Знания за уважение към законността
() - 2004/11/26
Справочник и он-лайн помагало в подкрепа на гражданското образование за противодействие на корупцията бяха представени в Центъра за изследване на демокрацията, в столицата. Те са подготвени в рамките на програмата "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). На форума присъстваха г-жа Мери Джей Абит – директор на Инициативата отворено управление (проект на ААМР), представители на Парламентарната комисия по образоването и науката, на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерския съвет, на МОН, на ААМР, на неправителствени организации.

"Корупцията в 100 отговора"
е справочникът на Коалиция 2000, който човек чете с интерес и с лекота. Неговите автори са Лиляна Стракова, Красимир Добрев, Георги Бояджиев и Емил Ценков. А защо сто отговора ли? Понеже тук умно са подредени стоте най-често задавани във връзка с корупцията въпроси. Изданието е второ. След като първото се изчерпало до последния екземпляр – използвали го в много училища и за различни проекти – взето било решение за нова книга. Експертната група по антикорупционно образование на Коалиция 2000, в която участват университетски преподаватели, педагози и представители на МОН, на Парламентарната комисия по образованието и науката и на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към МС направила препоръки и допълнения. Помагалото съдържа добре синтезирана, точна и максимално достъпна информация. Провокира интереса. То, както осведомяват неговите автори "се позовава на българското законодателство и на най-доброто от световната литература и научните публикации у нас и преди всичко на разработките на Коалиция 2000." Съдържанието е обособено в пет части: дефиниции, закони и корупция, корупция и обществен живот, корупцията в България, борбата срещу корупцията; а в приложенията има и полезни адреси за подаване на сигнали и жалби срещу корупцията. Формирането на уважително отношение към законността трябва да бъде една от приоритетните задачи на възпитателната работа в българското училище – каза доц. Лиляна Стракова, преподавател в Педагогическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

"Антикорупция и гражданство"
- Пътеводител за бъдещи пълноправни граждани - е он-лайн помагалото за ученици от гимназиален етап (9 – 12 клас), което фондация "Пайдея" е подготвила - изработили са го нейни експерти и преподаватели от Национална училищна мрежа "Европейски уроци". То е приложимо в часовете за културнообразователната област "Обществени науки и гражданско образование" - независимо от формата на обучение (задължителна подготовка, задължителноизбираема или свободноизбираема) - , т. е. иде реч за история и цивилизация, за география и икономика, за предметен цикъл философия. Още, с лекота може да бъде използвано в часа на класа и в извънкласни форми – ученически клубове, съвети, парламенти... Съдържа 7 вида сведения: информационно-интерпретативни текстове за различни аспекти на корупцията (уроци), документи, въпроси и задачи, основни понятия, източници на допълнителна информация, христоматия на известни корупционни казуси от древността до днес, дискусионно пространство, в което младите могат да публикуват мненията си. Тематично информацията е подредена в 6 раздела: корупцията – какво по-точно е това, личност и корупция, институции и корупция, съвременността – глобализация и корупция, социални последици от корупцията, възможно ли е общество, свободно от корупция. От 6 декември т. г. пътеводителят ще работи на адрес: www.paideiafoundation.org. Има възможност за оф-лайн или text-only версия на електронен носител - по заявка на преподаватели, които разполагат с компютри за учебния процес, но нямат достъп до Интернет.Автор: ЗОЯ ЗАХАРИЕВА-ЦАНКОВА, В. “Аз Буки” Брой 48

Go back BG Online