За безмитната търговия и европейското наблюдение
(БНР) - 2010/10/27
Известна е новината, че според европейския омбудсман Никифорос Диамандурос Европейската комисия е обвинила необосновано България за безмитните магазини по границите ни със заключение, че те са средище на престъпност и корупция. Това даде основание да се заговори за този казус, считан за затворена страница от българското правителство. Това е и поводът за срещата с двама компетентни събеседници на "Преди всички" по темата.

Становището на омбудсмана е на базата на междинен доклад на Европейската комисия за борба с престъпността и корупцията от месец февруари 2008 г., а Никифорос Диамандурос бе сезиран с жалба на българската Асоциация на търговците на безмитни магазини през пролетта на 2009 г. Нейни представители днес ще обявят позицията си, според която механизмът за контрол на България се нуждае от промени и обективност. Докладът на европейския омбудсман предизвиква у тях твърдението, че докладът на ЕК за безмитната търговия е подвеждащ, некоректен и изопачаващ.

За възобновените дебати и ще има ли последици това за нас е разговорът с Мария Капон - бивш евронаблюдател, независим депутат от 40-то народно събрание и председател на ЕНП. Тя отговаря на въпроса има ли логика в надеждите, които бяха събудени в Асоциацията на търговците на безмитните магазини. Тя обяснява, че такава асоциация не съществува, тъй като няма безмитни магазини. Тя е категорична, че тези търговци защитават корпоративни интереси. Капон заявява, че проблемът на нашата страна е друг - срокът за действие на механизма за наблюдение на страната ни вече е изтекъл и би трябвало да сме свалени от мониторинг. Това определено би попречило на нашето правителство в стремежа на България за влизане в Шенгенското пространство. Наблюдението над страната ни по глава "Правосъдие и вътрешни работи" е нелегитимно според Мария Капон.

Следващият събеседник по темата е Руслан Стефанов - директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Той отговаря на въпроса изопачава ли се това становище на европейския омбудсман и какво смята той за механизма на наблюдение, който все още се прилага спрямо България.

Интервютата на Валерия Николова с Мария Капон и Руслан Стефанов можете да чуете в звуковите файлове.


Go back BG Online