Екатерина Михайлова: Има сериозни резултати в борбата с престъпността и това е факт, който трудно мо
(СВОБОДНА ЕВРОПА) - 1999/6/25
Водещ Ясен Бояджиев: Няма страна в света, която може да се похвали, че се е преборила с престъпността и корупцията окончателно. Въпросът е да се създадат условия за тяхното ограничаване. Това каза в разговора си с Юлия Стоянова председателката на парламентарната група на СДС Екатерина Михайлова. В своя доклад на международната конференция във Варна през миналия уикенд г-жа Михайлова застъпи тезата, че законодателната и изпълнителната власт у нас през последните две години са създали и предпоставки за ограничаване на престъпността. Ето какво каза още Екатерина Михайлова в интервюто пред Юлия Стоянова. /запис/ Екатерина Михайлова: Разбира се, че не можем да говорим за ликвидиране на престъпността и на корупцията, защото това би било просто смешно и никой не би повярвал. Това е нещо, което никой не е постигнал. Юлия Стоянова: В този смисъл законодателните мерки, които бяха взети, всъщност бяха едно важно начало в битката с престъпността. Ек.Михайлова: Разбира се. Основата, в която виждаме възможностите за, не само за битката, въобще за справянето с тези явления, разбира се, има непосредствена връзка със законодателството. Всеки един закон, който ние приемаме в Народното събрание, има малко или много връзка с тази тема, защото нещата не се свеждат само до това, да бъдат разкривани и наказвани извършителите, а и до това да бъдат приемани актове, които да създават по-малко условия за възникването на престъпност или на корупция. Всъщност корупцията е престъпност, то не е нещо друго. И именно затова всеки един от законите го поглеждаме и в този аспект. Защото не са само наказателните закони. И икономическите, и финансовите закони имат непосредствена връзка. Аз тук веднага бих казала - едни от първите неща, които прие Народното събрание, законите, с които беше въведен валутният борд, но практически с приемането на тези закони се пресече едно от най-тежките явления, които ние имахме, и като престъпност, и като сриване на финансовата система, а именно източването на парите от банките, рефинансирането, което се правеше, и по този начин стотици хиляди хора пострадаха именно въз основа не на наказателните закони, а на граждански закони въз основа неспазване, разбира се, и на норми. Защото един закон има смисъл когато освен че бъде приет с нужните текстове, които да възпрепятстват престъпността, но и след това да бъде прилаган. В противен случай законът не изпълнява своята функция, а това вече е работа на изпълнителната и на съдебната власт, изпълнението на закона. Ю.Стоянова: И все пак в доклада на международните институции, имам предвид последния доклад на МВФ, като че ли не са много ласкави отзивите за нас по отношение на корупцията. Ек.Михайлова: По-скоро бих говорила за това, че така или иначе нещата трябва да продължат своето развитие и да се поставя пръстът в раната, да се търсят решения на всички проблеми, които имаме в това отношение. Но че има безспорно много сериозни резултати в борбата с престъпността, мисля, че е факт, който трудно може да се оспори. Ю.Стоянова: Смятате ли, че обществото трябва да се включи по-активно в битката с корупцията? Ек.Михайлова: Естествено, че трябва да се включи и аз мисля, че в много голяма степен то вече присъства. Безспорна заслуга има гражданското общество за преодоляването на всички тези явления. Но тук бих искала да кажа, че началото беше поставено от държавните институции. Ние започнахме, парламентът и правителството, да говорим и да поставяме задачи, след което се включиха неправителствените организации, бих казала и в някаква степен и медиите малко по-късно, като вече конкретизация на тематиката. Казвам го не с упрек, а просто защото все пак трябва да сме точни когато възпроизвеждаме нещата. Тук обаче искам да отбележа, че доста бързо, адекватно реагираха структурите на гражданското общество, като възникнаха неправителствени организации, които специално се занимават с тази тема. Защото, за да можем да се справяме с корупцията, трябва и да познаваме различните форми и начините, по които може да възниква. Трябва да има знание сред хората, трябва да има нетърпимост от страната на хората, за да може да се слага преградата. И безспорно много важно е доброто взаимодействие между държавните институции, структурите на гражданското общество в лицето на различните неправителствени организации и медиите. А този синхрон вече в много висока степен съществува. Но практически на срещата в неделя, на семинара, който беше проведен от "Коалиция 2000", една от основните теми беше точно тази - за взаимодействието между различните структури на гражданското общество, за начина на сработване им, а не да се водят действията само от едни или от други и да не се търси диалогът помежду им. Много радостно е явлението в България, че съществува, именно диалогът съществува, между комисиите, между комисиите имам предвид и в Народното събрание, и между парламент, и между правителство и различни неправителствени организации. /край на записа/ Я.Бояджиев: Интервю на Юлия Стоянова.

Go back BG Online