Полицаите-най-корумпирани, общинските съветници-най-неподкупни, сочи изследване на "Витоша рисърч"
(БНР) - 2000/10/18

Водеща Мариета Фидосиева:
В една от кръглите маси днес на Икономическия форум за
Югоизточна Европа, посветена на корупцията - признатият грях или
детската болест на икономиките в преход. Във връзка с форума и
по принцип на всеки три месеца "Витоша рисърч" заедно с
"Коалиция 2000" правят проучване на корупционните индекси.
Сега на телефона не Тихомир Безлов от "Витоша рисърч".
Добро утро.
Тихомир Безлов:
Добро утро.
Водеща:
Какво показват последните изследвания?
Т. Безлов:
Бих обърнал внимание на факта, че проблемът с корупцията
продължава да е изключително важен за хората в страната. За
сравнение мога да кажа, че той е по-важен според изследването от
проблема с престъпността. Докато проблемът с престъпността през
последните четири изследвания показва, че тревогата на хората
намалява, корупцията продължава да е приоритетен проблем и
нивата горе-долу се запазват.
Водеща:
Според последното проучване кои са най-корумпираните?
Т. Безлов:
Според последното проучване за първи път полицейските
служители излязоха на първо място, тъй като изпревариха
митничарите, и на второ място са лекарите, което е един такъв
тревожен резултат и което вероятно е свързано с реформата.
Искам само да кажа по отношение на полицейските служители, че по
други наши изследвания, които са получени по различни източници,
показват, че действително полицейските служители са се
превърнали в значим проблем за населението. Имаме много сигнали
за такива инциденти, свързани с корупционен натиск от страна на
полицейски служители.
Водеща:
А кои са най-малко подкупните?
Т. Безлов:
Традиционно учителите, колкото и странно да изглежда,
общинските съветници. Това са на самото дъно на таблицата, която
ние предлагаме.
Водеща:
Да, а като основни причини за корупцията този път какво се
посочва?
Т. Безлов:
Продължава да е, значи като проблем Х 1 според хората
продължава да е стремежът към бързо забогатяване, фактор Х 1,
който е с 57 процента от населението смята така, и вторият по
значимост фактор наблюдаваме, че намалява - ниските работни
заплати, в смисъл значението му спада, регистриран един
значим спад.
Водеща:
А търпимостта към корупцията повишава ли се или понижава?
Т. Безлов:
Искам да обърна внимание на следния факт, че през периода,
за който е проведено изследването, почти всички наши основни
индикатори показват едно влошаване на ситуацията, т.е.
търпимостта като цяло нараства незначително, но все пак
нараства, и второто важно нещо, което заслужава да се отбележи,
че налице е една промяна на тенденцията. Значи, ако в
предходните четири регистрации наблюдавахме едно леко,
постепенно спадане, сега за първи път през септември наблюдаваме
обръщане на тенденцията.
Водеща:
Това дали може да се обясни с факта, че точно през три
месеца като че ли дори и ние, журналистите, престанахме да
говорим много за корупция, защото решихме, че като че ли
обществото вече се е събудило, за да само да реагира? Как
мислите?
Т. Безлов:
Ами това е едното възможно обяснение. Другото обяснение,
което вече е въпрос на проверка, е, че навлизайки в един такъв
предизборен период, да кажем администрацията и политиците
започват да играят за себе си и в този смисъл контролът
намалява, натискът върху обикновените граждани е, да кажем,
активното население се увеличава.
Водеща:
Да. А източниците на корупция, най-общо казано, можете ли
да ги формулирате на базата на това изследване?
Т. Безлов:
Това са традиционните проблеми, които хората отбелязват.
Значи, това са, както казах, ниски заплати, стремеж към бързо
забогатяване. Интересното е, че населението, хората, които
започват да осъзнават значението на законодателството и
възможността за контрол. Значи, ниският контрол, липсата
на наказание за извършеното, т.е. усещането за безнаказаност
продължава да съществува.
Водеща:
А според проучванията ви вреди ли у нас върху икономическия
растеж?
Т. Безлов:
В какъв смисъл корупцията върху икономическия растеж?
Водеща:
Ами по някакъв начин да пречи на развитието на малък,
среден, дребен бизнес, така.
Т. Безлов:
Значи, ние имаме различни проучвания, например една от,
според нас, основните теми е така нареченият сив сектор и да
кажем един от основните му източници за финансиране и за работа
е контрабандата и различните форми на паралелен внос. Този
източник например може да се каже, че може да разруши всяка
здрава форма на икономически растеж, всеки рационален и
ефективен механизъм може да бъде потиснат чрез такива форми на
конкуренция.
Водеща:
Да, трябва да кажем, че корупцията изкривява и програмите
за бедност, подкопава международните помощи и въобще
възстановителните програми - една тема, на която сериозно
сигурно ще бъде обърнато внимание на Икономическия форум за
Югоизточна Европа. Какви са вашите съвети вследствие от тези
проучвания?
Т. Безлов:
Срещал съм различни оценки на този проблем. Например
проблемът помощите, които богатите страни осигуряват на бедните,
и какъв е процентът, който се отклонява като различни форми на
нерегламентирани плащания да ги наречем, нали, да не използваме
думата "корупция", а според примерно оценки на някои аналитични
доклади на Световната банка в някои страни достигат до 30
процента и това е също много важна тема за Балканите. Значи има
различни експертни оценки за проблема, който имаше в Босна и
Херцеговина с разпределението на средствата на донорите. С
подобен проблем се сблъскаха международните донори в Косово,
така че този проблем съществува за почти всички балкански
страни.
Водеща:
Пропускаме ли нещо важно като изводи от това проучване?
Т. Безлов:
Значи, може надълго и нашироко да говорим в детайли,
например проблемът с ценностната нагласа на българите, но това
е на самата пресконференция, която ще имаме, ще...
Водеща:
Да оставим новини и за там. Благодаря ви много.
Тихомир Безлов от "Витоша рисърч" с последните корупционни
индекси у нас.Go back BG Online