"Коалиция 2000" - изследване - Руслан Стефанов - коментар
(СВОБОДНА ЕВРОПА) - 2003/4/26


Водещ Светослав Николов:
Организация към Съвета на Европа констатира, че корупцията
се е превърнала в начин на живот в определени страни, най-вече в
Източна Европа. Твърдението е на Драго Кос, председател на
групата държави срещу корупцията. Свързах се с Руслан Стефанов,
експерт към "Коалиция 2000", неправителствена организация,
занимаваща се с борбата срещу корупцията, като го попитах дали
според него констатацията за корупцията като начин на живот се
отнася и за България.
Руслан Стефанов:
Това, което сме правили ние в "Коалиция 2000" и "Витоша
рисърч" като социологическа агенция към нея относно корупцията,
показва, че по-скоро тя е феномен, чрез който хората разрешават
проблемите си по-бързо. Дали вече се е превърнала в начин на
живот за някои слоеве от населението, това мисля, че е леко
пресилено казано. По-скоро, пак казвам, хората търсят начини да
решат по-бързо проблемите си, използвайки корупционни методи.
Водещ:
Кои институции засяга най-вече това?
Р. Стефанов:
Проучванията показват, че общо взето няма... сравнително
широко разпространена е корупцията, но най-широко като че ли са
митниците, МВР, особено структурите на контрола на автомобилния
транспорт, лекари, включително и в частния сектор - тоест, това
е начин, при който се разрешават проблеми за бързина на
обслужване, за доставяне на поръчки, тоест, не бива да се
ограничаваме само с обществения сектор. Наистина корупцията в
Източна Европа се е превърнала в сравнително широко
разпространено явление, то съществува и в частния сектор. И
основните причини за това явление да се разпространява са, от
една страна, разбира се, такива, които трудно се мерят с
манталитет, а от друга страна - невъзможността, тоест, липсата
още на установени структури на общуване и на връзки между
хората, и съответно хората се опитват да преодолеят тези бариери
на общуване чрез използване на автономни плащания.
Водещ:
А как могат тези бариери да бъдат преодолени без корупция?
Р. Стефанов:
Ами, най-общо казано, това следва от развитието. Представете
си едни правила, които съществуват в обществото и които
налагат, да речем, регистрация на фирма или лицензиране на фирма
за 48 дни - разбира се, на вас ви трябва за 2 дни и в такъв
случай съвсем логично вие прибягвате до по-бърз начин на
решаване на нещата - чрез подкуп, да речем...Това може да стане,
единствено когато се установят правила, които да намалят тези
разходи и те да станат по-ниски от самото плащане, корупционно.
Водещ:
Ако приемем, че корупцията е съществена част от
организираната престъпност, и последните дни се говори за борба
срещу организираната престъпност и контрабандата, според вас
какво трябва да се направи на първо място по отношение на
корупцията, за да се разреши този проблем?
Р. Стефанов:
По-скоро можем да говорим, че корупцията е инструмент на
организираната престъпност и на контрабандата, чрез който те
успяват да проникнат и да осъществяват своите сделки, и
съответно можем да говорим дори... и се е случвало да се говори
за използването на корупцията като инструмент за получаване на
политически чадъри и за канали на организирана престъпност, за
крадени коли, за контрабанда - тоест, можем да говорим за
корупцията по-скоро като инструмент, който се използва от
организираната престъпност. Много често ни се задава въпросът -
кое е първото нещо, което трябва да направим, за да се справим с
корупцията. И мисля, че вече "Коалиция 2000" в продължение на 4
години, така, избистря тази концепция и стигаме до извода, че в
основата на нещата лежат в крайна сметка... личната сигурност
на хората. Значи, в момента, в който няма... представете си
нещата, така, идеално изчистени, в момента, в който няма лична
сигурност за човека, той... за него няма възпиране, няма
възпираща сила, която да го накара да не вземе подкуп. Давам ви
конкретен случай. Представете си данъчен инспектор, който има
следните опции - едната опция е да вземе подкуп и да си затвори
очите, другата опция е, съответно ако не го направи, да бъде
застрашена личната му сигурност или сигурността на семейството
му. Докато цената от едната страна е личната сигурност, това
нещо... не можем да говорим вече за надграждане над него на
други правила. Тоест, първото, което трябва да се гарантира, е
личната сигурност и неприкосновенността на частната собственост,
което все още, както се убеждавате, не е случаят в България
специално.
Водещ:
Руслан Стефанов, експерт към антикорупционната организация
"Коалиция 2000" и към икономическата програма на Центъра за
изследване на демокрацията, в интервю за Радио "Свободна
Европа". Поводът - констатацията на организация към Съвета на
Европа, че корупцията се е превърнала в начин на живот в
определени страни, най-вече в нашия регион.


Go back BG Online