Пламен Димитров: Надявам се в следващите седмици да станем свидетели на конкретни казуси за...
(БНР) - 1999/12/11

Пламен Димитров: Надявам се в следващите седмици да станем свидетели
на конкретни казуси за корупция във висшите ешелони на властта

Водеща Мариета Фидосиева:
Продължаваме с темите, които носят знак 10 декември. Това
е крайният срок, който премиерът Костов даде на спецслужбите да
му предоставят доклад по данните за корупция от 1997 година
насам. Дали срокът ще бъде спазен предстои да разберем, но
поради естеството на източника не можем да започнем този
разговор сега в "Преди всички". Сега обаче ще разберем какво
показват проучванията на Европейския професионален институт за
корупция в постсоциалистическите общества - репортерска среща на
Диана Чепишева.
Репортерка:
Добър ден и от подвижната ни радиостанция. Ще добавя, че
данните на Европейския профсъюзен институт бяха предоставени
миналата седмица на конференция в Брюксел. Един от българските
синдикати, представени там, беше КНСБ. Сега наш събеседник ще
бъде заместник-председателят на конфедерацията Пламен Димитров.
Г-н Димитров, ще ми се обаче да започнем не с конкретните данни,
а по-скоро с коментар. Темата за корупцията безспорно е важна и
актуална. Спорно е обаче какво общо имат с нея синдикатите и
къде са те в целия този казус.
Пламен Димитров:
Добър ден на всички...
Водеща:
Добър ден.
Пл.Димитров:
... на днешния важен ден за България. Синдикатите винаги са
имали място в неправителствения сектор, а както става ясно и в
България, и в останалите посткомунистически страни от
изследването, което беше представено на тази конференция, нашето
място и занапред ще става по-голямо. Няма друга сила, няма
други фактори, които могат да спомогнат за увеличение на
отношението, т.е. за подобряване на отношението сред гражданите,
сред обществото към този бич на съвременния свят, към
създаването на едно неприемане на това явление, и в тази връзка
има конкретни инициативи, които както неправителствените
организации, така и синдикатите могат да реализират.
Репортерка:
Ние ще стигнем и до инициативите, които смятате да
предприемете в този смисъл, но сега кажете какви са данните? Как
стои България сред другите постсоциалистически страни?
Пл.Димитров:
България отива към края на класацията за съжаление сред
16-те страни, които са включени в това изследване. Индексът,
корупционният индекс, който изследва и "Коалиция 2000" в
България, изследват и останали институти в тези страни, показва,
че ние сме на 10-то място от тези 16 страни, заедно с Румъния и
Македония делим това място всъщност, с индекс 3.3 от общо
възможни 10 точки, т.е. 10 точки има Дания, единствената страна
като че ли, в която няма корупция, това поне показва
изследването.
Репортерка:
Кой е в челото на тази печална класация?
Пл.Димитров:
В челото отзад напред, ако сложим, е Югославия, т.е. там
корупцията е най-широко разпространена според това изследване.
А от нашите страни, да ги наречем нашите в кавички, от нашия
регион имам предвид, Словения е с най-малко разпространена
корупция, индексът е 6 и е равен на страни като Япония. А
България между другото е след страни като Гана и Египет.
Водеща:
Знае се, че в Словения заплатите са доста по-високи.
Сравнението например между нас и нашите колеги е около 1000
долара.
Пл.Димитров:
Това е вярно. Ако говорим обаче за факторите, които
генерират корупция, според изследването, и това е вече
обществена тайна, освен непрозрачните административни процедури
и правила, ако мога така да обобщя всичко, което се казва или е
свързано със законодателните рамки, лицензионните режими,
ниските заплати в държавната администрация и т.н, освен това
като фактор, основен фактор в друга посока е икономиката в
сянка.
Репортерка:
Вашите колеги от европейските страни може би имат някаква
практика за преодоляването на подобни явления, каква е тя и
свързана ли е с един маниер, вече станал познат у нас - вадене
на компромати?
