Константин Паликарски: За тази година предвидените мерки за борба с корупцията са над 150
(БНР) - 2004/2/17
Водеща Силвия Великова:
Как ви звучат, уважаеми слушатели, 100 хиляди подкупа на месец, това изкара като новина от вчерашния си доклад "Коалиция 2000" - доклад за индекса на корупцията през 2005 година, на една пресконференция, предшестваща днешен форум. Не знам на вас как, но ще проверим как отзвучава тази статистика у Константин Паликарски - той е секретар на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерския съвет, известна е като "бялата комисия". Добър ден, г-н Паликарски.
Константин Паликарски:
Добро утро.
Водеща:
Имаше леко двусмислие в тези данни. От една страна, се каза, че данните за корупцията са на нива ниски и близки до тези от 1998 година, но имаше едно но - че не се забелязва намаляване в сравнение с миналата година. Каква е вашата по-цялостна оценка на базата на това, което прозвуча като данни вчера?
К.Паликарски:
Понеже споменахте цифрата 100 хиляди подкупа на месец, която беше изнесена в тази информация, бих искал да я сравня с цифрата от 1999 година - 250 хиляди подкупа на месец, и цифрата от 2000 година - 200 хиляди подкупа на месец...
Водеща:
Тоест, наполовина намаляване.
К.Паликарски:
В този смисъл очевидно е, че имаме наполовина намаляване на броя на подкупите с 50 процента, и затова на вашия въпрос как ми звучат тези цифри...
Водеща:
Добре ли?
К.Паликарски:
...звучат ми изключително добре.
Водеща:
Добре, но какво е вашето обяснение...
К.Паликарски:
Естество това... Обяснение за какво?
Водеща:
Защото хората не дават или вече не им се иска, или защото са предприети такива мерки, които да покажат на... и чиновници, и граждани, че свършва времето, в което чрез подкупи се решаваха проблеми.
К.Паликарски:
Има различни тенденции. Не смятам, че само едно от нещата, които казвате, е вярно. По-скоро, по-скоро... и двете наведнъж. Правителството, разбира се, изпълнява програмата си за противодействие на корупцията. Изпълнява я ефикасно. За миналата година сме изпълнили 82 мерки от предвидени 90. За тази година предвидените мерки са над 150. А действително и от другата страна, и от страна на гражданското общество се забелязва, че в някакъв смисъл гражданите, но не всички граждани, а по-скоро тези, които имат близък контакт с администрацията - бизнесите, имат все по-нетолерантно отношение към даването на подкупи, все повече започват да осъзнават, че това не е начинът, по който си решаваш проблемите, а по-скоро е начин, по който си създаваш проблеми за в бъдеще. Така че... така че най-вероятно и двата процеса, за които говорите, са налице. Естествено това, което трябва да се прави оттук нататък, е да се гарантира, че тези процеси ще се задълбочават.
Водеща:
Казахте, мерки и доста внушително число, които тази година трябва да бъдат реализирани - какво се крие зад тези мерки? Това са тип кампании "Не на подкупа" или искания за законодателни промени, или ограмотителни кампании?
К.Паликарски:
Мерките са от най-различен характер. Трудно ми е, разбира се, всичките...
Водеща:
Няма да ги изброяваме всичките...
К.Паликарски:
...някъде към 150...
Водеща:
...духът.
К.Паликарски:
...всичките е абсурдно да ги изброим, но те се концентрират в три основни направления. Мерки, които са свързани с повишаване на ефективността на наказателното преследване, най-вече като подобряване на координацията между органите, които се занимават с наказателната репресия. Втория кръг мерки са мерките, свързани с превенцията, такива мерки, при които ние се опитваме да направим, така че... на първо място, подкупът да не бъде даден, така че въобще след това да не ангажираме цялата държавна машина - МВР, прокуратура, следствие, впоследствие и три инстанции съдебни, и да се харчат безумно много държавни пари за нещо, което е могло да бъде прекратено в зародиш. И третия кръг мерки са мерките, свързани с образованието. Факт е, че изключително много хора не знаят правата си. Факт е, че изключително много хора не осъзнават, че когато те подават 10 лева на държавен служител или на... не знам, на полицай на пътя, те по този начин всъщност извършват престъпление, за което могат да бъдат вкарани в затвора до 7 години.
Водеща:
О, това наистина за тях би прозвучало стряскащо, въпреки че, нали знаете, те в този момент си мислят - така си спестявам един, два или пет дни.
