Форум на тема скрита икономика
(БНР) - 2009/12/11
Сивата икономика е голямото чудовища, което всички заобикалят, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на кръгла маса, посветена на предизвикателствата, които скритата икономика поставя пред развитието и конкурентоспособността на България в период на глобална финансова криза. Сивата икономика е скрита за някои, но за фирмите и контрагентите им, както и за заетите в бизнеса не е скрита, каза Трайков. МИЕТ предприема мерки, разделени основно на три групи - мерки за подобряване на бизнес средата и намаляване на бариерите за навлизане на пазара, мерки за стимулиране на легалния български бизнес, както и мерки за по-ефективно управление на държавния бюджет, посочи Трайков. Със своите действия за балансиране на бюджета правителството успя да запази макроикономическата стабилност, което е важна предпоставка за задържане на бизнеса в светлата част на икономиката, добави той. Трайков каза, че е намален учредителният капитал за нови фирми и тази мярка дава резултат в покачването на показателите за бизнес климата. Той добави, че МИЕТ си е поставило задача да намали ненужния административен товар, който е особено вреден за малките и средни предприятия, защото те са най-изкушени да минат на сивата страна. Ще търсим мерки за противодействие на сивата икономика и чрез политика за привличане на чуждестранни инвестиции, обяви Трайков. Целим България да остане страната с най-високи нива на преки чуждестранни инвестиции спрямо БВП на глава от населението, добави той. Ресурс за подпомагане на малките и средни предприятия и за иновативните технологии дава ОП "Конкурентоспособност", отбеляза Трайков. Само със съвместните усилия на правителството, частния и гражданския сектор и партньорите от Европа и Америка може да се изгради администрация, свободна от корупция, каза още Трайков.

Go back BG Online