В България са правени опити за генномодифицирана царевица, картофи, слънчоглед
() - 2005/5/19
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" проведе днес във Варна кръгла маса по проблемите на генетично модифицираните и биологичните храни у нас. Това е една от 6-те кръгли маси в страната, които се организират в рамките на финансирания от програма ФАР на ЕС проект "Информирано гражданско общество - генетично модифицирани организми и защита на потребителите", посочи Деница Маринова от екипа на фондацията.

Дейностите са с продължителност 12 месеца, имат национален обхват и се изпълняват съвместно с Българската асоциация на хранителната и питейната индустрия с подкрепата на Федерацията на потребителите в България и Института по агробиология. Стартът за широката гражданска дискусия е подготвеният в рамките на проекта информационен материал за изграждане на компетентност на тема: "Генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни, биологични храни и съвместно съществуване на земеделските практики".

Вече са проведени и два семинара за компетентност в София и Пловдив. Целта е повече хора да участват във форума, от споделените на кръглите маси становища ще се извлекат препоръки с предложение за държавни мерки, гарантиращи повишаването на сигурността на потребителите, заяви Деница Маринова от екипа на фондация "Приложни изследвания и комуникации".

В експертния панел участват представители на 12 институции, сред които представители на министерство на земеделието и горите, министерство на околната среда и водите, Централната лаборатория по обща екология на БАН и др.

Предоставянето на възможност за информационен избор е наложително и поради факта, че в момента в света съществуват три основни типа земеделски практики - конвенционално, биологично и биотехнологично земеделие.

При генетично модифицираните храни, например, се прехвърлят точно определени гени от един организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид, работи се върху създаването на вирус на устойчивост при птици, генетично устойчиви растения са соя, царевица, златен ориз, който има повишено съдържание на витамин А и желязо.

Генетично модифицирани растения се отглеждат в САЩ, Китаюй, Аржентина, Бразилия, Южна Африка, известна с генно модифицираната царевица, Румъния - генно модифицирана соя, и Испания - царевица. В България от 1999-2003 година са правени опити за генномодифицирана царевица, картофи, слънчоглед.

Биологичното производство пък се обуславя от специалните местни условия, това става с торене с оборски тор, биологични методи за растителна защита, отглеждане на местни сортове, които са устойчиви. При отглеждането на животните условията трябва да са естествени, без стрес, храната да е екологична и да не се използват хормони.

В Австралия са най-големи площите за биологично производство. В България над 80% от обработваемата площ е подходяща за биологично земеделие, а над 90% от произведените биологично храни се изнасят в ЕС.

Какво знаят потребителите за тях, е основната тема в информациония материал, още повече, че 98% от населението изисква строг контрол и възприема приетия закон за доста рестективен. В тази връзка Калин Анастасов изтъкна, че българският закон, който влиза в сила на 1 юни т.г., е най-рестриктивният в Европа, но липсва контрол.

От фондацията предвиждат в рамките на една година да се създаде нагласа за познаване на проблема и разпознаването му на пазара. Експертният панел отговаря на въпроси за генетично модифицираните храни, които се получават от или съдържат генетично модифицирани организми, представляващи микроорганизми, растения или животни, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна технология или ДНК-технология. При нея се прехвърлят точно определени гени от един организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид. Например, може да се прехвърлят гени от бактерии в растения, от растения в животни или обратно. Според радетелите й, генетичната модификация може да се използва в земеделието за създаването на устойчиви на болести неприятели и хербицидни растения, също за подобряване на вкусовите и хранителните качества на продуктите.

Автор: VarnaPool.NET

Go back BG Online