Р. Петков: Бизнесът става все по-неподатлив на корупционен натиск
() - 2007/3/24
Sofiadnes.com

Бизнесът става все по-неподатлив на корупционен натиск, заяви в доклад вътрешният министър Румен Петков в рамките на еднодневната визита в Германия.
Той, както и председателят на парламентарната комисия за противодействие на корупцията Бойко Великов взеха участие в кръгла маса по въпросите на борбата с корупцията. Проявата бе организирана със съдействието на Европейската академия в Берлин.

С изключителен интерес участниците са приели доклада на вътрешния министър за постигнатото в България и предприетите от правителството конкретни антикорупционни мерки. Обединяването на усилията на всички институции, възприетият екипен принцип на работа, дават своите позитивни резултати.

Въпросът с борбата с корупцията е свързан с познанието на проблема, с неговото прецизно изследване, с получаване на надеждна информация за динамиката на процеса, като инструментариум за превенция и контрол. Именно в тази връзка Центърът за изследване на демокрацията е презентирал на форума разработената от него система и програма за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.

Системата от индикатори оценява степента на конкретните мерки, включени в програмата, дава възможност за проследяване на целта на стратегията, оценява степента на въздействие върху равнището на корупцията, връзката между целите на стратегията и заложените в програмата мерки. Българската делегация е представила пред участниците резултатите, постигнати до този момент, изследвани чрез системата от индикаторите за измерване на прогреса на антикорупционната реформа.

Променя се отношението към корупцията, отчита Центърът, бизнесът става все по-неподатлив на корупционен натиск. Намалява реалното му участие в корупционни схеми - наполовина в сравнение с 2005 г., наполовина, според изследването, е намалял и административния корупционен натиск. Този мониторинг показва ясно, че избраният от българското правителство път върви в правилна посока, илюстрира волята на институциите в борбата с корупцията.

Участниците в кръглата маса са приели, че българският опит и разработеният инструментариум са сериозна крачка и вярна основа, върху която може да се развие бъдещата антикорупционна политика на Европейския съюз.


Go back BG Online