Станали сме по-нетърпими към корупцията според Kоaлиция 2000
(ДЕМОКРАЦИЯ) - 1999/12/14
Средно 3-4 % или 200-250 хиляди българи месечно дават подкуп по някакъв повод, се твърди в социологически доклад на Коалиция 2000 за равнището на корупцията през 1999 г. Корупцията е третият по важност проблем за обществото след безработицата и ниските доходи. Преобладаващата част от пълнолетното население на страната е убедено, че живее в общество, където подкупността е сериозен проблем, гласи един от основните изводи на доклада. Данните бяха изнесени на втората по рода си конференция, организирана от неправителствената организация Коалиция 2000 в резиденция ?Бояна?. В конференцията участваха над 100 души ? министри, народни представители, чужди посланици, представители на съдебната власт и на неправителствени организации.
Основните борци срещу корупцията у нас са медиите и гражданското общество, се казва в доклада. В резултат на това обществото е станало по-нетолерантно към подкупността. Второто основно послание на доклада на Коалиция 2000 е, че през 1999 г. гражданите са станали по-песимистични относно искреността на намеренията на правителството да се бори с корупцията. Има съществени разминавания между очакванията на обществото за борба с това явление и реалните действия на властта, смята Александър Стоянов, зам.-директор на Центъра за изследване на демокрацията. Сред най-корумпираните са митничарите, следвани от данъчните служители, магистратите, приватизаторите и политиците, се отбелязва в доклада.
Ако позволим корупцията да стигне степен, при която изкривява самия механизъм на взимане на управленски решения и разпределение на ресурси, няма никакъв смисъл да говорим за присъединяване към Европа, смята Евгений Дайнов, директор на Центъра за социални практики. Убедеността на голямата част от хората, че политическата класа се обогатява незаконно, ще доведе автоматично до оттегляне на политическото доверие от управляващите. От изследване в 38 характерни общини става ясно, че хората са убедени, че общественият договор е подменен. Това е изключително обезпокоителен симптом, една опасност, която прави политическата система нестабилнна и уязвима през следващата година, смята Дайнов. Управляващите трябва да убедят хората, че корупцията е изключение, а не правило във времето до парламентарните избори, смята политологът. Д
Екатерина Михайлова, председател на ПГ на СДС:
Корупция има там, където управляващите на различните равнища не въвеждат своевременно механизмите на прозрачност. Затова са късогледи онези схващания, които препращат този проблем единствено и само в сферата на криминалистиката или правораздаването.
Богомил Бонев, министър на вътрешните работи:
Грешка на изпълнителната власт е, че не сме съумели още да огласим усилията си за отстраняване на предпоставките за корупция. Правителството отменя в момента десетки или стотици лицензионни режими, които са предпоставка за корупция. За съжаление това не е споменато в доклада. Разработват се текстове за декриминализиране на така наречената провокация към подкуп.
Александър Божков, вицепремиер:
Наистина лицензионните режими са основата на корупцията в държавния апарат. През последните два месеца ние развихме сериозна дейност по отмяна на лицензионните режими. Но процесът на интеграция с ЕС изисква въвеждането на нови регулационни режими. Затова не е сигурно, че общият брой на лицензиите ще намалее рязко. Сега ние чистим ненужното и абсурдното по отношение на разрешителните, но ще останат много нови лицензии.


Go back BG Online