България е на 39-то място сред
() - 2008/5/14
Икономика ТВ

Конкурентоспособността на българската икономика е поставена на 39- то място през 2008 г. в престижната международна класация на Ай Ем Ди. Страната ни е оценена в сравнителен план сред 55 водещи световни и регионални икономики. Тази година, България е с две позиции по-напред от предходната 2007 г., пред страни като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия. С участието на Центъра за изследване на демокрацията за трети път България е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – "Годишник на световната конкурентоспособност 2008" на Ай Ем Ди- (International Institute for Management Development).

РУСЛАН СТЕФАНОВ - КООРДИНАТОР "ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА"- ЦИД
"Това е една от най-реномираните международни класации, ако мога така да кажа, по конкурентоспособност, за разлика от другата, която се прави от "Дъ воз". Тази е на 55- те най-развити или най-привлекателни за инвестиции икономики в света. Тя се базира на 330 критерия."

Класацията оценява международната конкурентност на България по това как работи икономиката на страната, как работи правителството, как рабити бизнесът, както и с каква инфраструктура разполага. Тази година, страната има най-висок резултат по отношение ефективността на правителството, където е на 29-то, за разлика от миналата година, когато най-добри резултати показа "ефективност на икономиката", която бележи спад от 31-во място през 2007 на 38-мо място през 2008 г. Bизнесът е оценен по-високо, в сравнение с предходната година и сега е на 48-ма позиция. При инфраструктурата, България е класирана на 41-во място сред 55-те участници. В сравнение с миналата година, у нас най-влошени са трудовият пазар, където има дефицит на квалифицирана работна ръка, както и обществената рамка и научната инфраструктура.

РУСЛАН ЦВЕТКОВ- КООРДИНАТОР "ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА"- ЦИД
"Позитивните развития в последната година по отношение на конкурентоспособността остават международните инвестиции, публичните финанси, фискалната политика, остава сравнително стабилна и така позитивно развитие търпят заетостта, която е обратната монета на трудния пазар на труда, където фирмите не могат да намерят необходимите им кадри, съответно заетостта показва покачване. И в известен смисъл вече започва да се проявява и базисната инфраструктура, също има едно, макар и леко забавящо се, покачване."

Сравнителните предимства на българската икономика са ниските данъци, ниският корпоративен данък върху печалбата правителственият бюджетен излишък, валутният курс, приходите от туризма и други. Сред областите, които остават проблемни за българската конкурентоспособност, са дефицитът в текущата сметка, обемът на износа на стоки, инфлацията и други. У нас проблеми са регистрирани също и с лоялната конкунреция, корупцията и недостигът на квалифицирана работна ръка.


Go back BG Online