32-35 % е делът на сивата икономика, показва първият опит за анализ на "Коалиция 2000"
(ДЕМОКРАЦИЯ) - 2000/6/21
Между 32 и 35 % е делът на сивата икономика, показва анализ на икономисти, следователи и журналисти в рамките на процеса "Коалиция 2000" и представен от Центъра за изследване на демокрацията. Оценката е направена по методиката на "огледалната статистика", която отчита разликата между декларирания и реалния внос и износ на стоки от страната за страните на ЕС. Сравнението на данните на НСИ за българския износ през 1998 и данните на Евростат за вноса от България показват разлика от 375 млн. долара. Разликата при вноса от ЕС възлиза на 483 млн. долара, според изследването. Според Националната статистика делът на сивия сектор е 22 %, което се разминава с данните от доклада на Европейската банка за възстановяване и развитие, които сочат 32 %. Вносителите на бяла техника твърдят, че сивият сектор достига 90 %, според "Лукойл" 40 % от горивата се внасят контрабандно. 30 % в нелегалност е и пазарът на цигари. По преценка на авторите около 150-200 хиляди души се занимават с куфарна търговия според изследване през 1994. Въпреки че на тази дейност се отделя малко внимание, нейната масовост я прави водещ сектор по заетост в българската икономика. Сред причините за високия дял на контрабандата анализът посочва ниската ефективност от дейността на полицейската и митническата администрация и мудността на съдебната система. За противодействие на явлението авторите препоръчват усъвършенстване съответните състави на НК, създаването на информационна система с база данни, довършване на реформата в митниците. Особено място в превенцията срещу незаконния бизнес авторите отделят на гражданското общество.

Go back BG Online