Какво констатира Коалиция 2000 в доклада си "Превенции на трансграничната престъпност"
(БНР) - 2000/5/24
Водеща Мариета Фидосиева:
Преминаваме към темите от деня. Коалиция 2000 е готова с
доклада си от последния мониторинг, озаглавен "Превенции на
трансграничната престъпност". Сега предстои отпечатването на
доклада. Какви са констатациите, ще ни каже експертът от
Коалиция 2000, работил върху темата, Тихомир Безлов. Добро утро.
Тихомир Безлов:
Добро утро.
Водеща:
Ако трябва да преведем, става дума за контрабанда, нали?
Т. Безлов:
Значи контрабандата е част от така наречената трансгранична
престъпност, но тя, така, е най-интересна за слушателите,
предполагам, и всъщност за широката публика. Затова обикновено
хората говорят преди всичко за контрабанда.
Водеща:
Какво успяхте да констатирате?
Т. Безлов:
Самият текст не е точно мониторинг, а по-скоро един анализ
как би трябвало да изглежда един мониторинг и на базата на
някаква емпирия, която сме анализирали, даваме някакви оценки за
моментното състояние. Но в смисъл самият текст се опитва да
обясни какъв е генезисът на контрабандните канали и какви са
видовете трансгранична престъпност.
Водеща:
И какво констатираха те - какъв е генезисът?
Т. Безлов:
Тази част я написа колегата от в. "Капитал" Йово
Николов, който се опитва да систематизира информацията, която за
тези последни 10 години се натрупа. Той излиза с едно твърдение,
че така наречените контрабандни канали, които са съществували
още преди 1990 година и са били използвани от специалните
служби, от организации, които са се занимавали с внос на
технология и специални продукти, всъщност тези канали са се
ползвали със съответните привилегии, те, така, държавата е
създала специални правила, които да ги използват съответните
организации. По-късно тези канали биват приватизирани, така да
се каже.
Водеща:
И се използват за лични цели ли?
Т. Безлов:
И да, практически определени групи личности започват да ги
използват, като според него в зависимост от политическите
съотношения тези канали преминават в едни или други ръце.
Разбира се, на един по-късен етап започват да възникват и други
видове контрабандни канали. В смисъл той се е опитал да
систематизира информацията, която се е появявала както в нашите
масмедии, така и при чужди изследвания, така и при интервюта и с
хора, които са участвали или са наблюдавали тези канали. Тоест
един, струва ми се, пълен и систематичен текст на тази тема.
Водеща:
А каква е моментната ситуация?
Т. Безлов:
Ние се опитахме да създадем една схема, по която би могло
да се оцени в момента какво се случва, какви са обемите на
контрабандата и какви са схемите, по които се извършва, и не
само контрабандата, може да говорим за по-широки механизми като
например куфарната търговия, която макар и да се извършва... как
да кажем, по социални причини, обикновено хората са с много
малки ползи от нея, но тя е един много важен механизъм в нашата
сива икономика. Но моментната ситуация с контрабандата...
опитахме се да я очертаем. Смятаме, че контрабандата и
трансграничната престъпност лежи върху канавата на сивата ни
икономика. Опитахме се да изходим от обемите, които има сивата
икономика в момента в страната, съответно връзката между сивата
икономика и контрабандните канали и съответно да се опитаме да
оценим какви са обемите на тези канали.
Водеща:
Успяхте ли?
Т. Безлов:
Значи всичко това е, разбира се, едни предварителни
оценки, но те сами по себе си са доста интересни, защото се
оказа, че... значи според преди всичко външни оценки сивата
икономика в страната се оценява на... да кажем, между 32-35
процента от националния ни продукт. Значи това са, да кажем,
3 милиарда долара. Това са огромни обеми. И съответно може да
си представим какъв изключителен генератор на така наречени
неотчетени пари и респективно пари, които се използват за
корупционни практики, има в този сив сектор на икономиката.
А другата рамка, която се опитахме да поставим - да видим
какви са неотчетените търговски потоци, които влизат и излизат
от страната. И за тази цел използвахме така наречения метод на
огледалната статистика. Тук искам да спомена, че при
използването на този метод имахме съдействието на официалните
институции. При оценката на тези... значи какво представлява
огледалната статистика - това е... например, тя е възможна само
при страни, в които има достатъчно добра статистика и.../говорят
едновременно - б. р./...отчетност.
Водеща:
Съотношението експорт - импорт се сравнява.
Т. Безлов:
Да. Сравнихме в случая с европейската статистика, която
имахме. Това, което те са изнесли за нас, тоест техния експорт,
с това, което ние сме внесли от тях, тоест импорта, и
обратното.
Водеща:
И какво се получи?
Т. Безлов:
Получиха се огромни разлики. Значи става дума отново за
около... така, огромната цифра от 850 милиона щатски долара за
1 година - става дума за 1998-а в случая, което при, да кажем,
2,5 милиарда оборот с европейската общност, вие може да си
представите какъв е процентът.
Водеща:
А тук не се включват Турция, Русия?

Т. Безлов:
Да, значи тук... искам да кажа, че класически страни, за
които се говори, че са основните потоци на сивата икономика като
Турция и Русия, не са оценявани, просто понеже нямахме такава
информация. Но естествено, имаме планове да направи един опит за
такава оценка. Но сам по себе си този обем от 850 милиона
долара е изключителен. Искам да направя едно такова уточнение,
че има редица проблеми с методиката на съпоставяне на двете
статистики - европейската и българската. Но обемите са толкова
големи, че най-малко, заслужава една дискусия...
