България е напреднала с две ме
(БНР) - 2008/5/15
България през 2008 г. се е придвижила с две места по-напред спрямо 2007 г. по относителна конкурентоспособност, показва класацията в Годишника на световната конкурентоспособност 2008 на Института за развитие на мениджмънта в Швейцария. Това каза в интервю за Радио България Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията, който изготвя Годишника у нас. България участва за трета година в тази най-престижна международна класация. От общо 55 водещи по инвестиране световни и регионални икономики, България е на 39-о място, посочи той. Конкурентоспособността се оценява по 330 критерия за икономическа, правителствена и бизнес ефективност и за бизнес-среда.

"Най-силно България се представя в управление на фискалната политика. По този показател България се оценява най-добре – пояснява Руслан Стефанов. – Причината е в поддържането на стабилен бюджетен излишък и въвеждането на дългосрочна фискална рамка. Тригодишното програмно планиране на българското правителство се оценява високо по международните скали за конкурентоспособност. Най-слабите точки в българската икономика, както и през предходната година, остават мениджърските практики в бизнеса, както и пазарът на труда, който за 2008 г. също се превръща в съществен проблем. Слаба позиция има България още и по равнопоставеността на бизнеса в отношенията му с правителството при управление на обществена публична собственост – обществени поръчки, замени на гори и т.н. България е малка и отворена икономика, силно свързана с ЕС и САЩ, поради което икономическите сътресения там ще имат своето отражение и у нас, смята Руслан Стефанов. Но като цяло смятам, че за момента рисковете са в това инономическия растеж да остане поне толкова, колкото бе и миналата година, или по-нисък."

Къде е България в ЕС и специално сред новоприсъединилите се страни?

"Картината е смесена – отговаря Руслан Стефанов. - По едни показатели България се класира по-напред, по други е по-назад. По отношение на резултатите, които дава българската икономика и начина, по който бизнесът управлява, България се нарежда на едно от последните места, т.е., не е особено конкурентоспособна. Особено спрямо страни като Чехия, Унгария, Литва, Словакия, съизмерими с България от гледна точка на ресурси и големина на страната, население. България е сравнително напред по фискална позиция, т.е., по начина на управление на обществените, бюджетните средства, например, по формиране на бюджетен излишък. Но по равнопоставеността, с която правителството третира бизнеса, например, България пак е на едно от последните места. Тоест, България има стабилна фискална дисциплина. Но когато се отнася до начина на изразходване на обществените пари, страната вече има проблем дори в сравнение с новоприсъединилите се държави-членки на ЕС."

Ще се отрази ли по-добрата оценка в класацията за конкурентоспособност за България върху очаквания критичен доклад на ЕК през юли тази година?

"ЕК по принцип има своите много добри източници на информация. И то собствени източници в България на микро и макро равнище – посочва Руслан Стефанов. – Не трябва да се заблуждаваме, че ЕК не познава България, включително и в ежедневен план, и в детайли. Но разбира се, всички тези изследвания, позициите на международните институции за страната влияят на позицията и на ЕК – смята той. По думите му: - Това е един сравнително позитивен сигнал към ЕК. Но той в никакъв случай, според нас, няма да доведе до по-мека позиция на ЕК относно управлението на еврофондовете. Както се вижда и от тази класация, макар че България се придвижва напред, това е въпреки проблемите, които имаме в управлението на бюджетни средства."


Автор: Татяна Обретенова

Go back BG Online