Класация ни поставя пред Италия по конкурентност
(СЕГА) - 2007/5/10
Годишникът за световната конкурентоспособност на 2006 г. на IMD (International Institute for Management Development) класира България преди Италия, Румъния, Полша и Хърватия. Това съобщиха вчера от Центъра за изследване на демокрацията, които ще представят цялото изследване вдругиден.
Това е най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките и тази година в нея са включени 61 страни. България заема 47 място, като се включва в изследването за първи път. Отделните критерии са макроикономическата оценка, оценка за работата на правителството, как работи бизнесът, с каква инфраструктура разполага страната включително и здравеопазване и образование.
България има най-висок резултат по критерия ефективност на правителството, където се нарежда на 43-о място. Ефективността на бизнеса е оценена на 49-о място, а по останалите два фактора страната ни заема 45-о място сред участниците тази година.
След 50-о място класацията поставя България по отношение на нелоялната конкуренция, бюрократичните пречки пред бизнеса, недостатъчната защита на личността и собствеността, сивата икономика, енергоемкостта на икономиката, ниския дял на високотехнологичния експорт и на разходите за изследвания и иновации на фирмите.


Go back BG Online