68% ОТ УСЛУГИТЕ СА В СИВИЯ СЕКТОР
(ПАРИ) - 2002/12/2
В БЪЛГАРИЯ делът на сивата икономика е 36% от БВП за периода 2000/2001 г., заяви д-р Доминик Енсте от Герлинг груп, Кьолн. Според него през последните десет години този дял се е увеличил с 9%. Данните бяха обявени на международната конференция Икономика на престъпността: сив сектор, контрабанда, корупция в страните кандидатки за ЕС.
Германия генерира около 325 млрд. EUR годишно в сенчестата икономика, което е 16% от БВП на страната, заяви д-р Енсте. Делът на сектора за ЕС е 17%, за бившия СССР - 45%, а за страните от Централна и Източна Европа - 29%. В западните държави процентът на сивата икономика е 5-10%.
Българският бизнес предлага по-силна намеса на държавата и въвеждане на нови регулативни режими за ограничаване на сивата икономика, заяви зам.-министърът на икономиката Никола Янков. Според него причините за сивата икономика са както слабо работещата съдебна система, така и Кодексът на труда например. Добре е да се въведе криминализация на много от нарушенията, които сега имат административен характер, предложи Янков, като заяви, че трябва да се защити бизнесът, който работи на светло и си плаща данъците.
Като основни проблеми за страните от Източна Европа Енсте изтъкна липсата на компетентност и доверие в институциите, корупцията в администрацията, липсата на гарантирани права на собственост, високите административни разходи. Той посочи, че намаляването на продължителността на работната седмица на 35 часа в Германия е довело до преминаването на много млади хора в сивата икономика. Има тясна връзка между данъчната и осигурителната тежест и сенчестата икономика, подчерта Енсте. Проучване в страните от ОИСР показва, че намаляването с 10% на данъчната тежест е довело до свиване с 3% на дела на сивата икономика.
Участниците в дискусията очертаха и положителните последствия от наличието на сива икономика. Например неизползваните ресурси се употребяват в сенчестата икономика за производство, създават се нови работни места и БВП. От друга страна обаче, наличието на този сектор води до намаляване на инвестициите в светлата част на стопанството, до свиване постъпленията от данъци, здравни и социални осигуровки.
Изключително важно за България е да се подобри стопанският климат и да се намалят административните бариери пред бизнеса, отбеляза д-р Ахмет Салих Икиз от университета Ейдж в Турция. Стимулът да се избягва плащането на социални осигуровки за работещите българи е много голям именно поради нарастване на застаряващото население в страната, допълни той. Според него поради географското си положение България участва в трансгранична търговия в широк мащаб, но и в незаконния трафик на хора и стоки. Много от приходите от тези дейности се укриват, твърди Икиз.
Въведохме стриктно наблюдение на състоянието на банковата система и елиминирахме част от възможностите за безконтролно източване на ресурси, каза Борис Петров от отдел Анализи в БНБ. Според него направените преди 3 години оценки, базирани на модел за търсене на пари, определиха 30% участие на сивата икономика в БВП, което почти съвпада с оценката на д-р Енсте.

КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА
До средата на 2003 г. ще бъде изграден транзитен модул на автоматизирана митническа информационна система за връзка с местните митници и с митническата информационна система на Световната митническа организация в Брюксел. Това съобщи Асен Асенов, директор на агенция Митници. Според него скоро две промени в европейското митническо законодателство ще бъдат възприети и от българското. Той допълни, че до октомври митниците са внесли в бюджета 2.193 млрд. лв. Констатирани са 2778 случая на контрабанда и измама /по 9-10 случая средно на ден/.
Над 700 млн. лв. годишно губи държавният бюджет от невнесени социални осигуровки и над 400 млн. лв. - от несъбран данък общ доход само от трудови договори, обяви в своя доклад заместник-министърът на финансите Гати ал Джебури. Министерството на финансите е започнало проследяване на несъбираемите просрочени данъчни задължения, които към края на юни са 928 млн. лв. Това са случаи, при които работодателят е фирма фантом или се касае за лица с по-високи от декларираните доходи, каза Джебури.
До края на ноември за данъчни измами на прокуратурата са предадени 1153 фирми, а оценката на измамите е около 385 млн. лв. Процентът на успешно приключилите дела обаче е малък, допълни той.
Според статистиката на МФ за последната година 237 хил. физически лица не са подали декларации за доходи, макар че работодателите са заявили заплащане. 49 хил. са декларирали по-ниски доходи от реалните, а 9000 предприятия платци на доходи не са подали информация за заплати, съобщи още Джебури. В момента се прилага пилотен проект за атестиране на държавните служители. Тази практика вече е въведена в митническата администрация и дава възможност за допълнително материално стимулиране на всяко тримесечие.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
при разкриването на финансови престъпления, пране и фалшифициране на пари и финансови документи, предстои да подпишат България и САЩ. Това съобщи главният секретар на МВР Бойко Борисов по време на семинара. Експерти от МВР, прокуратурата и следствието заедно с агенти на Сикрет сървис и на Министерството на правосъдието на САЩ са подготвили документа, който предстои да бъде внесен от министъра на вътрешните работи Георги Петканов за обсъждане в Министерския съвет. Генерал Борисов изрази надежда, че до средата на декември документът ще бъде подписан от двете страни. От САЩ ще искаме помощ пред банкови и други институции за издирване на изпрани пари и за средства от финансови престъпления, които са изнесени от страната.
Около 100 млн. лв., източени под формата на ДДС, трябва да бъдат върнати на държавата, каза Борисов и отбеляза, че сумата е равна на предвижданата за увеличението на пенсиите. МВР посочило схемата и начините за източване на средствата и очаква да има последици. Оказва се, че НСБОП успява да запуши само 30-40% от каналите на контрабандата, каза Борисов. Той предложи да бъде създадено звено със специални правомощия, което да обединява усилията на институциите за разкриването на тежките дела за корупция и организирана престъпност, като ги довежда до присъда. Главният секретар подкрепи и инициативата на столичния кмет Стефан Софиянски да потърси помощ за проучване на инвеститор чрез американското посолство. Защо обаче не попитахте МВР кой стои зад приватизаторите на столичните паркинги и гаражи, попита го Бойко Борисов.

КАКВО КАЗВАТ СОЦИОЛОЗИТЕ
68% ОТ оборотите в услугите не се отчитат, сочат резултатите от съвместно проучване на Центъра за изследване на демокрацията и Витоша Рисърч за сивата икономика. То бе представено от доц. д-р Валентин Гоев, преподавател в УНСС. 22% от анкетираните заявяват, че никога не получават касова бележка, когато си купуват алкохол и цигари. Това са акцизни стоки и държавата губи много. Сивият сектор е наблюдаван чрез неотчетената икономическа дейност и делът на натуралното потребление спрямо общото потребление. 10% от анкетираните не внасят социални осигуровки, а 6% - здравни. Данните показват, че 37.1% от заетите лица не внасят дължимите социални осигуровки върху действителната сума или внасят върху минималната работна заплата. Ако това се преекспонира върху всички заети 2.8 млн. души, излиза, че 1 млн. от работещите не са коректни в плащанията, твърди Гоев. Данните сочат, че 37% от запитаните извършват основна трудова дейност срещу заплащане, а 40% от тях работят в домашното стопанство. При основната трудова дейност само 6% признават, че нямат сключени писмени трудови договори, като при допълнителната този процент достига над 51%. .

Go back BG Online