България буквално се е сринала в класацията за конкурентоспособност
() - 2010/5/20
Софийска търговско-промишлена камара

България буквално се е сринала в класацията за конкурентоспособност на най-перспективните от инвестиционна гледна точка икономики в света - от 38-а на 53-та позиция...
Срив на българската конкурентноспособност България буквално се е сринала в класацията за конкурентоспособност на най-перспективните от инвестиционна гледна точка икономики в света - от 38-а на 53-та позиция. Класирането, известно и като Годишник на световната конкурентоспособност, се изготвя от швейцарския Институт за управленско развитие (IMD). Резултатите за 2010 г. бяха представени от българския партньор на организацията, Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) в присъствието на Зам.-министрите Евгени Ангелов и Първан Русинов. Общата оценка се прави на базата на 327 критерия, разделени в 4 големи групи: ефективност на икономиката, правителствена ефективност, бизнес ефективност и инфраструктура. От данните се вижда, че България губи най-сериозно позиции при ефективността на икономиката, където пада с 20 места (от 26 на 46 място), а ефективността на бизнеса у нас е оценена най-ниско – на 56 място, като след нас се нареждат само две страни.Най-рязък е спадът при чуждестранните инвестиции, следван от отражението на всички фактори върху националната икономика. Според Руслан Стефанов, координатор на икономическата програма в ЦИД, през последните години инвеститорите масово са насочвани към мегапроекти и това е напомпало икономическия растеж, но в същото време иновациите в малкия и средния бизнес са останали на заден план. "Данните показват, че растежът след 2004 г. не е довел до подобряване на дългосрочните фактори за успех на икономиката, бил е неустойчив и кух, базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност". В България едва сега предстои да се открият по ОП "Конкурентноспособност на българската икономика" грантови схеми за МСП и големи предприятияза "Технологично обновление в предприятията". Стимулирането към инвестиции в иновации и нови технологии е необходимо, но не достатъчно условие за развитие на реалната икономика. Вътрешният пазар в България е малък и силно ограничен, европейският пазар е в голяма стагнация, а достъпа до трети пазари е ограничен с рестриктивни мерки по ЗДДС (износа през свободните зони). Ако тези рестриктивни мерки за достъп до пазарите не бъдат отстранени, каквито и други преференции да се предоставят от Държавата, привличането на преки чуждестранни инвестиции с дългосрочна перспектива могат да си останат само пожелания. Не случайно вече година и половина след учредяването на Национална компания индустриални зони, предлагащаатрактивни активи и преференции, не е успяла да получи нито едно потвърждение за инвестиционно намерение. Предложение за промяна в ЗДДС е изготвено и предложено на КБФ и МФ. Бизнесът очаква неговия отговор.

Go back BG Online