Корупционни индекси - разговор
(БНР) - 2003/9/11


Водеща Катя Лещанска:
Продължаваме да говорим за терор - този път за терора на
корупцията. С г-н Александър Стоянов от Центъра за изследване на
демокрацията сега ще говорим за последното изследване, което
представя корупционните индекси. Добро утро, г-н Стоянов.
Александър Стоянов:
Добро утро.
Водеща:
Слушаме ви с огромен интерес.
Ал. Стоянов:
Ами, какво да ви кажа? Нашето изследване обхваща
бизнессектора. Те са две изследвания всъщност - бизнессекторът и
населението, и данните са от юни и юли тази година. И основната
новина е, че всъщност ситуацията не се е променила съществено.
Водеща:
Че няма новина.
Ал. Стоянов:
Общо взето, да. По отношение на населението индексите ни
стоят на същото равнище, както през януари и май, когато бяха
предишните изследвания както по отношение на равнището на
корупция, т.е. броят на корупционните сделки, така и натискът,
който оказват държавни служители върху гражданите да изискват
подкупи и т.н.
Това, което се е променило е по отношение на натиска, оказан
от различни групи. Имаме едно повишение на натиска и са излезли
на първо място преподавателите в университети, вероятно поради
причини, свързани с кандидатстудентски кампании, с изпитни сесии
и т.н. Предполагам, че това е нещо временно. Те са на първо
място сред искалите подкуп.
По отношение на бизнеса картината според мен има някаква
тенденция за влошаване. Не бих могъл да бъда категоричен,
наблюдаваме данните през декември, май и юли, индексът, който
отразява равнището на корупция стои от равнище на 1.1 и се е
повдигнал на равнище 1.3. Статистически за определена разлика не
бихме могли да говорим, но явно е налице тенденция на влошаване
на ситуацията.
Смущаващото в бизнеса е, че почти по всички параметри, за
които фирмите правят неофициални плащания, това са за получаване
на лицензи, общуване с митници, обществени поръчки и т.н.,
наблюдаваме между 2 и 3-процентно увеличение на фирмите, които
са правили такива плащания, в сравнение с март тази година.
Водеща:
Вие, г-н Стоянов... между другото от колко години работите с
тези изследвания?
Ал. Стоянов:
Ами, първото, което правихме, беше през 1997, значи вече
шеста,седма година.
Водеща:
Шест, шеста година. Някаква полза, искам да кажа, обратна
връзка от онези, в чиито ръце са тежките и сериозни решения за
справяне с този проблем има ли, за тия шест години?
Ал. Стоянов:
По отношение равнището, ние следим показателя... естествено
тези изследвания се правят в рамките на една по-мащабна
програма, която е "Коалиция 2000" - един по-широк проект. И
определено резултати има, тъй като доста дейности са задвижени.
В сравнение с 1997 ситуацията днес е коренно различна. Но не бих
казал, че ние сме доволни от това положение на нещата, т.е.
нещата стават бавно и мудно. Това е нашето впечатление. Но
резултат определено има. Примерно, бих казал, че по отношение на
равнището на корупция тя днес е два пъти по-малка, отколкото
когато почнахме. Но все още тя е много съществен проблем. И
действията на правителства и администрации, които бяха няколко,
откакто почнахме, са неадекватни на значимостта на проблема.
Това е основното.
Водеща:
Това е истината. Благодаря ви. Александър Стоянов, Център за
изследване на демокрацията. Вече разполагаме и с новото
изследване за корупционните индекси в България.


Go back BG Online