Д-р Райна Захариева, педагог: Корупцията няма място в училище
() - 2004/11/5
В Словения се борят с рушветите чрез закона си за достъп до информация

- Г-жо Захариева, кои преподаватели се насочват към свободно избираема подготовка ( СИП) по антикорупционно образование?
- Става въпрос за морално силни хора с гражданска позиция, които са убедени, че искат да участват в промените на обществото. Като обучител в семинара мога да ви разкажа как реагираха първите 24 преподаватели в страната. Общото им мнение бе, че по-добре да говорим, а не да бягаме от проблема, защото само така можем да го решим.
- Избройте няколко антикорупционни правила?
- Опитваме се да не разграничаваме социалните си роли – само на Учител или само на родител. Днес преподавателят влияе върху учениците с личностното си поведение. Ако той приема като подарък бонбони, се смята, че това е корупция. Ако нещо от твоите задължения трябва да бъде мотивирано с бонбони, пари или цветя - да се напише по-висока оценка например, това е корупция. У нас се шири мнението, че това внимание го демонстрираме в знак на благодарност.
- Значи ли, че и цветето за 24 май или за първия учебен ден е вид подкуп?
- Би могло да се запише в правилника за вътрешния ред, че благодарността към учителя може да се изрази по този начин, но не задължително. Като има толкова благодарни родители, те могат да намерят и друг начин да изразят отношението си - да напишат благодарствено писмо до медиите, до директора на училището, до самия учител и да помолят то да бъде прочетено пред всички. Това е морална подкрепа за учителите. Благодарността може да бъде изразена с думи.
- Колко струва курсът?
- Безплатен е. Всяко училище, всеки учител може да се включи. Завършването на курса означава, че у човека се извършват и вътрешни промени. Който подкрепя тази кауза, трябва да знае, че оттук нататък са ни забранени всякакви корупционнни пряви, за да бъдем убедителни. До броени дни ще имаме и стикер, който изработваме заедно с нашата ръководителка доц. Мариана Стефанова. На него ще пише "Моята стая – работно място без корупция". Ще го окачваме по вратите на нашите кабинети. Всеки, който се представи успешно, получава сертификат за завършен курс по антикорупционно образование и стикер. Ако преподавателят не иска да се афишира, може и да не използва този стикер.
- Кои принципи може да приложим и извън сферата на образованието?
- Трябва да правим разлика кога участваме в корупция и кога не. Всеки ден хиляди деца и възрастни мълчаливо подкрепят укриването на данъци. Учениците, които купуват в училище и не вземат касова бележка, са като тези, които пазаруват, но не искат фискален бон. Това е втората крачка, защото когато осъзнаваш ситуация, в която си попаднал, правиш своя избор. Нашият избор ще определи може ли да говорим за нова гражданска и лична култура.
- Корпуцията ли е най-големият проблем на средното образование у нас?
- 200 анкети направихме заедно с доц. Ивайло Тепавичаров в Националната финансово-банкова гимназия и 135-о СОУ "Ян Коменски" в столицата. Отговорите все още се обработват, но мненията сочат, че всички, които са в учебната среда, не виждат корупцията като основен проблем. Малко се митологизира този въпрос в средното образование. Според родителите, ако се увеличат заплатите на учителите, може да се очаква те да елиминират изкушенията. Анкетираните подкрепят и предложението ни да се сключва договор между училището и ученика. В него ще са записани правата и задълженията на двете страни. Основният проблем в българското училище е да се върви към хуманизиране на отношенията учител-ученик.
- Сега не е ли така?
- В днешно време учителят не е носител на информация. Носител на информацията сега е учебникът, Интернет, справочниците. Учителят поднася информацията на децата. Той е модел за социални взаимоотношения.
- Подкрепяте ли идеята за въвеждане на тестовете?
- Категорично заставам зад този начин на изпитване на учениците. Тестовете са обективни, докато в учителската оценка, освен знанията, преподавателят оценява и поведението на детето. Тестовете са разработени и се използват години наред в страни, като САЩ. Смисълът им е да се избегне субективната оценка на преподавателя, която етикетира детото в не много добри категории – умно или глупаво, можещо или неможещо. Айнщайн е бил много слаб ученик и е бил оценяван от преподавателите като посредствен. Като учен, обаче е гениален.
- Не се ли страхувате, че призивът за борба с подкупите ще навреди на колегиалността?
- Не се страхувам. В двете столични училища, където се осъществява проектът, бяхме посрещнати с аплодисменти от директорите. Това е доброволно решение на ръководствата, които искат да знаят какво се случва в техните училища. Имахме абсолютното сътрудничество и на родителите, и на учениците.
- Къде сме по рушвети в образованието в сравнение с другите страни?
- Колегите от Коалиция 2000 бяха на работно посещение в Словения. Там проблемът с корупцията е решен с техния закон за достъпа до информация. Той не позволява на гражданите да участват в корупционни сделки. Ако у нас някой гражданин изпадне в корупционна ситуация, той няма да се възползва от закона, за да разбере нещо повече. Иде реч за народопсихология.
- Рецептата за нас каква е?
- Необходима е промяна в мисленето. Класическият пример ни е даден в Библията - 40 години Мойсей води своя народ през пустинята. Ясно е, че този модел не може да го следваме. Не може да следваме и модела на Германия, която за една нощ уволнява всички учители и назначава преподаватели емигранти. Това е друг модел с много рязка промяна. У нас всички, които сме будни, трябва да правим стъпки за промяна на съзнанието.
- Как си представяте откритото, прозрачното училище?
- Това е училището с изчистени взаимоотношения и високи ценности.

Д-р Райна Захариева е защитила дисертация по психология . От 1989 г. работи в областта на диагностиката на училищната готовност. От 1997 г. е преподавател в департамента за информация и усъвършенстване на учители в СУ "Св. Кл. Охридски". Автор е на монографията "Три модела за училищна готовност". Председател е на сдружението "Елисавета Кларк и Пенка Касабова"

Статистика

* В 42 български закона има антикорупционни текстове.
* 37% от анкетираните ученици посочват, че съществува корупция сред учителите, а 56.3% - в университетите.
* Свидетели при вземане на подкуп са били 35.7% в образованието, 36.4% в органите на реда, 21.9% в здравеопазването.
Тези данни са от проучване в столицата на 200 ученици по проекта "Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище" и на 278 ученици във Варна от фондация "Град и култура".
* 40.6% от запитаните твърдят, че не са били свидетели на корупция, а 63.3% не са били потърпевши от корупционни действия.
* 75% са склонни да платят, за да си спестят време.
* 72.9% от анкетираните ученици от Варна посочват алчността като причина за корупция.
* Cпоред всеки втори анкетиран причините са в несъвършенствата на законите и в ниските заплати на служителите.
* За мълчалива подкрепа на корупцията са 45.3% от анкетираните, които ако станат свидетели, ще споделят с приятели или у дома.
* 23.4% признават, че ще запазят дискретност, а 10.2% не могат да отговорят.
* 76% посочват, че корупцията е актуален и значим проблем, но още толкова от анкетираните твърдят, че са склонни да участват в даване на рушвет.

Предстоящо
СЕМИНАР "Антикорупционно образование в средното училище" в столицата ще се състои на 12 и 13 ноември в Националната търговско-банкова гимназия на бул."Витоша"№ 91 в столицата. На 16 и 17 ноември такова събитие ще има и в Плевен. Проектът "Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище" стратира през януари догодина. Той се финансира от Коалиция 2000 и Американската агенция за международно развитие.Автор: в. “Бизнес – вести”

Go back BG Online