Корупцията се превръща в "данък" за бизнеса
(ПАРИ) - 2004/2/17
ОТНОСИТЕЛНО големият брой договори, които носят бремето на корупционни практики, показва, че в икономиката на страната корупцията е на път да се превърне в своеобразен "данък", който осигурява относително икономическо благополучие и "цена" за оставане в бизнеса. Такъв извод се прави в годишния анализ на Коалиция 2000 към Центъра за изследване на демокрацията за 2003 г. Изследването за миналата година показва, че равнището на корупцията у нас нито се увеличава, нито намалява.
Абсолютният брой на реализираните от гражданите и фирмите корупционни действия все още е смущаващо голям. Средномесечният брой на корупционните сделки за населението е около 100 000. Корупционните индекси сочат, че за годината в бизнессектора около 4000 сделки са били осъществявани чрез корупция. Съществуването на голям брой корупционни сделки предизвиква интерес у някои служители да "произвеждат" ситуации, при които даването на подкуп да става "необходимо" или "да се подразбира", като по този начин създават пазар на своите "услуги", констатират авторите на анализа. Така с течение на времето критериите за вземане на решения в различни звена на администрацията започват да се деформират.
Използването на корупционни сделки в бизнессектора съществено деформира пазарната и конкурентната среда, посочват авторите. Те уточняват, че работната им дефиниция на корупция е неправомерно използване на власт или служебно положение за лично облагодетелстване. Корупцията оказва деформиращо влияние върху осъществяването на регулативните функции на държавата. Данните от изследването показват, че държавните разпоредби се заобикалят от около 10-20% от фирмите, като в този процент не са включени тези от сивата икономика, които са значително повече.
Между 30 и 40% от обществените поръчки са осъществени чрез корупционни механизми и проблемът е, че така се разпределят огромно количество средства, заяви Александър Стоянов, директор на агенция Витоша рисърч. Предстои разпределението на над 4 млрд. EUR след 2007 г., предупреди той.

Автор: "Пари"

Go back BG Online