Как нарастващото напрежение в Македония ще се отрази на сигурността на България
(СВОБОДНА ЕВРОПА) - 2003/9/5
Радио "Свободна Европа", "Светът в 13.00", 5 септември, 13.24
часа
Водещ Калин Манолов:
Генералният секретар на НАТО Джордж Робъртсън, който участва
в конференцията по сигурността в Югоизточна Европа, открита
днес преди обед в София, каза, че пактът ще намали силите си в
региона, въпреки това НАТО ще продължи ролята си за поддържане
на сигурността на Балканите. Боряна Димитрова попита Боян Чуков
от Центъра за регионални и конфесионални изследвания как
нарастващото напрежение в Македония при намалено военно
присъствие на НАТО ще се отрази на сигурността на България.
Боян Чуков:
По принцип напрежението в Македония би трябвало да го
разглеждаме в малко по-глобален контекст, тъй като това
напрежение в Македония поне засега на този етап едва ли би могло
да има някакви сериозни последствия по отношение на сигурността
на нашата страна. Но когато говорим за Македония и особено
последните събития, които станаха в западната ни съседка, трябва
да имаме предвид, че този въпрос е свързан с Косово и когато
говорим и анализираме последните атентати на АНА, Албанска
национална армия, трябва да обвързваме въпроса винаги със
северната част на Косово, имам предвид областта около Митровица.
В края на миналата година започнаха да се чуват най-различни
идеи за поделянето на Косово, т.е. северната част на Косово да
отиде към Сърбия, а останалата част да бъде, да си остане и да
се търси някакъв път и да се постигне независимост. В момента, в
който се появиха тези идеи, веднага. . . напрежението възникна
в Македония. Тоест, има една взаимна зависимост. Северно Косово
е скачен съд с южната част на Косово и съответно нашата съседка
Македония. В този план считам, че България би могла да
способства за намаляването на напрежението в региона, като
започне да участва по-активно в процесите и посредничеството
между сърбите и косоварите в Косово. В този план считам, че
нашата страна би могла да се опита вече да открие свое
дипломатическо представителство в Прищина - нещо, с което лично
аз считам, че ние вече закъсняваме, тъй като в пресата вече се
появиха съобщения, че Белград е поискал нашата помощ за
посредничество по отношение на Косово и този въпрос ще бъде
поставен официално по време на посещението на нашия президент в
Белград през месец ноември.
Репортерка Боряна Димитрова:
Генералният секретар на НАТО Робъртсън каза днес на
конференцията в София, че НАТО вече е в процес на редуциране на
присъствието си на Балканите и същевременно каза, че НАТО няма
да позволи нов кървав конфликт в Македония. Как може да се
гарантира по-голяма сигурност в региона при намален състав на
НАТО?
Б.Чуков:
По принцип проблемите в Западните Балкани, те са преди
всичко икономически и по-скоро те касаят службите за сигурност и
министерствата на вътрешните работи. Примерно ако вземем
проблема с дрогата, едва ли са необходими бойни подразделения,
които да се борят с наркотрафика. Трябва да ви кажа, че по
отношение на наркотрафика в Западните Балкани няма абсолютно
никакво етническо напрежение, мрежите са изградени както от
албанци, така и от сърби и няма абсолютно никакъв проблем между
тях. От друга страна, преди няколко месеца Русия изтегли своя
военен контингент от Косово, с което подсказа, че въпросът не е
военен, въпросът е икономически, въпросът се свежда до
полицейските части, всъщност руски такива останаха. Има
информация, че много от страните - членки на НАТО, започват да
изтеглят своите контингенти от региона и това е съвсем нормално.
Водещ:
Това беше Боян Чуков от Центъра за регионални и
конфесионални изследвания в разговор с Боряна Димитрова.


Go back BG Online