданите за контрол. По думите му дебатът за гражданския мониторинг е положителен знак за събуждането на гражданското общество в България. Но трябва да обхване всички сектори на държавни политики, в т. ч. спазване на законите, функциониране на съдебната система. Според Матиас Хьопфнер промените в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, които сега се гледат в българския парламент, трябва да гарантират, че "корупцията и организираната престъпност лесно ще се установяват, а престъпниците ще получават ефективни присъди."

"Промените в НПК ще са лакмусов тест за способността на правителството в България за реформи – смята той. - Резултатите ще покажат дали отговарят на европейските стандарти основните държавни структури на управление. От това зависи и зрелостта на гражданското общество, което трябва да е коректив на управлението. Гражданското общество в България има вкоренено недоверие към политическите партии и институции. Затова мониторингът на публични политики е не само отдолу нагоре, а и отгоре надолу от ЕС."

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството иска да е пионер в България по гражданско и експертно участие не само в единични проекти, а систематично и на базата на ясна технология", заяви министър Росен Плевнелиев.

"Още в първите дни казахме, че прозрачността и прогнозируемостта в действията ни ще ни правят различни и ще ни мотивират да вървим напред – припомни той. – В тази връзка можем да се похвалим не само с конкретни действия и добри идеи, но вече и с резултати и добри практики. Това е само начало. Разчитаме на всички граждански организации и сме отворени за всякакъв диалог и съвместна работа. Конкретна успешна мярка бе създаването на Консултативен съвет към министерството за ежемесечно сътрудничество, пряк контакт и диалог с неправителствените, бизнес и браншови организации и профсъюзи в полза на прозрачната политика и гражданите на България" – посочи Плевнелиев. И поясни, че в Консултативния съвет се обсъждат бъдещи действия в областта на регионалната политика като Дунавската стратегия, в рамките на която решенията за развитието на крайдунавските градове се взимат отдолу нагоре. Той е убеден, че въвеждането на електронно правителство ще доведе до още по-голяма прозрачност на управлението.

Според изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова общините са готови за диалог с гражданското общество. Бюджетите в общинските съвети се обсъждат публично, има гражданска активност особено по качеството на публичните услуги. Но все още остава непрозрачна сферата на управление на общинска собственост, смята тя. Според шефа на фондация "Аксес" Валерий Русанов гражданският мониторинг и оценката на местно ниво са много важни и заради сблъсъка от нарастващи интереси вследствие на разпределянето на все по-голям ресурс. А държавата още не е изградила адекватна система за контрол и на последните местни избори у нас се видя как частни интереси превземат местната власт, посочи той. Към публичния сектор трябва да се прилагат стандартите на отчетност, мониторинг и контрол, валидни за частния, препоръча пък председателят на "Делойт България" Илиян Василев.

Автор: Татяна Обретенова

Go back BG Online