Българите не са готови да плащат скъпата "зелена" енергия
() - 2010/1/4
investor.bg

Българските домакинства не са готови да плащат по-високи цени на електроенергията при увеличаване на дела на тока от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Изследването е проведено от организацията през ноември 2009 г. в контекста на преговорите в Копенхаген за борбата с климатичните промени чрез намаляване на изхвърляните вредни емисии.

Според данните едва 13% от българските домакинства биха плащали повече за чиста енергия. При това от тях 82 на сто биха "понесли" само малко повишение на сметките си за ток - с до 10 процента.

Склонността да се плаща повече за "зелена" енергия е пряко свързана с равнището на доходи, коментират от ЦИД. Домакинствата с по-нисък доход, каквито са повечето в България, поддържат използването на по-евтината, макар и "замърсяваща" енергия.

В България 63 на сто от населението използва дърва за огрев, които продължават да са най-евтината енергийна суровина. Това показва, че в страната развитието на мощности с възобновяеми енергийни източници не е подкрепено от потребителите и са необходими икономически стимули от държавата, за да се активизират гражданите в тази насока, допълват от ЦИД.

От организацията смятат, че е необходимо българското правителство внимателно да балансира между новите инвестиции във ВЕИ и ефекта от покачването на цените на енергията върху социално слабите хора.

Съгласно поетите от България ангажименти към Европейския съюз до 2020 г. 16% от крайното потребление на енергия в страната трябва да е от използване на ВЕИ (вода, вятър, слънце, биомаса). Електроенергията от ВЕИ, особено от слънце и вятър, обаче е по-скъпа. Цените, по които тя се изкупува от НЕК, са 10-15 пъти по-високи от тази от конвенционалните източници.

Разполагането на мощности за ток от вятър и слънце трябва да се съобразява с екологичните изисквания, за което в края на миналата година ни беше отправено предупреждение от Европейската комисия. Затова министърът на околната среда Нона Караджова обяви в края на 2009 г., че по всяка вероятност забраната за реализиране на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, намерения за която наскоро обяви МОСВ, ще трае половин година.

Go back BG Online