К.Паликарски:
Това е вечното оправдание за тези, които по някакъв начин дават подкуп. Те винаги успяват да се оправдаят с това, че съществуват някакви безумно тежки процедури, които те трябва да избегнат, или ако не дадат подкуп нещата ще се случат по-бавно. Истината е една - даването на подкуп по какъвто и да е начин, на когото и да е, е престъпление. А отделно, ако говорим за даването на подкуп и отражението на подкупите върху стопанската среда, това е изкривяване на конкуренцията, на частната конкурентна борба. И в този смисъл абсолютно всеки от бизнесите има интерес колегите им, които правят бизнес в същата сфера, да не дават подкуп, защото тогава колегите им получават нечестно предимство.
Водеща:
Говори се за данък корупция в бизнессредите.
К.Паликарски:
Ние работим много активно с бизнесасоциациите и по-специално с БИБА за момента, като естествено ще продължим работата си и с
други, затова да си помогнем взаимно, бизнесите и държавата, за намаляване на нивото на корупция в страната. Това е изключително важно, защото корупцията е двустранен процес. Това е една сделка, в която винаги има две страни, и най-страшното е, че и двете страни са доволни. А ако, от една страна, бизнесите не се съгласят, че подкупът е неприемлив начин да е работи в България, а от друга страна, държавата положи всички усилия да изчисти държавната администрация от корумпираните и да създаде такива правила, такива структури, които да изключват корупцията, ако тези две неща не се срещнат, решение на въпроса с корупцията няма да има.
Водеща:
Има много сериозни критики, включително и вчера прозвучаха, към Закона за обществените поръчки, и това, че той толерира точно тази... това подаване и приемане на пари. Смятате ли, че има резон в тези критики и че е необходимо за този закон наистина да се поогледа?
К.Паликарски:
По принцип всеки закон, който налага някакви по-специфични процедури, които трябва да бъдат следвани, може да бъде използван като извинение за корупция. Винаги, когато има по някакъв начин ограничаване на възможности и на права, винаги, когато трябва да се следват някакви конкретни процедури, когато и да се подават конкретни документи, това може да бъде възприето от някой като извинение за това да даде подкуп. А законите никога няма да са съвършени. Законите никъде по света не са съвършени и ние не може да очакваме, че законите в България ще са най-съвършените закони, както не може да очакваме, че администрацията в България вечно и винаги ще бъде най-добрата администрация, която перфектно ще прилага най-съвършените закони. Живеем в несъвършен свят. Няма съвършени закони и не вярвам, че единствено и само с изменения на някакъв закон може да се постигне антикорупционен ефект. Измененията в закона могат
да са важни, но те в никакъв случай не са единственото.
Водеща:
Последен въпрос, свързан с актуалния напоследък скандал около жилищата. Съзирате ли елемент на корупция, въпреки че всички казват, че законово нещата са коректни? Ако искате да говорим за морална корупция около това, което се случи - чиновници да взимат жилища на многократно по-ниски цени, отколкото всички ние - сигурно и вие, и аз - сме си ги купили?
К.Паликарски:
Всъщност...
Водеща:
Освен ако не си признаете сега, че и вие сте взели такова жилище.
К.Паликарски:
Не, за съжаление, не съм... или за щастие...
Водеща:
За щастие, бих казала, в случая.
К.Паликарски:
Всъщност има два проблема в това, което казахте. Първият проблем е въпросът за морала и всъщност вие поставяте въпроса може ли да има неморален закон. Това е въпрос, който трябва да се отправи към Народното събрание, а не към мен. Като юрист са ме учили, че по принцип законът съществува, за да въплъти по някакъв начин някакви морални принципи. Така че аз не виждам някакъв сериозен проблем от тази гледна точка. Вторият проблем е... доколкото споменахте израза "многократно по-ниски цени", което по моя информация не е съвсем така. Не искам по никакъв начин да...
Водеща:
Ами аз сравних, защото съм си купила собственото жилище - 35-годишно жилище... за колко съм го купила при тази квадратура... и прочетох с голяма изненада за колко са си купили по-големи жилища други хора. Аз съм го купила на пазарни цени.
К.Паликарски:
Наистина, наистина не бих искал да влизам много в детайли, защото съществува комисия, която, както знаете, е назначена и ще
работи по този въпрос. Единственото нещо, което искам да кажа, е, че ако погледнете цената, на която се изповядват сделки в нотариата при... пред нотариусите, ще установите, че абсолютно всички от тези жилища са били продадени на една цена много над данъчната оценка, над която отделно и не съм много сигурен, че това се пише от вашите колеги, е увеличена с 20 процента, защото върху всяко от тези жилища са платени 20 процента ДДС и отделно са платени още един куп такси, които са по прехвърлянето. С това в никакъв случай не искам да обвинявам, оправдавам или оневинявам когото и да е. Има си комисия, която е назначена от премиера, за да си свърши работата, и тя ще направи това в най-краткия възможен срок.
Водеща:
Очакваме тези срокове. На вас ви благодаря за този разговор за индекса на корупцията. Константин Паликарски, секретар на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерския съвет.


Go back BG Online