Водеща:
Дори и да има грешка...
Т. Безлов:
...от страна и на официалните власти, и на обществото,
масмедиите включително би трябвало да участват в тази дискусия.
Тези данни ги има, да кажем, вече от поне половин година, може
би дори цяла година. И досега, нали, никой не дискутира тази
тема, което е само по себе си странно. Сега, искам да кажа, че
тези 850 милиона не са абстрактни милиони. Те могат да се видят
първо, по групи стоки, които са внасяни и съответно изнасяни от
страната, така и по група страни, примерно за някои години
разликата с Гърция достига до 40 процента от оборота на страната
в търговския баланс.
Водеща:
Мислите ли, че сега най-сетне май ще се въведе
компютърната система по границите? Това ще помогне ли?
Т. Безлов:
Аз ви казах в нашия предварителен разговор, че сама по себе
си една компютърна система е един изключителен инструмент за
ефективен контрол. Но, от друга страна, една компютърна система
дава също изключителни възможности вие да заобикаляте правилата.
Наблюдавал съм различни въвеждани системи в страната и мога с
чиста съвет да кажа, че възможностите за фалшификации, за
злоупотреби с компютърните системи у нас, в страната, са
огромни просто в момента. И ако това е една вътрешноведомствена
система, която не се контролира от никакви външни механизми, тя
просто може да си се превърне в нещо също толкова... как да
кажем...
Водеща:
Опасно.
Т. Безлов:
Моля?
Водеща:
Опасно.
Т. Безлов:
Да, тя просто, нали, вие лесно може да правите фалшификации
и с тази система нямате проблем да... От друга страна, може
лесно да злоупотребявате с информацията, която имате, ако няма
точни правила и съответно прозрачност.
Водеща:
На базата на всички тези данни направихте ли някакви изводи
какво е направено, има ли ефект?
Т. Безлов:
Искам да... за още един метод, който се опитахме да
пробваме - това е съпоставяне на маркетинговите оценки за
различни пазари, специализирани пазари в страната, с официалните
данни, да кажем, на митницата. Мога да ви дам примери с много
видове стоки, които са емблематични на тема контрабанда, като се
започне от цигари и.../не се разбира - б. р./... на алкохол, и
се стигне до примерно бяла техника, перални, телевизори,
съответно автомобили, части за автомобили, лекарства...
списъкът е много дълъг. И ако вие използвате изследвания, които
оценяват обемите на пазара - това са проучвания, правени от
частни организации, поръчвани от големите корпорации преди
всичко за България, вие ще видите и много големи разминавания,
особено по някои групи стоки. При нашия анализ ние намерихме
един... в смисъл ние разгледахме два пазара по-внимателно,
които са, така, много характерни: пазара на цигари и пазарна
на вноса на алкохол. В пазара на вноса на алкохол - това са
преди всичко шотландски уискита, скъпи водки и така нататък, се
установи, че има една изключителна интересна положителна
тенденция. Значи 1998-а година в сравнение с 1999-а, тоест
промяната през 1999-а година е изключително положителна.
Примерно 4 пъти са се увеличили постъпленията от внесения
алкохол, тоест, както казват някои колеги, пазарът е изсветлял,
тоест той е започнал да се превръща в един нормален пазар, а не
в една контрабандна система на...
Водеща:
На какво се дължи това според вас?
Т. Безлов:
Според нашите оценки се дължи на два фактора: първо, едно
много интелигентно решение от страна на митническите власти да
променят начина, по който се облагат стоките, и втората причина
е инициативата на самите големи производители на тези алкохоли,
които просто установяват, че пазарът е достатъчно интересен,
достатъчно голям за тях и че те искат да участват в този
пазар според правилата.
Водеща:
Легално.
Т. Безлов:
Да.
Водеща:
Така не е при цигарите май?
Т. Безлов:
Да. Значи, за съжаление, това не е така при цигарите. Искам
тук да направя едно такова уточнение, че когато рискът и
печалбата се уравновесяват, тоест рискът е много голям, а
печалбата малка, тогава вие естествено че ще участвате легално.
И така се е получило при пазара на алкохолите според нашите
предварителни оценки.
Водеща:
И накрая, ако трябва да кажете, понеже, сигурна съм, има
още много интересни данни в този доклад, но нека да оставим,
след като той се публикува, да има още подробности, може ли с
едно изречение да обобщите на този етап има ли воля за борба с
този контрабанда?
Т. Безлов:
Според мен в митниците са извършени определени промени. Но
има и редица събития, които ме карат да съм донякъде скептик. Аз
по принцип оптимистично ми се иска да гледаме на развитието, още
повече че българската митница е поставена вече под определен
натиск от страна на европейските институции, защото тя започва
да се превръща в някакъв тип граница на Европа. И дори и
българските политици да не искат да се откажат от част от своите
канали, самата глобална тенденция ги принуждава постепенно да се
откажат. Според мен има интересни признаци, че това е така.
Водеща:
Благодаря ви много. Тихомир Безлов от Коалиция 2000 с
последното проучване "Превенции на трансграничната престъпност".Go back BG Online