Пл.Димитров:
Няма универсална практика, това искам да кажа. Компроматите
не решават въпросите на корупцията като явление. Те създадат
краткосрочни ефекти, създават впечатление, че има наказани, това
има своето място. Но процесът като такъв не може да бъде решен
чрез компромати. Има конкретни фактори, които се изследват,
идентифицират и трябва да бъдат решавани. Един от тях е
приватизацията като процес, следприватизационния контрол,
мястото на неправителствените организации в прозрачността на
процеса и на синдикатите всъщност. Това е намерило своето място
в региона. Ние опитваме да направим това и в България, и
предлагаме конкретни инициативи, свързани с Агенцията за
приватизация и т.н. Освен това имаме конкретни предложения и
мисля, че можем да намерим развитие в разработването на
специални кодекси на поведение на държавния служител, нещо,
което работи вече в Словения и Полша, дава определени резултати.
Чрез процедурите на колективното трудово договаряне те са
вкарали в своите схеми едни етични кодекси на поведение на
държавния служител, които дават определени гаранции за избягване
или поне за намаляване на подобни ...
Водеща:
Интересно е какви са те?
Пл.Димитров:
Едва ли ще имаме време да коментираме в детайли, тъй като
един такъв кодекс на поведение е от около осем страници. Аз
разполагам с такъв, ако има нужда, може да се коментира. Но там
се декларират конкретни ангажименти на държавния служител за
неговото поведение и се оценява това ежедневно по определени
критерии, т.е. механизмите са намерени. Друг е въпросът дали в
България сме готови да ги прилагаме.
Репортерка:
Питам се и още нещо, дали в България сме готови синдикатите
да партнират на държавата и на съответните специализирани
органи за изкореняване на това явление.
Водеща:
Да, защото обикновено биват обвинявани, че се борят за
парче от баницата.
Репортерка:
И може би в такива обвинения има резон, ако всеки се
надбягва по своята писта с проблема.
Пл.Димитров:
Синдикатите са част от обществото и не могат да бъдат
изолирани. След като в България като цяло има корупционни
процеси, логично е да виждаме такива и в средите на
синдикализма. Аз не мисля обаче, че това може да бъде поставено
във фокуса на общественото внимание, да подменим конкретните
реалности, тъй като това изследване също показва, че 81 процента
средно за тези страни, 16, за които говоря, от запитаните
казват, че сред служителите на държавните министерства всъщност
разпространението на корупцията е най-голямо, след това са
докторите, митнически служители и т.н. Т.е. виждаме, че в челото
не са синдикатите, с това не искам да избягам от нашата
отговорност и казвам определено, че има какво да се направи и
вътре в нашите среди, когато определени синдикални лидери
заменят интереса, който ще трябва да представляват, с личния си
интерес.
Водеща:
И по-скоро синдикатът на едно друго ниво на корупцията
според мен, ако участва - участва, а не на прякото - там, където
се правят изследванията. Хората са тези, които ходят при
докторите, ходят при учителите, затова тези показатели са
най-високи може би.
Пл.Димитров:
Определено. Ние не участваме директно в процеса на
доставяне на услуга или разпределение на власт или влияние, тъй
като основното определение на корупцията е не точно даване и
вземане на финансови ресурси, а разпределение на власт и
влияние.
Репортерка:
Ще ми се да изясним само още нещо. Така и не отговорихте ще
партнирате ли с държавата. Въпросът е важен, струва ми се, не на
последно място и в контекста на деня, в който водим този
разговор.
Пл.Димитров:
Безспорно ще партнираме в рамките на форума, който беше
създаден на конференцията в Брюксел, която споменахме. Конкретни
инициативи, общи за региона, ще бъдат разписани и в началото на
следващата година в рамките на пакта за стабилност, където
участват и държавите като страни, които водят, ще се реализират
конкретни дейности. Освен това ние участваме вече в "Коалиция
2000", засега не толкова активно, говоря от наше име, от името
на КНСБ и "Подкрепа", смятаме там също да направим необходимото, за
да увеличим нашите усилия.
Водеща:
И да преминем вече от думи към дела. Накрая накратко да
кажете как смятате - дали от доклада на спецслужбите ще
произтекат последствия за някои, или този път всичко ще се
потули под еуфорията от поканата за преговори с Евросъюза?
Пл.Димитров:
Аз определено мисля, че в следващите седмици ще бъдем
свидетели на конкретни казуси, които ще изведат на светло
определени корумпирани личности във висшите ешелони на властта.
Надявам се това да бъде така, тъй като обществото очаква това, и
дали това ще стане преди Коледа, или след това, е въпрос
естествено на компетентните органи. Но аз очаквам, че това ще
стане.
Водеща:
Дано да сте прав. Благодаря ви много. Пламен Димитров,
заместник-председател на КНСБ, и Диана Чепишева.Go back BG Online